Masz pytanie?

Zadania.info: Dział: /Szkoła średnia/Nierówności...

Zawartość (zadania, zestawy, poradniki) działu: /Szkoła średnia/Nierówności/Logarytmiczne, 93www.zadania.info/d93

Zadania.info: Dział: /Szkoła średnia/Nierówności/Z...

Zawartość (zadania, zestawy, poradniki) działu: /Szkoła średnia/Nierówności/Z wartością bezwzględną, 378www.zadania.info/d378

Statystyka,wzory - Pomoc : modele ekonometryczne...

Podstawowe wzory statystyki.... Poniżej zamieszczam zbiór w zorów najczęściej używanych w statystyce opisowej i matematycznej.www.ekonometria.4me.pl/wzory.htm

Analiza skupień - StatSoft > Strona główna

Grupowanie metodą k-średnich . Przykład; Obliczenia; Interpretacja wyników. Wprowadzenie . Ta metoda grupowania różni się znacznie od metod Aglomeracji i...www.statsoft.pl/textbook/stcluan.html

MegaMatma: Podstawowe figury geometryczne. Punkt, prosta...

Powtórz najważniejsze wiadomości o prostej i punkcie z MegaMatmą. Jak wyznaczyć prostą przechodzącą przez dwa punkty? Czym jest półprosta odcinek, łamana?www.megamatma.pl/uczniowie/powtorka-z-podstawowki/proste-i-odcinki/podstawowe-figury-geometrycz...

Orzelzmatmy.pl - Lekcje wideo z matematyki, przykłady i...

Kursy video z matematyki wyższej. Ponad 250 przykładów i zadań z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku. Macierze i wyznaczniki, liczby zespolone oraz układy...orzelzmatmy.pl/

MegaMatma: (R)Obrazy figur geometrycznych w …

7.7 (R)Obrazy figur geometrycznych w jednokładności. (R)Wykorzystanie własności podobieństwa figur i jednokładności w zagadnieniach z kontekstem praktycznym.www.megamatma.pl/uczniowie/szkola-srednia/planimetria-geometria-na-plaszczyznie/obrazy-figur-w-...

ęp do zastosowania Metody Elementów Sko ńczonych (MES) ń …

Nale Ŝy te Ŝ nadmieni ć, Ŝe podział kontinuum geometrycznego na elementy sko ńczone mo Ŝe odbywa ć si ę w sposób manualny lub półautomatyczny (tzw. automesh).www.knse.pl/publikacje/65.pdf

Masa, a ciężar ciała - Fizykon.org

Masa rozmieszczona niesymetrycznie. Trudniej jest wyznaczyć środek masy, jeśli masa jest rozłożona nierównomiernie - czy to z powodu bardziej skomplikowanych...www.fizykon.org/statyka_osr_ciagle/masa_a_ciezar_ciala.htm

Egzamin sem II - Geodeta - Notatki i materiały...

11 .Cel projektowania i zakładania na zadanym terenie: zapewnienie wymaganego pokrycia terenu osnową odpowiedniej klasy w określonej ilości i zagęszczeniu punktów.mailgrupowy.pl/shared/resources/748,geodezja/897,egzamin-sem-ii