Masz pytanie?

Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie

Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, zasoby, zieleń miejska, ogród zoologiczny, zarząd cmentarzami, struktura, ogłoszenia, aktualnościabkbraniewo.pl/

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Zamiany

Serwis internetowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczeciniezbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=9

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie...

Serwis internetowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczeciniezbilk.szczecin.pl/?type=group&action=list&id=1

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie...

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie, przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty budowlane, usługi, biuletyn...www.przetargi.egospodarka.pl/zamawiajacy/Administracja-Zasobow-Komunalnych-Lodz-Polesie.html

Aktualności:

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy w Gdyni została utworzona z dniem 31 marca 1991 roku na podstawie Uchwały Nr XVII/117/91 Rady...www.abk4-gdynia.com.pl/

ZUW Szczecin. Administracja zespolona

Administracja zespolona. 1. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI . ul. Małopolska 47. 70-515 Szczecin. tel. 91 82 15 100; 91 82 15 205 . www.szczecin.kwp.gov.plwww.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=458

ZUW Szczecin. Poznaj administrację zespoloną...

Internetowy serwis informacyjny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecinwww.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=2599

ABK3 Gdynia

ABK3 Gdynia. Uchwałą Nr XXV/583/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku nastąpiło połączenie zakładów budżetowych Administracji Budynków...www.abk3gdynia.pl/

JUMAR - Wywóz odpadów komunalnych oraz pobudowlanych

obsługą w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z ich selektywną zbiórką: z posesji prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości...www.jumar.szczecin.pl/

Wymiana okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków...

Czy wydatki związane z wymianą okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków powinny być sklasyfikowane w § 4270 czy w § 4340 oraz czy o koszt wymiany okie...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/artykuly/453349,wymiana_okien_w_budynku_w...