Masz pytanie?

HISTORIA – NAUCZANIE - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie

Szkolnictwo w czasach Napoleona.... Europa i świat w latach 1918-1939, 3. Polska w dwudziestoleciu... kulturalne i gospodarcze na świecie; dysk 3: Polska w latach...www.bpt.edu.pl/Zestawienia_bibliograficzne/HISTORIA.doc

"Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki onlinewww.szkolnictwo.pl/index.php?co=publikacje