Masz pytanie?

Anakonda - polski system ERP - open source

Marzec 2016. 2016-03-10 Wprowadzono poprawki stylistyczne w oknie “sumy zamówień” Zmodyfikowano nowe menu Anakondy względem uprawnień operatorars-anakonda.org/

co to jest prehistoria? – zadania, ściągi i testy...

„…Z tego punk­tu wi­dze­nia pusz­ka na­po­ju ucie­le­śnia ka­pi­ta­lizm w jego naj­bar­dziej sku­tecz­nym i dra­pież­nym wy­da­niu.zapytaj.onet.pl/Category/002,019/2,6147187,co_to_jest_prehistoria.html