Masz pytanie?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? - Migrant

Czas trwania procedury. Sprawa powinna być rozpatrzona niezwłocznie, jeżeli może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę.www.migrant.info.pl/jak-uzyskac-obywatelstwo-polskie.html

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Jak oblicza się dochód ? Możliwe są dwie sytuacje: 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama. Wówczas należy zsumować jej dochody z ostatniego miesiąca.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Praca w szczególnych warunkach – dokumentacja do …

Praca w szczególnych warunkach – dokumentacja do ZUS. Przy uwzględnieniu praw do wcześniejszej emerytury, czy też emerytury pomostowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia okresy pracy w szczególnych warunkach.www.biznesgazeta.pl/praca-w-szczegolnych-warunkach-dokumentacja-do-zus/

Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze...

20 czerwca 2003 r. wejdą w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 100, poz. 926), oraz z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu...idn.org.pl/sonnszz/zal31_99.htm