Masz pytanie?

Wymagania do egzaminu gimnazjalnego - Egzamin …

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 1. Czytanie i słuchanie - odbiera komunikaty pisane, mówione; - rozróżnia informacje werbalne...www.egzamin-gimnazjalny.pl/egzamin-gimnazjalny-wymagania