Masz pytanie?

Świadczenie przedemerytalne 2017 - zmiany - Ubezp...

Świadczenie przedemerytalne 2017 - zmiany. Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/747102,Swiadczenie-pr...

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne - …

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły pracę i z racji swojego wieku nie mają możliwości znalezienia nowego zatrudnienia.www.infor.pl/prawo/emerytury/swiadczenie-przedemerytalne/69393,Komu-przysluguje-swiadczenie-prz...

Świadczenie przedemerytalne w pytaniach i …

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły pracę i nie mają nowego zatrudnienia. Ponadto nie spełniają jeszcze wszystkich wymogów otrzymania emerytury.www.infor.pl/prawo/emerytury/swiadczenie-przedemerytalne/81398,Swiadczenie-przedemerytalne-w-py...

Komu zasiłek, komu świadczenie? Wyjaśniamy, co, dla …

Rodzaj świadczenia Dla kogo (w skrócie) Kwota(na rękę) Od kiedy ta kwota Kryterium dochodowe; Świadczenie pielęg-nacyjne: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościąwww.niepelnosprawni.pl/ledge/x/182264

Wysokość świadczenia przedemerytalnego w 2018 r. - …

Wysokość świadczenia przedemerytalnego w 2018 r. Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2018 r. wynosi ono 1070,99 zł brutto.kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/774890,Wysokosc-swiad...

Dlaczego ZUS kwestionuje wysokość wynagrodzenia …

W trakcie ciazy zmienilam prace. W poprzedniej mialam troche nizsze stanowisko i nizsze zarobki o 1500zl netto. Obecnie mam stanowisko kierownicze.e-prawopracy.pl/zus-kwestionuje-wysokosc-wynagrodzenia/

Od 1 marca wzrasta wysokość emerytur i dodatków. …

Od 1 marca wzrasta wysokość emerytur i dodatków. Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2017 roku?wyborcza.biz/biznes/1,147880,21369243,waloryzacja-emerytur-i-rent.html

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

Rodzaj świadczenia. Wysokość świadczenia. Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę. Świadczenia rodzinne...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Program Rodzina 500+ - O programie Rodzina 500+ - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/program-rodzina-500

Lista kanałów RSS | Aktualne interpretacje podatkowe

Pełne zestawienie kanałów RSS zawierających aktualne interpretacje podatkowe.https://interpretacje-podatkowe.org/rss/