Masz pytanie?

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kurzepy - rtn.radom.pl

Spis treści Spis treści 1. Pierwiastki występujące w organizmie Jacek Kurzepa, Anna Hordyjewska 5 2. Grupy funkcyjne i związki chemiczne o znaczeniu biologicznymrtn.radom.pl/wp-content/uploads/2014/10/chemia_organizmow_zywych_rtn_2014.pdf