Masz pytanie?

Ile dekagramów ma kilogram, a ile gram? – zadania, ściągi...

Kalkulator Jednostek Masy i Wagi Kalkulator/konwerter jednostek masy i wagi przelicza wielkości wyrażone w jednostkach systemów metrycznych, anglosaskich/imperialnych.zapytaj.onet.pl/Category/006,003/2,15223208,Ile_dekagramow_ma_kilogram_a_ile_gram.html

1 kg, ile to ton? - Zapytaj.onet.pl

2 Wiersze, których drugą cyfrą jest „1”, tj. 11, 21, 31 itd., są przeznaczone do szczegółowego opisu towaru. Opis ten powinien zawierać charakterystykę...zapytaj.onet.pl/Category/006,008/2,14538555,1_kg_ile_to_ton.html