Masz pytanie?

Kupisiewicz, Okoń - Pedagogika - Notatki i materiały...

Podstawy dydaktyki ogólnej niczne i wychowanie fizyczne. Podobnie, przedmiotem badań dydaktyki szkoly wyższej jest nauczanie i uczenie się (studiowanie) w różnegomailgrupowy.pl/shared/resources/9385,dydaktyka-ogolna/15869,kupisiewicz-okon