Masz pytanie?

Zamieszczanie w świadectwie pracy informacji o pracy w...

Czy pracownikowi, który pracował w warunkach szkodliwych w latach 2004-2007 należy tę informację zamieścić w świadectwie pracy mimo, że nie ma ona w …www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zamieszczanie-w-swiadectwie-pracy-informacji-o-pracy-w-sz...

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Świadectwo pracy w warunkach szczególnych Od 1983 do 2002 roku pracowałem w warunkach szczególnych (załadunek i rozładunek cystern z paliwem).www.eporady24.pl/swiadectwo_wykonywania_prac_w_szczegolnych_warunkach,pytania,2,79,7827.html

WYKAZ PRAC W WARUNKACH SZKODLIWYCH - Aktualne …

WYKAZ PRAC W WARUNKACH SZKODLIWYCH: najświeższe informacje, zdjęcia, video o WYKAZ PRAC W WARUNKACH SZKODLIWYCH; Bez poprawek Senatu do …info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/wykaz+prac+w+warunkach+szkodliwych

Pracujący w szkodliwych warunkach - Praca i kariera...

Uprawnieni do wcześniejszej emerytury. Nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/20140,pracujacy_w_szkodliwych_warunkach.html

Wcześniejsza emerytura a praca w warunkach szkodliwych

Jako środki dowodowe dopuszczalne są również kserokopie dokumentów potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze...www.eporady24.pl/wczesniejsza_emerytura_a_praca_w_warunkach_szkodliwych,pytania,16,95,2519.html

Praca w szczególnych warunkach a treść świadectwa pracy

Praca w szczególnych warunkach według starych przepisów a treść świadectwa pracy pracownika zwalnianego po 1 stycznia 2011 r.www.portalkadrowy.pl/kadry/dokumentacja-pracownicza/swiadectwo-pracy/informacje-w-swiadectwie-p...

wykaz stanowisk pracy w warunkach szkodliwych – Gorące...

Wykaz prac w szczególnych warunkach uprawniających do emerytur pomostowych nie jest jeszcze zamknięty... czynników, m.in. pracę w niskich temperaturach, w...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/tematy/w/wykaz-stanowisk-pracy-w-warunkach-szkodliwych

warunki przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu warunki przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach szkodliwych . Najnowsze wiadomości i...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/w/warunki-przyznania-emerytury-z-tytulu-pracy-...

praca w szczególnych warunkach - Tematy w eGospodarka.pl

Czy mogę przejść na emeryturę? 10:33 26.05.2014 PORADA. Na świadectwie pracy jest napisane, że wykonywałem pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym...www.egospodarka.pl/tematy/praca-w-szczegolnych-warunkach

Praca w warunkach szkodliwych i uciążliwych - Forum Money.pl

Ogólne przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca, choć latem temperatura zewnętrzna przekracza niejednokrotnie...www.money.pl/forum/praca-w-warunkach-szkodliwych-i-uciazliwych-t978144.html