Masz pytanie?

Blog jubilerski | O biżuterii i jej tworzeniu, pracy...

fot. 1. Fragment kopii Bursztynowej Komnaty w Carskim Siole Wikipedia, zdjęcie na licencji. GNUbizuteria-wec.pl/page/5/

co to jest prehistoria? – zadania, ściągi i testy...

„…Z tego punk­tu wi­dze­nia pusz­ka na­po­ju ucie­le­śnia ka­pi­ta­lizm w jego naj­bar­dziej sku­tecz­nym i dra­pież­nym wy­da­niu.zapytaj.onet.pl/Category/002,019/2,6147187,co_to_jest_prehistoria.html