Masz pytanie?

Serwis ZUS - Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, a więc np. 5, 8 czy też 11 maja - wysokość świadczenia...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2647

Serwis ZUS - Zmniejszenie wysokości świadczenia lub...

Świadczenia, Świadczenia przedemerytalne, Zmniejszenie wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,www.zus.pl/default.asp?p=4&id=3480

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy …www.portaloswiatowy.pl/wskazniki/wysokosc-swiadczenia-przedemerytalnego-236886

Świadczenie przedemerytalne - Gazeta Podatnika: gazeta...

Tak było kiedyś... Przed 1 sierpnia 2004 r. świadczenia przedemerytalne ustalane były na zasadach i w wysokości wynikających z ustawy z 14 grudnia 1994 r. o...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/swiadczenie_przedemerytalne-a_4262.htm

Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego...

Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego. W świetle obowiązujących przepisów świadczenie przedemerytalne przysługuje w jednej dla wszystkich...www.infor.pl/prawo/emerytury/swiadczenie-przedemerytalne/259885,Jaka-jest-wysokosc-swiadczenia-...

Wysokość emerytury - Emerytury - emerytura 2014...

Wysokość emerytury- dorabianie do emerytury, okresy składkowe, podstawa, kapitał początkowy. Emerytury 2014 - serwis poradniczy dla obecnych i przyszłych emerytów.www.infor.pl/prawo/emerytury/wysokosc/

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym...

Każdy podejmujący działalność zarobkową emeryt, rencista, pobierający zasiłek albo świadczenie przedemerytalne musi mieć świadomość tego, że dodatkowe...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6560,ile_mozna_dorobic_na_swiadczeniu_przedemerytalnym_emeryturz...

Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Od marca 2009 roku świadczenie przedemerytalne to 804,02 zł brutto miesięcznie. Co roku jest ono waloryzowane. Rząd przewiduje, że po waloryzacji w marcu 2010...www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/jak;dostac;swiadczenie;przedemerytalne,91,0,567643.htm...

Komu przysługuje prawo do świadczeń pomocy społecznej?

Dotyczące osób niepełnosprawnych; Rodzinny wywiad środowiskowy; Rozp. Udzielanie pomocy uchodźcom; Rozp. Ustalenie wysokości dochodu; Rozp. w sprawie rodzin...mops.bialogard.net/index.php?option=com_content&view=article&id=133:komu-przysuguje-pra...

Przegląd Płacowo-Kadrowy

„Przeglądu Płacowo-Kadrowy. ZUS – podatki – prawo pracy – dokumentacja”. Oferta ważna do wyczerpania się egzemplarzy! Rozliczanie wynagrodzeń i płac w...lp.wip.pl/4ff55ebe66188/