Masz pytanie?

PRZYRODA - KLASA 4 - kidsacademy.com.pl

• zapoznają się z budową kompasu i gnomonu oraz uczą się wyznaczać główne kierunki geograficzne na widnokręgu zajęcia w terenie; • potrafią omówić, co to...www.kidsacademy.com.pl/sites/default/files/pliki%20do%20pobrania/kl._4_wymagania_-_przyroda.pdf

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1) wymienia gruczoły dokrewne, wskazuje ich lokalizację i przedstawia podstawową rolę w regulacji procesów życiowych; 2) przedstawia biologiczną rolę: hormonu...www.mrat.pl/pdf/nowe_podstawa/podstawa_biologia.pdf

Wymagania do egzaminu gimnazjalnego - Egzamin gimnazjalny

1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000); 2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli...www.egzamin-gimnazjalny.pl/egzamin-gimnazjalny-wymagania

Test gimnazjalny - przyrodniczy kwiecień 2013.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź. WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać …www.egzamin-gimnazjalny.pl/85-test-gimnazjalny-przyrodniczy-kwiecien-2013.html

Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach

Ostatni dzień roku szkolnego zawsze wzbudza wiele emocji. Jest to dzień szczególny w swoim rodzaju. Po intensywnym wysiłku intelektualnym, wytężonej ciężkiej...www.zespolszkolnr2rop.za.pl/