Masz pytanie?

Jednostki Masy - Kalkulator

Jaka jest Masa Protonu? Masa spoczynkowa protonu wynosi ok. 1.6726*10-27 kg (1.0073u, 938.272 MeV/c 2) i jest w przybliżeniu równa masie neutronu oraz około 1836 razy większa niż masa elektronu.kalkulator.jednostek.pl/masy