Masz pytanie?

Komu zasiłek, komu świadczenie? Wyjaśniamy, co, dla …

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia - w...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/182264

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki …

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do 8 lat. Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 przysługuje...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/85081,Komu-przysluguje-zasilek-opiekunczy-z-tytul...

Renta socjalna 2015: Komu przysługuje i ile wyniesie...

Prawo do renty socjalnej przysługuje: 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/836661,renta-socjalna-2015-komu-przysluguje-...

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - INFOR.PL

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Przysługuje on osobom, które nie są w stanie...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/281032,Komu-przysluguje-zasilek-pielegnacyjny....

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2016 roku...

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy, która może wykazać się odpowiednim okresem zatrudnienia.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/971990,zasilek-dla-bezrobotnych-2016-waloryzacja.html

Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa? - …

Nagroda jubileuszowa nie jest uregulowana w Kodeksie pracy a więc nie należy się wszystkim pracownikom. Zasady i tryb jej wypłacania określają akty wykonawcze...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/789830,kiedy-i-komu-przysluguje-nagroda-jubile...

MOPR Białystok

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, druki wniosków i załączniki do tych wniosków można...www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

www.opsczerwionka-leszczyny.pl

Wiadomość dla użytkowników czytników ekranowych. Witamy, Jeśli używasz czytnika ekranowego, zalecamy uruchomienie trybu dla czytników. Ma to na celu...www.opsczerwionka-leszczyny.pl/

Zasiłek celowy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie

Przysługuje w szczególności na: - pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku...www.opspszczyna.pl/p,17,37.html

Ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia chorobowe...

Ubezpieczenia społeczne to serwis prawno poradniczy, w którym się dowiesz wszystko o ubezpieczeniach społecznych. W serwisie można znaleźć niezbędne...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/