Masz pytanie?

Pracujący w szkodliwych warunkach - Praca i kariera...

Uprawnieni do wcześniejszej emerytury. Nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/20140,pracujacy_w_szkodliwych_warunkach.html

Wcześniejsza emerytura a praca w warunkach szkodliwych

Jako środki dowodowe dopuszczalne są również kserokopie dokumentów potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze...www.eporady24.pl/wczesniejsza_emerytura_a_praca_w_warunkach_szkodliwych,pytania,16,95,2519.html

wykaz stanowisk pracy w warunkach szkodliwych – Gorące...

Wykaz prac w szczególnych warunkach uprawniających do emerytur pomostowych nie jest jeszcze zamknięty... czynników, m.in. pracę w niskich temperaturach, w...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/tematy/w/wykaz-stanowisk-pracy-w-warunkach-szkodliwych

praca w szczególnych warunkach - Tematy w eGospodarka.pl

Tutaj znajdziesz ciekawe wiadomości, porady i opracowania dotyczące tematu praca w szczególnych warunkach.www.egospodarka.pl/tematy/praca-w-szczegolnych-warunkach

praca w warunkach szkodliwych a emerytura 2013 – Gorące...

SN: Wcześniejsza emerytura dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach w pełnym wymiarze czasu... wystąpienia były świadectwa pracy …serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/p/praca-w-warunkach-szkodliwych-a-emerytura-20...

Praca w warunkach szkodliwych i uciążliwych - Forum Money.pl

Mam 57 lat 38 lat pracy w tym 16 lat w warunkach szkodliwych i uciążliwych do 1999 roku. Jeżeli będzie likwidacja stanowiska pracy lub likwidacja firm...www.money.pl/forum/praca-w-warunkach-szkodliwych-i-uciazliwych-t978144.html

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia...

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje pracownikowi, który narażony jest na działanie...www.bhp.org.pl/Article1271.html

Czy praca traktorzysty jest pracą w szkodliwych warunkach?

Dowiedz się, kto i dlaczego powinien mieć wystawione świadectwo pracy o tzw. pracy w I kategorii zatrudnienia.www.portalkadrowy.pl/zus/emerytury-i-renty/emerytury-pomostowe/czy-praca-traktorzysty-jest-prac...

Emerytura praca w szczególnych warunkach

Nie każda praca wykonywana w trudnych warunkach jest pracą w szczególnych warunkach. Ma to znaczenie przy ustalaniu prawa do emerytury. Sąd Najwyższy...www.portalfk.pl/nowosci/jakie-przeslanki-dla-emerytury-z-tytulu-pracy-w-szczegolnych-warunkach-...

Informacje jakie należy zamieścić w świadectwie pracy

Czy wystawiając świadectwo pracy dla pracownika powinno się w nim wykazać wykorzystany urlop okolicznościowy?www.portalfk.pl/nowosci/4-pytania-na-temat-informacji-ktore-nalezy-zamiescic-w-swiadectwie-prac...