Masz pytanie?

www.sejm.gov.pl

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1DC6162693BA4960C1257CCA0038C095

Dodatek, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne...

W naszym – polskim ustawodawstwie funkcjonują trzy pojęcia „ZASIŁEK pielęgnacyjny”, „DODATEK pielęgnacyjny” oraz „ŚWIADCZENIE pielęgnacyjne”.www.fum.info.pl/page/index/167

Świadczenia rodzinne - SPES - Organizacja Pożytku...

W tym dziale zamieszczamy informacje o świadczeniach wspierających rodziny wychowujące dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz rodziny podejmujące opiekę …www.spes.org.pl/?module=tresc&id=178

Zasiłek pielęgnacyjny - Stowarzyszenie Razem...

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 28 …www.stowarzyszenie-razem.org/swiadczenia/swiadczenia/zasilek-pielegnacyjny.html

Zasiłek pielęgnacyjny - SPES - Organizacja Pożytku...

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane...spes.org.pl/?module=tresc&id=248

Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ - Zarządzenia Prezesa...

Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:...www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5848

Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ - Zarządzenia Prezesa...

Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w …www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4685

Świadczenie opiekuńcze - Gminny Ośrodek Pomocy...

Drugą grupą świadczeń rodzinnych są świadczenia opiekuńcze: I. Zasiłek pielęgnacyjny(przyznawane niezależnie od dochodu), II. Specjalny zasiłek …www.gopsszemud.pl/swiadczenie-opiekuncze

Świadczenia Rodzinne - MOPS Rumia

Redaktor: Administrator 19.11.2012. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:www.mops.rumia.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=47

OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I …

ZUS wyjaśnia Przykład 4 . Organ samorządu miasta K. do dnia 31 sierpnia 2011 r. opacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ł za Panią Annę K. Od 1...www.zus.pl/files/skladki%20swiadczenia%20pielegnacyjne%20od%2001%202013.pdf