Masz pytanie?

Pracujący w szkodliwych warunkach - Praca i kariera...

Osoby urodzone po 1948 roku wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze mogą złożyć po 2008 roku, ale przed...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/20140,pracujacy-w-szkodliwych-warunkach.html

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Niewłaściwie wypełnione świadectwo pracy. Od 1983 do 2002 roku pracowałem w warunkach szczególnych (załadunek i rozładunek cystern z paliwem).www.eporady24.pl/swiadectwo_wykonywania_prac_w_szczegolnych_warunkach,pytania,2,79,7827.html

Ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Pracowałem jako kierowca pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t, ale moje świadectwo pracy nie zawiera wzmianki o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Jak...www.eporady24.pl/ustalenie_wykonywania_pracy_w_szczegolnych_warunkach,pytania,2,79,8563.html

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w …

ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia świadectwem wykonywania...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/3449,jak-udowodnic-w-zus-i-przed-sadem-prace-w-szczegolnych-waru...

Czy pracę przy komputerze można zaliczyć do prac...

Klientka kancelarii zwróciła się do nas z pytaniem: – W latach 1983 – 2002 r. pracowałam na komputerze, będąc zatrudniona w WSK PZL Mielec, na stanowisku...jkkopacz.pl/czy-prace-przy-komputerze-mozna-zaliczyc-do-prac-wykonywanych-w-warunkach-szczegoln...

Badania lekarskie do pracy - o czym należy pamiętać...

Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracowników na badania lekarskie tzw. badania profilaktyczne zarówno przed przystąpieniem do pracy, jak i w trakcie trwania...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-badania-lekarskie-do-pracy-najwazniejsze-informacje

Uprawnienia pracownika w razie... - Kodeks pracy

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Rozdział 2 - Umowa o pracę Oddział 4 - Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia...kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/uprawnienia-pracownika-w-razie-nieuzasadnionego-...

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

Rozdział IV Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe Ustala kodeks pracy w Art. 2001 i Art. 2002. Rozdział V Szczególna ochrona zdrowia:rcre.pl/pliki/wykaz%20prac%20wzbronionych.PDF

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...

Niektóre pielęgniarki wykonują prace o szczególnym...

Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia...www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/4029