Masz pytanie?

Witamy na stronie informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy...

Informacje lokalne i samorządowe, kultura, oświata i gospodarka.www.strzelin.pl/

Komunikaty Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Bezpłatne szkolenie w zakresie składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu informuje, że w dniach:www.uswalbrzych.pl/komunikaty.htm

Aktualności - WUP, lublin, projekty, efs, zporr...

WUP LUBLIN - EFS POKL... Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie - Departament Polityki Regionalnej - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy...www.wup.lublin.pl/pokl/

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy LUTOMIERSK

Ważne! Internetowa Baza Traktatowa zawierająca wykaz i teksty umów międzynarodowych, których Polska jest lub była stroną, znajduje się na stronie internetowej...www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/index.php?idg=6&id=105&x=132&y=4

Gmina i Miasto Sianów

Infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, turystyka i ochrona środowiska, Urząd Miasta i Gminy, aktualności i wydarzenia w gminie, Gimnazjum Gminne.www.sianow.pl/

Organzacja turnusów rehabilitacyjnych - Emp@tia

Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych. Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:ebon.mpips.gov.pl/

Zakładam Agencję Ochrony Osób i Mienia

5 Wstęp Niniejszy poradnik skierowany jest do osób, które są na etapie zakładania firmy lub myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie ochrony...www.optimaochrona.pl/doc/poradniki/zakladam_agencje_ochrony_osob_i_mienia.pdf

Wiza turystyczna « USA Trip

Kontrola bezpieczeństwa Przed wejściem do Sekcji Konsularnej każda osoba musi przejść kontrolę bezpieczeństwa. Nie przynoście: Żadnych urządzeń...www.usatrip.pl/info/wizy/wiza-turystyczna/

BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydawanie...

INNE WAŻNE INFORMACJE: W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych. Paszporty tymczasowe wydaje się: osobom przebywającym czasowo w...bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1136

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej o Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na...www.pfron.org.pl/