Masz pytanie?

Łańcuch pokarmowy - w jeziorze, w lesie, w morzu, na łące

Cykl biogeochemiczne to krążenie pierwiastka w biosferze pomiędzy światem ożywionym, a nieożywionym. Obieg węgla w przyrodzie W atmosferze węgiel obecny …eszkola.pl/biologia/lancuch-pokarmowy-przyklad-6556.html

Cechy kodu genetycznego - eSzkola.pl

Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia...eszkola.pl/biologia/cechy-kodu-genetycznego-6408.html

Tajemnice przyrody - plan wynikowy z przyrody kl.4 | tekst...

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE 4 Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych 1. Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który wykazuje …www.edukacja.edux.pl/p-24966-tajemnice-przyrody-plan-wynikowy-z-przyrody.php

Zależności między organizmami w biocenozie - Łańcuchy i...

Zapamiętaj! Łańcuch pokarmowy to szereg grup organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa jest podstawą pożywienia następnej.biologia.opracowania.pl/gimnazjum/zale%C5%BCno%C5%9Bci_mi%C4%99dzy_organizmami_w_biocenozie/%C5...