Masz pytanie?

Agencja Nieruchomości Rolnych - Strona główna - Agencja...

Aktualności, oddziały terenowe, oferty nieruchomości, spółki.www.anr.gov.pl/

Strona główna - Agencja Nieruchomości Rolnych

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Cyców, obr. Janowica: Cena: 57 564.00 zł: Powierzchnia (w ha): 1.23 ha: Typ działki: nierolna: Data przetargu:www.anr.gov.pl/web/guest

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w...

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty budowlane, …www.przetargi.egospodarka.pl/zamawiajacy/Agencja-Nieruchomosci-Rolnych-Oddzial-Terenowy-w-Opolu...

Agencja Mienia Wojskowego – sprzedaż nieruchomości...

Specjalistyczna agenda Skarbu Państwa, której zadaniem jest zagospodarowanie zbędnego mienia wojskowego, w tym nieruchomości i rzeczy ruchomych.www.amw.com.pl/

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ZASOBU WŁASNOŚCI …

5 1 Z A ŁOŻ E N I A KO N T R O L I Temat i numer kontroli Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowewww.nik.gov.pl/plik/id,5937,vp,7666.pdf

Sprzedaż – nieruchomości wojskowe, przetargi wojskowe...

Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż nieruchomości wojskowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nieruchomości powojskowe przyciągają …www.amw.com.pl/pl/e/nieruchomosci-wojskowe

NEODOM - biuro i agencja nieruchomości mieszkania domy...

Agencja nieruchomości, oferta usług.www.neodom.pl/

ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Organizacja Agencji, działalność, program SAPARD, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, oddziały regionalne, opracowania i publikacje, instytucje...www.arimr.gov.pl/

Przetargi, licytacje komornicze, zamówienia publiczne...

Przetargi, zamówienia publiczne, ogłoszenia syndyków, licytacje komornicze, przetargi na nieruchomości, Bezpłatna baza przetargówwww.komunikaty.pl/komunikaty/

Przetargi organizowane przez ANR - Własność rolna...

Zakup działki jest poważną inwestycją, wymagającą wysokich nakładów pieniężnych jak też podjęcia właściwej decyzji. Musi być poparta silnymi...www.anr.com.pl/