Masz pytanie?

Informacja o warunkach zatrudnienia - darmowy wzór z...

Jakie elementy powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia? Dowiedz się i pobierz darmowy wzór tego dokumentu w dwóch formatach PDF I DOCX!https://poradnik.wfirma.pl/-informacja-o-warunkach-zatrudnienia

Umowa o pracę - darmowy wzór z szerokim omówieniem

Przepisy dotyczące umowy o pracę reguluje ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Umowa o pracę dokumentuje nawiązanie stosunku pracy, a przez nawiązanie...https://poradnik.wfirma.pl/-wzor-umowa-o-prace-z-omowieniem

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę - RegioPraca.pl

Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, że rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.regiopraca.pl jest...www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77

instrukcja rozliczania czasu pracy i urlopów - Infor

INSTRUKCJA ROZLICZANIA CZASU PRACY I URLOPÓW. 7 . www.e-ksiazki.infor.pl. I. Ewidencja czasu pracy jako element dokumentacji kadrowej. W myśl art. 94 pkt 9a …g.infor.pl/p/kadry_pro/doc/biblioteka_kadrowca/instrukcja_rozliczania_czasu_pracy_i_urlopo.pdf

Rozwiązanie umowy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po powrocie do pracy pracownika, w związku z ustaniem przyczyny jego nieobecności.www.vat.pl/wypowiedzenie/

Uniknij kary z PIP - pobierz niezbędne dokumenty kadrowe

CZĘŚĆ B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia . 1. Umowa o pracę i dokumenty związane ze zmianą warunków, a …www.praca.pl/poradniki/dla-pracodawcow/uniknij-kary-z-pip-pobierz-niezbedne-dokumenty-kadrowe_p...

Świadectwo pracy - Z myślą o kadrach - kadry.abc.com.pl

Obowiązki pracodawcy i pracownika 49 aktualności, 204 artykuły, 5 orzecznictw, 59 pytań, 3 zmiany prawne Rozwój 19 aktualności, 512 artykuły, 43 pytania, 2...www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/wzory-dokumnetow/swiadectwo-pracy,108185.html

NIP ŚWIADECTWO PRACY - Joanna Dąbrowska

POUCZENIE Pracownik może, w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa pracy, wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa.www.kdp-dabrowska.pl/pliki/swiadectwo-pracy.pdf

Portal kadrowy - pierwszy i największy w polskim...

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, nawet jeżeli zawiesiła ona pobieranie emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia.https://www.portalkadrowy.pl/

Umowa o pracę na czas określony - WZÓR UMOWY - infor.pl

Umowa o pracę na czas określony - WZÓR UMOWY. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni...www.infor.pl/prawo/umowy/praca/293031,Umowa-o-prace-na-czas-okreslony-WZOR-UMOWY.html