Masz pytanie?

Zadania.info: Dział: /Szkoła średnia/Nierówności...

Zawartość (zadania, zestawy, poradniki) działu: /Szkoła średnia/Nierówności/Kwadratowe/Z parametrem, 568www.zadania.info/d568

Zadania.info: Dział: /Szkoła średnia/Nierówności/Z...

Zawartość (zadania, zestawy, poradniki) działu: /Szkoła średnia/Nierówności/Z wartością bezwzględną, 378www.zadania.info/d378

Karty kontrolne - StatSoft > Strona główna

Karty kontrolne dla krótkich serii. Karta kontrolna dla krótkich serii wykreśla obserwacje przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości dla wielu...www.statsoft.pl/textbook/stquacon.html

Statystyki nieparametryczne - StatSoft > Strona główna

Krótki przegląd metod nieparametrycznych. W zasadzie dla każdego typu testu parametrycznego istnieje przynajmniej jeden odpowiednik wśród testów …www.statsoft.pl/textbook/stnonpar.html

Szkolenia - BH Karcz autoryzowany przedstawiciel Mitutoyo...

Metrologiczne szkolenia pomiarowe „GD&T – ASME 14.5-2009 Tolerowanie Geometryczne –praktyka przemysłowa” Celem szkolenia jest przygotowanie …bhkarcz.pl/uslugi/szkolenia-metrologiczne/

MegaMatma: Podstawowe figury geometryczne. Punkt, prosta...

Powtórz najważniejsze wiadomości o prostej i punkcie z MegaMatmą. Jak wyznaczyć prostą przechodzącą przez dwa punkty? Czym jest półprosta odcinek, łamana?www.megamatma.pl/uczniowie/powtorka-z-podstawowki/proste-i-odcinki/podstawowe-figury-geometrycz...

Matematyka - Medianauka.pl

Matematyka - Matematyka - to sztuka uogólniania, to wnioskowanie, stosowanie myśli i kreowanie abstrakcyjnych światów gdzieś w ludzkich umysłach, czyniąc z nas...www.medianauka.pl/portal:matematyka

Orzelzmatmy.pl - Lekcje wideo z matematyki, przykłady i...

Kursy video z matematyki wyższej. Ponad 250 przykładów i zadań z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku. Macierze i wyznaczniki, liczby zespolone oraz układy...orzelzmatmy.pl/

ęp do zastosowania Metody Elementów Sko ńczonych (MES) ń …

Nale Ŝy te Ŝ nadmieni ć, Ŝe podział kontinuum geometrycznego na elementy sko ńczone mo Ŝe odbywa ć si ę w sposób manualny lub półautomatyczny (tzw. automesh).www.knse.pl/publikacje/65.pdf

Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań...

materiały dla studentów: Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań statystycznych - ściąga: wzory w pliku do pobrania 1.Badanie statystyczne.www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-badanie-statystyczne-etapy-badania-i-rodzaje-badan-statystycz...