Masz pytanie?

ŚRODKI STYLISTYCZNE (INACZEJ JĘZYKOWE BĄDŹ POETYCKIE)

ŚRODKI STYLISTYCZNE (INACZEJ JĘZYKOWE BĄDŹ POETYCKIE) 1) Aforyzm - zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę...admzsg.edu.pl/zzyciaszkoly/wp-content/uploads/2008/02/srodki-stylistyczne-2003.pdf

Podaj przykład każdego z wymienionych środków poetyckich...

Zastosowane środki stylistyczne. Z językowych elementów reklamy on-line to hasła i slogan pełnią funkcję perswazyjną i głównie one są poddawane zabiegom...www.zaliczaj.pl/zadanie/152602/podaj-przyklad-kazdego-z-wymienionych-srodkow-poetyckich-zapisz-...

Opisy przyrody w Panu Tadeuszu - funkcja, środki...

Opisy przyrody w Panu Tadeuszu - funkcja, środki stylistyczne, przykłady. Natura to jeden z najważniejszych elementów świata przedstawionego „Pana Tadeusza”.eszkola.pl/jezyk-polski/pan-tadeusz-opisy-przyrody-1163.html

ŚRODKI POETYCKIE Jak rozpoznawać? Dorota Tylek. INNE …

ŚRODKI POETYCKIE Jak rozpoznawać? Dorota Tylek. INNE NAZWY Zamiast określenia środki poetyckie używane są także nazwy: 1. środki stylistyczne, 2. tropy.slideplayer.pl/slide/434025/

Składniowe środki stylistyczne - polakna5.blox.pl

Oto przykład zananej inwokacji: Panno święta,... ze kolejne wersy tekstu poetyckiego rozpoczynają się od tych samych wyrazów... Fonetyczne środki stylistyczne.polakna5.blox.pl/2007/10/Skladniowe-srodki-stylistyczne.html

Środki stylistyczne…, - bnd.ibe.edu.pl

środki poetyckie. środki wyrazu. chwyty poetyckie. figury retoryczne. Funkcje:... Przykłady: Chmurki siedzą przed progiem. w murawie. Czy to śpiewa wilga, czy ja?bnd.ibe.edu.pl/files/upload/Prezentacja%20-%20%C5%9Arodki%20stylistyczne%20i%20ich%20funkcje_ab...

Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej

Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej, Jan Andrzej Morsztyn - życie i twórczośćmorsztyn.klp.pl/a-6840.html

Sprawdzian wiadomości - Środki poetyckie

ŚRODKI POETYCKIE – SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI W KLASIE V 1.Osoba mówiąca w wierszu to a) podmiot liryczny b) narrator c) autor 2.Określenie rzeczownika w …www.edukacja.edux.pl/p-12332-sprawdzian-wiadomosci-srodki-poetyckie.php

Przenośnia - co to jest przenośnia? Przykłady, definicja...

Metafora, inaczej przenośnia, to językowy środek stylistyczny, w którym połączenie dwóch obcych sobie znaczeniowo wyrazów tworzy związek.wypracowania24.pl/jezyk-polski/7471/przenosnia-co-to-jest

Tropy poetyckie - WIEM, darmowa encyklopedia

Tropy poetyckie, w języku potocznym różnorodne zestawienia słów, tworzące nowe sensy i znaczenia typu:... Zobacz również: Stylistyczne środki językoweportalwiedzy.onet.pl/93395,,,,tropy_poetyckie,haslo.html