Masz pytanie?

Kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny a kiedy...

Gazeta Prawna - świadczenie pielęgnacyjne wyższe ale tylko dla rodziców: Dzieci niepełnosprawne z ulgą prorodzinną bez względu na wiek: Oczekiwanie na...www.stowarzyszenie-razem.org/swiadczenia/swiadczenia/kiedy-przysluguje-zasilek-pielegnacyjny-a-...

Świadczenia rodzinne - SPES - Organizacja Pożytku...

W tym dziale zamieszczamy informacje o świadczeniach wspierających rodziny wychowujące dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz rodziny podejmujące opiekę …www.spes.org.pl/?module=tresc&id=178

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

Dla 100 tys. osób, które opiekują się niepełnosprawnymi bliskimi, 1 lipca nie był dobrym dniem. Odebrano im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i...wyborcza.pl/1,97654,14319257,Swiadczenie_pielegnacyjne_i_zasilek_opiekunczy.html

Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ - Zarządzenia Prezesa...

Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:...www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5848

Świadczenia opiekuńcze - OPS w Goleniowie

Za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne jest opłacana składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego …www.opsgoleniow.pl/so.php

Świadczenia Rodzinne - MOPS Rumia

Redaktor: Administrator 19.11.2012. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:www.mops.rumia.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=47

Świadczenie opiekuńcze - Gminny Ośrodek Pomocy...

Drugą grupą świadczeń rodzinnych są świadczenia opiekuńcze: I. Zasiłek pielęgnacyjny(przyznawane niezależnie od dochodu), II. Specjalny zasiłek …www.gopsszemud.pl/swiadczenie-opiekuncze

świadczenia – Gorące tematy – Emerytury i renty...

Świadczenie rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenia

Serwis ZUS - Świadczenia

Świadczenia, Zasiłki, Zasiłek chorobowy, Zasiłek macierzyński, Zasiłek opiekuńczy, Świadczenie rehabilitacyjne, Zasiłek wyrównawczy, Zasiłek pogrzebowy...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=4

Zasiłek pielęgnacyjny - Zasiłki - zasiłek wyrównawczy...

Zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłki - serwis poradniczy o zasiłkach. Zasiłek wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, chorobowy, pogrzebowy, rodzinny i dla bezrobotnych.www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/