Masz pytanie?

Ziemie Polskie po kongresie wiedeńskim - hostoria śladami...

Ziemie Polskie po kongresie wiedeńskim - hostoria śladami przeszłości 3 str. 54 -55. NOTATKA Z LEKCJI: W wyniku decyzji kongresu wiedeńskiego zlikwidowano Księstwo..... , a jego ziemie podzielono między państwa zaborcze.https://brainly.pl/zadanie/3274925