Masz pytanie?

Rejestracja placówek niepublicznych - informacje ogólne...

Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli zostały określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z...www.gdansk.pl/edukacja_nowy,1201,9731.html

Zielona Góra – Internetowy Serwis Miejski – F.A.Q.

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...www.zielona-gora.pl/PL/faq/596/1/

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? - Migrant

Czas trwania procedury. Sprawa powinna być rozpatrzona niezwłocznie, jeżeli może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę.www.migrant.info.pl/jak-uzyskac-obywatelstwo-polskie.html

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Jak oblicza się dochód ? Możliwe są dwie sytuacje: 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama. Wówczas należy zsumować jej dochody z ostatniego miesiąca.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze...

20 czerwca 2003 r. wejdą w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr...idn.org.pl/sonnszz/zal31_99.htm

Pytania TWO | Test Do Policji

Aktualne pytania Testu Wiedzy Ogólnej do Policji. Test to 40 pytań z bazy pytań udostępnionej przez Policję. Jest testem wyboru, więc łatwo odpowiadać na...test-do-policji.pl/pytania-two-2/

Aktualności | Gmina Dobre

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI im. Michaliny Chełmińskiej – Szczepankowskiej „A więc kochajcie książki, o – dziadki…” Uczestnicy występują w …gminadobre.pl/aktualnosci/

Komenda Wojewódzka Policja w Łodzi - Wydział Postępowań...

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi... z użyciem danego rodzaju broni. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku o osób, które wystąpiły o...www.lodzka.policja.gov.pl/content/view/7246/129/

Nauka: Test do Policji - Memorizer

Przedmiot: InneTest do Policji... Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej...www.memorizer.pl/nauka,test-do-policji,6044.html

Wyniki wyszukiwania - VAT.pl - Proste podatki dla firm

Wyniki wyszukiwania dla frazy "zakup samochodu osobowego": Koszty użytkowania samochodu osobowego a ewidencja przebiegu pojazdu - komentarz VAT Interpretacjewww.vat.pl/wyniki_wyszukiwania_10.php?api_post=1&query=zakup+samochodu+osobowego&x=14&a...