Masz pytanie?

W tartaku można kupić dębowe deski w kształcie...

W tartaku można kupić dębowe deski w kształcie prostopadłościanów o wymiarach 3cm x 12cm x 2m a) 1cm3 drewna dębowego waży 0,8. Ile waży jedna taka deska?https://brainly.pl/zadanie/4903426

. W 200g wody rozpuszczono 40 g wodorotlenku sodu i...

Zad 1) masa roztworu = 240g masa substancji = 40g masa molowa wodorotlenku sodu = 40g/mol 1,06g --- 1cm3 240g --- x cm3 x = 226,42cm3 1mol --- 226,42 cm3https://brainly.pl/zadanie/6846226

Ile waży Szklanka wody - sprawdź kalorie i wagę, …

Szklanka wody waży 240 g i zawiera 0 kalorii. Żeby spalić te kalorie trzeba jeździć na rowerze przez 0 minwww.ilewazy.pl/szklanka-wody