Masz pytanie?

Świadczenie przedemerytalne - gazetapodatnika.pl

Tak było kiedyś... Przed 1 sierpnia 2004 r. świadczenia przedemerytalne ustalane były na zasadach i w wysokości wynikających z ustawy z 14 grudnia 1994 r. o...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/swiadczenie_przedemerytalne-a_4262.htm

Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne? - …

Świadczenie przedemerytalne pozwala osobie bezrobotnej, która ma określony staż pracy doczekać do emerytury. Wniosek o świadczenie przedemerytalne składa się...www.infor.pl/prawo/emerytury/swiadczenie-przedemerytalne/270583,Jak-uzyskac-swiadczenie-przedem...

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym - Świadczenie...

Zobacz również serwis: Świadczenie przedemerytalne. Możliwość dorabiania na świadczeniu. Wysokość świadczenia przedemerytalnego jest niska w związku z tym...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/swiadczenia_przedemerytalne/676777,Dorabianie-na-swiadczeniu...

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym - Strona 4...

Strona 4 - Osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne podejmując działalność muszą mieć świadomość tego, że dodatkowe przychody mogą...www.infor.pl/prawo/emerytury/swiadczenie-przedemerytalne/71012,4,Dorabianie-na-swiadczeniu-prze...

Wysokość renty rodzinnej w 2017 roku - Emerytury i …

Wysokość renty rodzinnej w 2017 roku. Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała prawo do...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/757975,Wysokosc-renty-rodzinnej-w-2017-rok...

Korzystaj ze swoich uprawnień - bpo.warszawa.pl

Ważne! Gdy zamierzamy podjąć pracę lub już pracujemy, powinniśmy powiadomić o tym ZUS. W takim zawiadomieniu należy określić, jaka będzie wysokość...www.bpo.warszawa.pl/poradnik/swojeUprawnienia.html

ETAT I POBIERANIE EMERYTURY - info.wyborcza.pl

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalneinfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/etat+i+pobieranie+emerytury

Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość...

21 listopada 2006 r. Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość emerytury z I i II filaru?www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ile_wplaciles_tyle_otrzymasz_jak_oszacowac_wysokosc_emerytury_z...

Kiedy i na jaką pomoc możemy liczyć?

Trudna sytuacja życiowa. Jeśli znaleźliśmy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie sami jej przezwyciężyć, możemy zwrócić się o pomoc do...obywatelskieinfo.ngo.pl/x/916062

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

Rodzaj świadczenia. Wysokość świadczenia. Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobęidn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm