Masz pytanie?

Pracujący w szkodliwych warunkach - Praca i kariera...

Uprawnieni do wcześniejszej emerytury. Nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/20140,pracujacy_w_szkodliwych_warunkach.html

Praca w warunkach szkodliwych, uznanie przez ZUS (719...

Pytanie: Mój tato pracował w zakładzie zlikwidowanym w 1993 r. Otrzymał świadectwo pracy, ale w nim nic nie jest napisane, że pracował w warunkach szkodliwych...www.poradaprawna.pl/porady/praca-w-warunkach-szkodliwych-uznanie-przez-zus,719.html

Praca w szczególnych warunkach a treść świadectwa pracy

Praca w szczególnych warunkach według starych przepisów a treść świadectwa pracy pracownika zwalnianego po 1 stycznia 2011 r.www.portalkadrowy.pl/kadry/dokumentacja-pracownicza/swiadectwo-pracy/informacje-w-swiadectwie-p...

Praca w szczególnych warunkach wg starych zasad a...

Praca w szczególnych warunkach wg starych zasad a świadectwo pracy pracownika zwalnianego po 1 stycznia 2010 r.www.portalkadrowy.pl/kadry/dokumentacja-pracownicza/swiadectwo-pracy/informacje-w-swiadectwie-p...

praca w szczególnych warunkach - Tematy w eGospodarka.pl

Czy mogę przejść na emeryturę? 10:33 26.05.2014 PORADA. Na świadectwie pracy jest napisane, że wykonywałem pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym...www.egospodarka.pl/tematy/praca-w-szczegolnych-warunkach

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia...

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych...kadry.infor.pl/wynagrodzenie/dodatki/83288,Dodatek-za-prace-w-warunkach-szkodliwych-dla-zdrowia...

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia...

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje pracownikowi, który narażony jest na działanie...www.bhp.org.pl/Article1271.html

Wiek 57 lat, 38 lat pracy w tym 16 w warunkach szkodliwych...

Mam 57 lat 38 lat pracy w tym 16 lat w warunkach szkodliwych i uciążliwych do 1999 roku. Jeżeli będzie likwidacja stanowiska pracy lub likwidacja firm...www.porady.egospodarka.pl/Emerytury-Renty/10869-Wiek-57-lat-38-lat-pracy-w-tym-16-w-warunkach-s...

Emerytura praca w szczególnych warunkach

Nie każda praca wykonywana w trudnych warunkach jest pracą w szczególnych warunkach. Ma to znaczenie przy ustalaniu prawa do emerytury. Sąd Najwyższy...www.portalfk.pl/nowosci/jakie-przeslanki-dla-emerytury-z-tytulu-pracy-w-szczegolnych-warunkach-...

Informacje jakie należy zamieścić w świadectwie pracy

Czy wystawiając świadectwo pracy dla pracownika powinno się w nim wykazać wykorzystany urlop okolicznościowy?www.portalfk.pl/nowosci/4-pytania-na-temat-informacji-ktore-nalezy-zamiescic-w-swiadectwie-prac...