Masz pytanie?

Budowa płuc - Sciaga.pl

BUDOWA PŁUC Płuca zbudowane są z pęcherzyków płucnych w których zachodzi wymiana gazowa między krwia o powietrzem Każdy …sciaga.pl/tekst/43485-44-budowa_pluc

Test diagnozujący wiadomości i umiejętności przyrodnicze

Publikacja zawiera test diagnozujący badający wiadomości i umiejętności przyrodnicze ucznia po ukończeniu klasy III nauczania zintegrowanego.www.45minut.pl/publikacje/21871/

SWPR - Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin | Przyroda

(ponad 100 absolwentów w edycjach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2011/2012) Przyroda jako przedmiot nauczania w klasach IV-VI szkoły...www.swpr.edu.pl/przyroda/

Edukacja wczesnoszkolna - Plansze interaktywne WSiP...

Nowoczesne metody nauczania do edukacji wczesnoszkolnej. Plansze interaktywne to program edukacyjny na tablice interaktywne i projektory!planszeinteraktywne.pl/edukacja-wczesnoszkolna/