Masz pytanie?

Układ pokarmowy -budowa i funkcje - Sciaga.pl

Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny, niepodważalny Anatomia Człowieka Okres Prenatalny Układ Hormonalny Układ...www.sciaga.pl/tekst/62188-63-uklad_pokarmowy_budowa_i_funkcje

Glikoliza - Biologia

Glikoliza, Serwis zawiera szczegółowe opracowanie zagadnień z zakresu biologii. Bazę wiedzy uzupełniają filmiki i prezentacje multimedialne. Serwis skierowany...ebiolog.pl/a-24.html

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z BIOLOGII - Uniwersytet...

Egzamin wstępny z biologii na Akademię Medyczną 2005 r. 2 Zadanie 1. (2 pkt) Spośród wymienionych poniżej organelli komórkowych wybierz te dwa, które posiadająwww.cm-uj.krakow.pl/uj_2010/dydaktyka/rekrutacja/pytania2005-2006/biologia_arkusz.pdf

KOMÓRKA ROŚLINNA I KOMÓRKA ZWIERZĘCA- PORÓWNANIE

Każdy organizm żywy zbudowany jest z komórek lub komórki. Wyróżnia się organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe. Komórka uważana jestwww.bryk.pl/wypracowania/biologia/botanika/11531-kom%C3%B3rka_ro%C5%9Blinna_i_kom%C3%B3rka_zwie...

Proteazy :: Biotechnologia: e-biotechnologia.pl...

Proteazy (inaczej peptydazy, proteinazy) są enzymami, które odgrywają bardzo ważną rolę w każdej żywej komórce. Prowadzą proces proteolizy, czyli...www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Proteazy/

Zakres badań laboratoryjnych - Aditus - Łódź - Artykuły

Zakres badań laboratoryjnych HEMATOLOGIA. Morfologia z rozdziałem leukocytów 5 diff; Ocena mikroskopowa preparatu krwi obwodowej; Retikulocyty; OB; FAG fosfataza...www.aditus.com.pl/artykuly/zakres-badan/

Biochemia - Wprowadzenie do biochemii - dr H. Różański

Materiały do ćwiczeń z biochemii opracowane przez Henryka Różańskiego.luskiewnik.strefa.pl/biochemia/biochemia_ogolna.htm

Słownik biologiczny - Słownik online - Edupedia.pl

Edupedia.pl - Słownik biologiczny - potężna lista haseł. Słownik biologiczny zawiera darmową bazę wiedzy niezbędną dla uczniów, studentów i nauczycieli...www.edupedia.pl/map/dictionary/id/17_slownik_biologiczny.html

Zakład Biochemii Roślin | Instytut Biochemii i Biofizyki

2009-2012: Struktura i funkcja genu kodującego ZmCPK11 (Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 2008-2011: Badanie szlaków sygnałowych zranienia z …www.ibb.waw.pl/pl/struktura/zaklady-i-pracownie-ibb/zaklad-biochemii-roslin

Wegetariański.pl

Dieta warzywna z dodatkiem ciemnego, razowego chleba, kasz, ryżu, orzechów, owoców jest dietą optymalną, dostarczającą naszemu organizmowi wszystkiego, czego...www.wegetarianski.pl/podstrona/powody.php