Masz pytanie?

Miał już koś może sprawdzian z historii z 2 gimnazjum...

87 Oswajanie średniowiecza czyli o lekcjach wprowadzających w epok ę... .- 2002/2003 nr 2 s.85- 99 . Sprawdzian kompetencji... 231 Śladami Jana...zapytaj.onet.pl/Category/015,006/2,8031723,Mial_juz_kos_moze_sprawdzian_z_historii_z_2_gimnazju...

Opracowanie epok literackich (gatunki, twórcy, dzieła...

Opracowanie epok literackich (gatunki, twórcy, dzieła) wraz z niezbędnymi kontekstami z historii kultury i filozofii oraz najważniejsze informacje z podstaw nauki...www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyk_polski/materia%C5%82y_do_matury/787-opracowanie_epok_litera...