Masz pytanie?

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne - Praca i...

2014-06-24 · Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby, które zajmują się krewnym niepełnosprawnym lub legitymującym się...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805598,komu-przysluguje-swiadczenie-pielegnacyjne.html

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne i komu przysługuje...

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wynosi 1200 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wysokość...www.um.warszawa.pl/faq/polityka-spo-eczna/czym-jest-wiadczenie-piel-gnacyjne-i-komu-przys-uguje

Komu zasiłek, komu świadczenie? Wyjaśniamy, co, dla kogo i...

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia - w...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/182264

komu przysługuje wcześniejsza emerytura – Gorące tematy...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu komu przysługuje wcześniejsza emerytura . Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące komu...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/k/komu-przysluguje-wczesniejsza-emerytura

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy...

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzicom lub opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Osoby opiekujące się innymi członkami rodziny...niepelnosprawni.pl/ledge/x/169140

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy - MOPS Ruda Śląska

MOPS Ruda Śląska... Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:www.mops.rsl.pl/komu_dodatek.html

Komu przysługuje - mops.stargard.pl

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko...mops.stargard.pl/fundusz-alimentacyjny/komu-przysluguja-swiadczenia-z-fa

Komu przysługuje dodatek energetyczny - MOPS Ruda Śląska

MOPS Ruda Śląska... Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.www.mops.rsl.pl/dodatki_mieszkanie.html

Aktualności - opsczerwionka.webserwer.pl

Wiadomość dla użytkowników czytników ekranowych. Witamy, Jeśli używasz czytnika ekranowego, zalecamy uruchomienie trybu dla czytników. Ma to na celu...www.opsczerwionka.webserwer.pl/ops/index.php

Dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne. - Fundacja...

W naszym – polskim ustawodawstwie funkcjonują trzy pojęcia „ZASIŁEK pielęgnacyjny”, „DODATEK pielęgnacyjny” oraz „ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne”.www.fum.info.pl/page/index/167