Masz pytanie?

5 przykazań kościelnych - tmoch.net

5 przykazań kościelnych Kategoria: Blog 2013 Ostatnio Konferencja Episkopatu Polski zmieniła brzmienie czwartego przykazania kościelnego.tmoch.net/jupgrade/index.php/o-mnie/mikro-blogowanie/297-5-przykaza-kocielnych.html

www.katechizm.opoka.org.pl

Księga Wyjścia (20, 2-17) Księga Powtórzonego Prawa (5, 6-21 ) Formuła katechetyczna: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódłwww.katechizm.opoka.org.pl/kkkIII-1-3.htm