Masz pytanie?

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie...

Serwis internetowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczeciniewww.zbilk.szczecin.pl/?type=group&action=list&id=1

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie...

Serwis internetowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczeciniezbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=20

ABK3 Gdynia

ABK3 Gdynia. Uchwałą Nr XXV/583/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku nastąpiło połączenie zakładów budżetowych Administracji Budynków...www.abk3gdynia.pl/

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej - e-URZĄD...

e-Urząd, Szczecin, Elektroniczny Urząd Administracji Publicznej w Szczeciniewww.eurzad.szczecin.pl/chapter_51067.asp?soid=C3C2512D95F246EA997EE68EF78821BA

Pracownicy - e-URZĄD Miasta Szczecin

e-Urząd, Szczecin, Elektroniczny Urząd Administracji Publicznej w Szczeciniewww.eurzad.szczecin.pl/chapter_51099.asp

SM DĄB - Rozliczania kosztów

Rozliczania kosztów - REGULAMIN szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat [...]www.smdab.szczecin.pl/pl/regulaminy/rozliczania-kosztow

Zakład Komunalny "PGM" - Przetargi.eGospodarka.pl

Zakład Komunalny "PGM", przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty budowlane, usługi, biuletyn zamówień publicznych...www.przetargi.egospodarka.pl/zamawiajacy/Zaklad-Komunalny-PGM.html

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” sp. z o. o. jest spółką gminną wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestru Przedsiębiorstw pod...www.tbszm.com.pl/?page_id=6

Administracje : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Administracja Swarzędz-Północ . ul.Gryniów 6 tel. 61 81 74 322 tel. 61 64 69 252 Sprawy techniczne: tel. 61 64 69 232 fax 61 62 43 249 gryniow@sm-swarzedz.plwww.sm-swarzedz.pl/go.php/pl/kontakt/administracje.html

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r...

Biuletyn Informacji Publicznej czyli BIP, Urząd Miasta Szczecin.bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50798.asp