Masz pytanie?

interpretacja wiersza niepewność - rc5.c0.pl

Prawdę mówiąc z jednej strony jest niepewność w moim wierszu... 1 post 1 authorZamieszczę tu wiersz Kazimierza Wierzyńskiego i wypiszę środki stylistyczne.rc5.c0.pl/interpretacja.wiersza.niepewnoB6E6.php

Miłość od pierwszego wejrzenia - Wisława Szymborska

ale niepewność piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo,... zawsze otwarta w połowie.www.wiersze.doktorzy.pl/wejrzenie.htm

Do matki Polki - analiza i interpretacja

Ukazana w wierszu matka to wzór kobiety-Polki,... • Niepewność - opracowanie • DO***. NA ALPACH W SPLGEN 1829 - opracowanie • Liryki lozańskie - opracowaniemickiewicz.klp.pl/a-7789-2.html

Sęp-Szarzyński środki stylistyczne - ptr.y0.pl

Sonet i. o krótkości i niepewności... Oszczędnej w środkach stylistycznych,... Stachura Edward, Staff Leopold. w wierszu występują środki stylistyczne...ptr.y0.pl/SEAp-SzarzyF1ski+B6rodki+stylistyczne.php

Stepy akermańskie – interpretacja i analiza, środki...

Stepy akermańskie – interpretacja i analiza, środki stylistyczne. Utwór zatytułowany... Już w pierwszym wierszu używa oksymoronu,...wypracowania.pl/lektury/stepy-akermanskie-interpretacja-i-analiza-srodki-stylistyczne

Miłość od pierwszego wejrzenia - Wiersze i opowiadania...

ale niepewność piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo.... pUWIEŻCIE W WIERSZE...literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/6507-wislawa-szymborska-milosc-od-pierwszego-wejrzenia.htm...

NIEPEWNOŚĆ - Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

NIEPEWNOŚĆ . Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; Jednakże gdy cię długo nie oglądam,literat.ug.edu.pl/amwiersz/0025.htm

1.Granice uczuć – Niepewność Adama Mickiewicza

•zna środki stylistyczne: pytanie retoryczne, antyteza, powtórzenie, epitet,... w jaki sposób poeta oddał w wierszu tytułową niepewność.static.scholaris.pl/resource-files/260/granice_uczuc_niepewnosc_adama_64079.pdf

Atlantyda - analiza i interpretacja

Gdy w wierszu w miejsce pytań pojawią się ostatecznie samodzielne... oznaczająca w wyrażeniach z miarami niepewność osoby mówiącej co do...szymborska.klp.pl/a-6115-2.html

1. Granice uczuć Niepewność Adama Mickiewicza - PDF

a) Wiadomości zna środki stylistyczne: pytanie retoryczne, antyteza, powtórzenie, epitet,... w jaki sposób poeta oddał w wierszu tytułową niepewność.docplayer.pl/22471402-1-granice-uczuc-niepewnosc-adama-mickiewicza.html