Masz pytanie?

Anakonda - polski system ERP - open source

Marzec 2016. 2016-03-10 Wprowadzono poprawki stylistyczne w oknie “sumy zamówień” Zmodyfikowano nowe menu Anakondy względem uprawnień operatorars-anakonda.org/

Streszczenie opracowanie Dziady cz 3 III Pan Tadeusz...

Średniowieczne korzenie miejskich iluminacji . Iluminacja spichlerza, Bydgoszcz, fot. wikipedia.org. Wszyscy, którzy sądzą, że podświetlanie znanych budynków z...www.edusens.pl/

Formy reklamy zewnętrznej | Joanna Mikosz

Autorka tekstu podjęła się próby zdefiniowania, co to jest reklama zewnętrzna i jakie pełni funkcje. W pierwszej części tekstu przybliżyła historię reklamy...kmt.uksw.edu.pl/formy-reklamy-zewnetrznej-artykul

co to jest prehistoria? – zadania, ściągi i testy...

„…Z tego punk­tu wi­dze­nia pusz­ka na­po­ju ucie­le­śnia ka­pi­ta­lizm w jego naj­bar­dziej sku­tecz­nym i dra­pież­nym wy­da­niu.zapytaj.onet.pl/Category/002,019/2,6147187,co_to_jest_prehistoria.html