Masz pytanie?

Przemoc psychiczna w szkole. - Sciaga.pl

Agresja, bezpieczeństwo- ankieta GIM, LO Ankieta diagnozuje poziom poczucia bezpieczeństwa przez uczniów w szkole oraz rodzaje wystepujących w placówce …www.sciaga.pl/tekst/29599-30-przemoc_psychiczna_w_szkole

W szkole 2013/14

Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!www.gimnazjum.gminagrojec.pl/

Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach - Uczelnia

Władze Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach: Rektor dr Andrzej Błachut Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Środowisku i Wydziału...www.wsu.kielce.pl/

Polna Centrum Edukacji i Terapii - Zespół - Warszawa...

Członek Polskiej Federacji Psychoterapii oraz członek i rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Studia magisterskie ukończyła na...polna.waw.pl/zespol/index.php?id=pohorecka

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: organizowanie imprez szkolnych, uroczystści szkolne. Scenariusz zakończenia roku...www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=organizacja

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - ORPEG

Uroczyste obchody 25-lecia kierowania polskich nauczycieli do pracy za granicą zostały objęte patronatem Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego oraz...www.orpeg.pl/

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i...

Bezpieczeństwo w szkole. Pokrycie przez nauczyciela części kosztów jego udziału w wycieczce. Organizacja wycieczki szkolnej (15.07.2014) Pytanie: Czy nauczyciel...www.portaloswiatowy.pl/

Edupress

Serwis edukacyjny. Prezentuje szesnaście czasopism pedagogicznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego i poszczególnych...www.edupress.pl/

O szkole — Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - Szkoła...

W szkole działa świetlica. Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 do 17.00. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I–IV, które muszą...www.sp16.com.pl/szkola

www.ppp6lodz.pl

... może przejść w postawę wycofującą lub też wywołać niekontrolowaną agresję... i nauczyciela w szkole.... W SZKOLE. Dekalog dla nauczycieli...www.ppp6lodz.pl/uploads/default/files/ww11.doc