Masz pytanie?

Pisałeś sprawdzian z przyrody kl.VI(dział `krajobrazy...

Kresopedia.pl została zaprojektowana jako serwis pozwalający dzielić się wiedzą na temat historii i kultury Kresów dawnej Rzeczypospolitej.zapytaj.onet.pl/Category/015,018/2,20024767,Pisales_sprawdzian_z_przyrody_klVIdzial_krajobrazy_...