Masz pytanie?

Rehabilitacja w wieku podeszłym • Postępy Nauk Medycznych...

Rehabilitacja chorych w wieku podeszłym koncentruje się na przywracaniu lub utrzymywaniu jak najlepszej sprawności osób starszych. Ma ona swoją specyfikę...www.czytelniamedyczna.pl/3417,rehabilitacja-w-wieku-podeszlym.html

Ocena pacjentów starszych po udarze mózgu według...

Streszczenie Udary stanowią najpoważniejszy problem neurologiczny trwałego inwalidztwa osób dorosłych na świecie. Pacjenci po przebytym udarze mózgu …fozp.org.pl/pdf/8_2/03_pgp_8_2_dziubek.pdf

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr...

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie. dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych.domyopieki.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej-dla-doroslych-zgromadzenia-siostr-felicjanek-w-...

Informacje o domu - Dom Pomocy Społecznej w Koninie ul...

Dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 115 miejsc. Dom mieści się w rozległym trzy kondygnacyjnym budynku. Posiada 32 pokoje...www.dps.konin.pl/

PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Wieruszów

Koordynatorem Działu Rehabilitacji jest mgr Agnieszka Kubot. Usługi medyczne wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny: magistrów, licencjatów i...www.pcm-nzoz-wieruszow.pl/r_lecznicza.html

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - Ośrodek Nowolipie

Wiadomość dla użytkowników czytników ekranowych. Witamy na stronie, Jeśli używasz czytnika ekranowego zalecamy przełączenie strony w tryb "Układ dla czytników"www.asystent.warszawa.pl/index.php/osrodek-nowolipie

Dom Opieki ZACISZE - domyopieki.pl

Dom Opieki "Zacisze" funkcjonuje od 2003 roku. Posiadamy duże doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Jesteśmy placówką zapewniającą całodobową opiekę...domyopieki.pl/prezentacja/dom-opieki-zacisze,2040431.html

Metody fizjoterapeutyczne - Rehabilitacja Wrocław | Fizjohome

NDT Bobath opis meteody: Jest to metoda neurofizjologiczna stosowana przy usprawniania wcześniaków, niemowląt oraz dzieci starszych. Podstawowym …fizjohome.wroclaw.pl/metody/

Dz.U.2003.197.1922 - Akt prawny - abc.com.pl

Na podstawie art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2003-197-1922

Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w...

5 Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakład Badawczy...www.mp.pl/artykuly/62034,zalecenia-postepowania-diagnostycznego-i-leczniczego-w-osteoporozie-ak...