Masz pytanie?

Gamma | Szkolenia menedżerskie otwarte

Misja naszej firmy brzmi „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty”.W przypadku otwartych szkoleń dla menedżerów cele, które chcemy zrealizować definiujemy posiłkując się metodologią Kirkpatricka:www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/menedzerskie

Kurs Analizy Danych: Excel, Access, SQL, statystyka...

Analityk - zawód przyszłości. Umiejętność odnajdowania i analizy zjawisk w dużych zbiorach danych to konieczność we współczesnym świecie.https://www.alx.pl/pl/kurs-analiza-danych/

Starostwo Powiatowe w Lubinie - Wyniki wyszukiwania

Powiat lubiński, jest zasobny w złoża surowców mineralnych takich jak rudy miedzi, węgiel brunatny, anhydryty, kruszywa naturalne, surowce ceramiczne i inne.www.powiat-lubin.pl/szukaj/

Epoki Literackie - INTERBUT

Kwestia homerycka - w XVIII wieku we Francji poddawać zaczęto w wątpliwość sam fakt istnienia poety. Wywodzono utwory z twórczości wędrownych, zawodowych śpiewaków (aojdów, rapsodów).www.interbut.pl/epoki/index.html

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki - Rozlicz …

Wyniki wyszukiwania dla frazy "pcc-3":Deklaracje PCC - Formularze deklaracji - podatek od czynności cywilnoprawnych. Zbiór deklaracji dotyczących czynności cywilnoprawnych PCCwww.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=pcc-3

Bip - DevHome

Uniwersytet Medyczny w Łodzi utworzony 1 października 2002 roku ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1184), jest akademicką uczelnią publiczną.https://bip.umed.pl/SitePages/DevHome.aspx