Masz pytanie?

Informacja paszportowa - toronto.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje, iż aktualnie wydawane są dokumenty paszportowe zawierające dwie cechy biometryczne, tj. obraz twarzy i …toronto.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

Dz.U.2005.217.1834 - Akt prawny - abc.com.pl

1) instruktora, którego numer został wpisany na zaświadczeniu o ukończeniu kursu, o którym mowa w załączniku nr 3 do załącznika nr 3 do rozporządzenia...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-05-217-1834

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? - Migrant

Czas trwania procedury. Sprawa powinna być rozpatrzona niezwłocznie, jeżeli może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę.www.migrant.info.pl/jak-uzyskac-obywatelstwo-polskie.html

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Jak oblicza się dochód ? Możliwe są dwie sytuacje: 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama. Wówczas należy zsumować jej dochody z ostatniego miesiąca.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze...

20 czerwca 2003 r. wejdą w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr...idn.org.pl/sonnszz/zal31_99.htm

informatykaug.internetdsl.pl

Uchwała taka musi być odpowiednio... Konstrukcję finansowo-prawną karty podatkowej określa ustawa z 20 listopada 1998r. o... Gmina ubiegająca się o dotacje...informatykaug.internetdsl.pl/student/Finanse/Finanse%20publiczne/Zagadnienia/Dochody%20gminy%20...

Pytania TWO | Test Do Policji

Aktualne pytania Testu Wiedzy Ogólnej do Policji. Test to 40 pytań z bazy pytań udostępnionej przez Policję. Jest testem wyboru, więc łatwo odpowiadać na...test-do-policji.pl/pytania-two-2/

Aktualności | Gmina Dobre

Dobre, dn. 26.11.2015 GKI.605.58.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...gminadobre.pl/aktualnosci/

PYTANIA TESTOWE - geodezja.pl

Czy osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi... Decyzję musi podjąć projektant ( [33] – art.20 ust.1... Główny Urząd Geodezji i...www.geodezja.pl/uprawnienia/poradnik-555.doc

Komenda Wojewódzka Policja w Łodzi - Wydział Postępowań...

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi... z użyciem danego rodzaju broni. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku o osób, które wystąpiły o...www.lodzka.policja.gov.pl/content/view/7246/129/