Masz pytanie?

Świadczenie pielęgnacyjne | Miejski Ośrodek Pomocy...

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy...www.mops.katowice.pl/node/211

Świadczenie pielęgnacyjne - Centrum Świadczeń Socjalnych …

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 300,00 zł miesięcznie. Od dnia 1 stycznia 2010r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest...css.samorzad.lodz.pl/swiadczenie-pielegnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY...

Świadczenie pielęgnacyjne. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej …mops.lubliniec.pl/p,100,swiadczenie-pielegnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne | Rodzina.gov.pl

Przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek...https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/swiadczenia-opiekuncze/swiadczenie-pielegnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne - trzeba będzie się o nie starać...

Wiadomo już, że zmiana przepisów, która pozbawiła prawa do świadczenia pielęgnacyjnego około 150 tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych, była …www.dzienniklodzki.pl/artykul/1069676,swiadczenie-pielegnacyjne-trzeba-bedzie-sie-o-nie-starac-...

Świadczenie Pielęgnacyjne - Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,opspszczyna.pl/p,23,27.html

świadczenie pielęgnacyjne - Gazeta Prawna - wiadomości...

W zeszłym roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. wzrosło do 1300 zł. Od 2017 r. wysokość świadczenia...www.gazetaprawna.pl/tagi/swiadczenie-pielegnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - mopswagrowiec.pl

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9; tel.: 672680983 lub 672680989mopswagrowiec.pl/swiadczenia-rodzinne/swiadczenie-pielegnacyjne

świadczenie pielęgnacyjne - Ministerstwo Rodziny, Pracy...

świadczenie pielęgnacyjne 11-08-2005 Aktualnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520 zł miesięcznie. Natomiast od 1 lipca 2013 r. wysokość świadczenia...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

Świadczenie pielęgnacyjne - Świadczenia rodzinne - Emp@tia

To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. W Y S O K O Ś Ć...https://empatia.mpips.gov.pl/-/swiadczenie-pielegnacyjne