Masz pytanie?

PRZYRODA - KLASA 4 - kidsacademy.com.pl

Rozdział 9 – NA ŁĄCE, NA POLU I W SADZIE / CYKL ŻYCIOWY ZAKWITU ROŚLIN (Kwiecień – sprawdzian nr 4) Uczniowie: • potrafią opisać przystosowania budowy...www.kidsacademy.com.pl/sites/default/files/pliki%20do%20pobrania/kl._4_wymagania_-_przyroda.pdf

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1) wymienia gruczoły dokrewne, wskazuje ich lokalizację i przedstawia podstawową rolę w regulacji procesów życiowych; 2) przedstawia biologiczną rolę: hormonu...www.mrat.pl/pdf/nowe_podstawa/podstawa_biologia.pdf

PROGRAM NAUCZANIA - Szkoła Podstawowa w Smolnej

... przedstawia proste zależności pokarmowe występujące w środowisku wodnym,... podaje przykłady miejsc w... Pojezierza. Pas wyżyn. Łańcuchy...www.spsmolna.wroclaw.pl/pso/przyroda_4.doc

Wymagania do egzaminu gimnazjalnego - Egzamin gimnazjalny

1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000); 2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli...www.egzamin-gimnazjalny.pl/egzamin-gimnazjalny-wymagania

Test gimnazjalny - przyrodniczy kwiecień 2015.

Test gimnazjalny - przyrodniczy KWIECIEŃ 2015 - przykładowe pytania: Zaleszczotki żyją w ściółce leśnej, pod korą obumarłych drzew oraz w glebie.www.egzamin-gimnazjalny.pl/98-test-gimnazjalny-przyrodniczy-kwiecien-2015.html