Masz pytanie?

Turnusy rehabilitacyjne (PJM) - Biuro Pełnomocnika …

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie: o zakwalifikowaniu przez organy...www.niepelnosprawni.gov.pl/art,11,turnusy-rehabilitacyjne-pjm

Praca w szczególnych warunkach – dokumentacja do …

Motywacyjny system wynagradzania pracowników. Jaką funkcję pełni wynagrodzenie za pracę? Czy chodzi tutaj tylko o to, aby mieć na przysłowiowy chleb, czy też...www.biznesgazeta.pl/praca-w-szczegolnych-warunkach-dokumentacja-do-zus/

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Jak oblicza się dochód ? Możliwe są dwie sytuacje: 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama. Wówczas należy zsumować jej dochody z ostatniego miesiąca.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? - Migrant

Czas trwania procedury. Sprawa powinna być rozpatrzona niezwłocznie, jeżeli może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę.www.migrant.info.pl/jak-uzyskac-obywatelstwo-polskie.html

Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze...

20 czerwca 2003 r. wejdą w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr...idn.org.pl/sonnszz/zal31_99.htm

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej …

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,świadcz. opieki zdr,Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o …https://www.lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-public...