Masz pytanie?

Bip

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, która wchodzi w życie z...www.bip.mops.walcz.pl/

świadczenia – Gorące tematy – Emerytury i renty - Gazeta...

Świadczenie rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenia

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20140320.pdf: Status aktu prawnego: obowiązujący: Data ogłoszenia: 2014-03-14: Data wydania: 2014-03-12: Data wejścia w życie: 2014-03-17isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000320

Świadczenia pielęgnacyjne w 2015 r.: Opiekunowie dostaną...

Osoby niepodejmujące pracy i zajmujące się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny będą mogły otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy. Prawo do niego...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/844537,swiadczenia-pielegnacyjne-w-2015-r-opiekunowie-dostana-po...

Pracownicy i ZUS - VAT.pl - Proste podatki dla firm

Prócz składek na ubezpieczenie społeczne odrębną grupę osób stanowią rolnicy, za których składki oraz świadczenia odpowiada Kasa Rolniczego Ubezpieczenia...www.vat.pl/pracownicy_i_zus_1492.php

Świadczenia pielęgnacyjne: Koniec z wyłudzaniem fikcyjnej...

Zgodnie z nową propozycją prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie, tak jak do tej pory przysługiwało ojcu, matce, opiekunowi faktycznemu, rodzinie...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/626364,swiadczenia_pielegnacyjne_koniec_z_wyludzaniem_fikcyjnej_...

OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I …

ZUS wyjaśnia Przykład 4 . Organ samorządu miasta K. do dnia 31 sierpnia 2011 r. opacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ł za Panią Annę K. Od 1...www.zus.pl/files/skladki%20swiadczenia%20pielegnacyjne%20od%2001%202013.pdf

Zasiłek pielęgnacyjny - Zasiłki - zasiłek wyrównawczy...

Zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłki - serwis poradniczy o zasiłkach. Zasiłek wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, chorobowy, pogrzebowy, rodzinny i dla bezrobotnych.www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIEL …

1 Nazwa podmiotu realizuj ącego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIEL ĘGNACYJNEGO CZ ĘŚĆ I Imi ę i nazwisko …mgops.pl/dokumenty/sr6.pdf

Świadczenia Rodzinne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...

MOPS w rzeszowie, pomoc społeczna, ops,rzeszów , zasiłek stały, świadczenia rodzinne, Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Rzeszowiemopsrzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=171