Masz pytanie?

Świadczenie pielęgnacyjne 2018 r. – komu przysługuje …

W 2018 roku, w związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwiększeniu uległa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W tym roku osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi mogą liczyć na 1477,00 zł miesięcznie. Sprawdź komu i kiedy przysługuje świadczenie...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/766678,Swiadczenie-pielegnacyjne-2018-r-komu-p...

Komu zasiłek, komu świadczenie? Wyjaśniamy, co, dla …

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/182264

Świadczenie pielęgnacyjne w 2018 r. – wyższa kwota...

Komu przysługuje świadczenie? Świadczenie pielęgnacyjne skierowane jest do osób, które rezygnują z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/767050,Swiadczenie-pielegnacyjne-...

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

2) Czy zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wieku powyżej 18 lat uczęszczające na zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze? W świetle art.idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

MOPR Białystok

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) wprowadzająca jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę …www.mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html

www.mopsozorkow.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Ozorkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. …www.mopsozorkow.pl/

Ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia chorobowe...

Świadczenia chorobowe w 2018 r. - zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta. W wyniku podwyższenia minimalnego wynagrodzenia oraz waloryzacji emerytur i rent, w 2018 r. wzrosły również świadczenia chorobowe, między innymi świadczenie rehabilitacyjne czy renta z tytułu niezdolności do pracy.kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/

CHOROBA ZAWODOWA DODATKI DO EMERYTURY - …

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów? Ministerstwo Pracy stworzyło program dla seniorów podobny do programu 500 zł na dziecko. 500 zł - jeszcze nie wiadomo, czy na rękę czy brutto - jednorazowego dodatku mają dostać emeryci, których świadczenie nie przekracza 1500 zł*.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/choroba+zawodowa+dodatki+do+emerytury

Orzecznictwo OD A DO Z - niepelnosprawni.pl

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Gdzie odwołać się od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika? Czy osoba pobierająca rentę może pracować?www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15120

EMERYTURY KOMBATANCKIE - info.wyborcza.pl

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów? Ministerstwo Pracy stworzyło program dla seniorów podobny do programu 500 zł na dziecko. 500 zł - jeszcze nie wiadomo, czy na rękę czy brutto - jednorazowego dodatku mają dostać emeryci, których świadczenie nie przekracza 1500 zł*.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/emerytury+kombatanckie