Masz pytanie?

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Łańcuchy pokarmowe w lesie - scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń: zna i rozumie pojęcia: łańcuch...www.profesor.pl/publikacja,4884,Scenariusze,Lancuchy-pokarmowe-w-lesie-scenariusz-lekcji-przyro...

1. Wyjaśnij, w jaki sposób niżej wymienione cechy...

1. Wyjaśnij, w jaki sposób niżej wymienione cechy przystosowują gady do życia na lądzie: - skóra pokryta łuskami lub płytkami kostnymi:Zapobiega nadmiernej...https://brainly.pl/zadanie/1757683

Wymień cechy organizmów żyjących w wodzie i na lądzie...

Akceptuję Regulamin Brainly.pl i oświadczam, że zapoznałem się z jego treścią oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia...https://brainly.pl/zadanie/4557766