Masz pytanie?

Średnia arytmetyczna - matemaks.pl

Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa \( 500 \) zł. Za pięć z tych akcji zapłacono \( 2300 \) zł. Cena szóstej akcji jest równahttps://www.matemaks.pl/srednia-arytmetyczna.html

Działy tematyczne - matemaks.pl

Twierdzenie o granicy iloczynu ciągu zbieżnego do zera oraz ciągu ograniczonego. Twierdzenie o trzech ciągach. Granice ciągów z silniąhttps://www.matemaks.pl/dzialy-tematyczne.html

Teoria | Zadania CKE

Pełna teoria wymagana do matury podstawowej z matematyki.zadaniacke.pl/teoria/

Indeks łańcuchowy | Statystyka-zadania z rozwiązaniami

Indeks łańuchowy to indeks w którym okres do którego się odnosimy jest okresem poprzednim, tzn. analizując np. kolejne lata możemy dowiedzieć się o ile...www.statystyka-zadania.pl/indeks-lancuchowy/

MegaMatma: Równania zadania

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach do gimnazjum. Powtórz je przed egzaminem gimnazjalnym.www.megamatma.pl/klasowki/gimnazjum-klasowki/rownania-testy

MegaMatma: Podstawówka (4-6) TESTY z matematyki

Klasówki powtórzeniowe ze szkoły podstawowej i testy do przygotowania się do sprawdzianu szóstoklasisty.www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki

Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ceny...

Obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego...stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpc...

Microsoft Excel Podstawowy - expose.pl

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób, które rozpoczynają pracę z programem, ale także dla tych, którzy poszukują solidnych podstaw do dalszej...expose.pl/kurs-microsoft-excel-podstawowy/