Masz pytanie?

Czym są środki ochrony indywidualnej - Ochrona...

Środki ochrony indywidualnej mają chronić zdrowie i życie pracowników. To urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia …kadry.infor.pl/kadry/bhp/ochrona_indywidualna/675821,Czym-sa-srodki-ochrony-indywidualnej.html

Dz.U.2003.169.1650 - Akt - bhp.abc.com.pl

1) "osłonie" - rozumie się przez to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami...www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2003-169-1650-u

Inżynier Budownictwa - BHP - Bezpieczeństwo pracy i...

Przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zabezpieczenie przed hałasem, wibracjami, pyłami. Pracodawca jest zobowiązany...www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,bhp,artykul,bezpieczenstwo_pracy_i_ochrona_zdrowia_na_budowie...

Asystent BHP - akty prawne, ocena ryzyka zwodowego, …

Portal BHP - aktualności z dziedziny bhp i prawa pracy, a także ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja bhp, ustawy, rozporządzenia bhpasystentbhp.pl/

Kto ma obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka …

Zgodnie Art. 226.Kodeksu pracy, Nistety każdy pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz...www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=244&theme=Printer

O doborze rękawic ochronnych decyduje stopień …

Rękawice robocze i rękawice ochronne należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż podczas...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/o-doborze-rekawic-ochronnych-decyduje-stopien-narazenia-na-...

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I …

3. Organizuje i nadzoruje prace remontowe w szkole: - planuje wykonanie potrzebnych remontów w placówce, - zabezpiecza ich realizację, - sporządza...www.sp4siedlce.info/BIP%20SP4/zakobw-kag.pdf

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków.

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie...www.bibliotekalogistyka.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&opti...

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze z/do pracy - 1

Osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze z lub do pracy ma prawo do świadczeń z tego tytułu. Może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz po...https://asystentbhp.pl/swiadczenia-z-tytuu-wypadku-w-drodze-zdo-pr-812/

Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

Kodeks pracy nie określa pojęcia osoby kierującej pracownikami. Mogą to być: kierownik zakładu pracy, jego zastępcy...www.znamibezpiecznie.pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/650-obowizki-osob-kierujcych-praco...