Masz pytanie?

Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wynikające z...

Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 roku, o minimalnych wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących stosowania przez pracowników …znamibezpiecznie.pl/praca/srodki-ochrony-indywidualnej/859-wymagania-dla-srodkow-ochrony-indywi...

Indywidualne i zbiorowe środki ochrony pracownika przed...

Od zarania dziejów proces budowlany wiązał się z dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracujących. Kiedyś jednak sprawa bezpieczeństwa leżała tylko i...www.bzg.pl/node/894

Edukacja i szkolenia BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy

Serwisy dedykowane. BHP dla mikroprzedsiębiorstw; Środki ochrony indywidualnej dla MŚP; BHP dla szkół; Kultura Bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo aktywności...www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P27200153781409747183354

Przy 82 dB pracodawca udostępni pracownikom ochronniki...

W przypadku, gdy natężenie hałasu na stanowisku pracy wynosi 82 dB, pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej w postaci …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przy-82-db-pracodawca-udostepni-pracownikom-ochronniki-sluc...

Kadry i płace w teorii i praktyce - czas pracy...

Urlopy, zasiłki, listy płac, umowy i wiele innych... NAJNOWSZE. Wolne za pracę w niedzielę a dodatki za nadgodziny; Dzień wolny za pracę w sobotę, niedzielę...www.kadrywpraktyce.pl/

Kto ma obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka …

To jest pierwszy test zarejestrowania naszych zajęć w sieci. Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce...www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=244&theme=Printer

Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

Zgodnie z art. 207 § 3 Kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążącej na niej obowiązków...www.znamibezpiecznie.pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/650-obowizki-osob-kierujcych-praco...

Obsługa suwnic - Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI

Kursy obsługi suwnic są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca...www.bialecki.pl/kursy,obsluga-suwnic,40,463.html

Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 613003

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. rolnik 613003www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=613003

Załącznik do umowy o pracę 2-008-08 Zakres obowiązków

Załącznik do umowy o pracę 2-008-08 Zakres obowiązków 2 / 2 7. Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich...www.level-klinkier.pl/doki1/karta_zakresu%20_obowiazkow_inzynier.pdf