Masz pytanie?

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. …

PL_1_190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, 1768-1888 (1905-1912) Inwentarz zespołu PL, 190 Opracowała M. Kośka 2012 Archiwum Główne Akt Dawnych...www.agad.gov.pl/inwentarze/cww190x.xml

Bez sąsiada się nie wybudujesz: Obok parku czy lasu nie...

Jeżeli działka nie graniczy z inną już zagospodarowaną, postawienie na niej domu będzie niemożliwe. Podobne ograniczenie będzie dotyczyć terenów, gdzie jest...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1076479,nowy-kodeks-urbanistyczno-budowlany-nie-pozwoli-budowac-...

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania - …

W orzeczeniu z 16 lipca 1980 r., sygn. akt III CZP 45/80 (OSPiKA 78/81, poz. 131), Sąd Najwyższy tak scharakteryzował różnice między służebnością gruntową...https://www.sluzebnosc.info/dozywotnie_prawo_do_zajmowania_mieszkania-material-23.html

Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej - Porady prawne

Jeżeli nieruchomości spełniają cechy gospodarstwa rolnego, to proszę spodziewać się wniosku o przyznanie gospodarstwa rolnego temu ze współwłaścicieli...https://www.praworolne.info/wyjscie_ze_wspolwlasnosci_ziemi_rolnej-29-material.html

Wybrane wyroki, uchwały i orzeczenia wydane w roku …

Zwrot bonifikaty za mieszkanie, Uchwała z 26 stycznia 2012 roku (sygn. III CZP 87/11), Posiadanie nieruchomości nie oznacza zajęcia jej na działalność, Wyrok...www.intercentrum.com.pl/1,3,306,0,pl,wyroki-orzeczenia-z-2012-roku.html

Nowe zasady obrotu ziemią rolną – od 1 maja 2016 r.

Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wejdzie w życie 1 maja 2016 r.warunki-zabudowy.com.pl/nowe-zasady-obrotu-ziemia-rolna-od-1-maja-2016-r/

Spadkobierca małoletni-co zrobić, gdy dziedziczy...

Witam Panią, Pani syn jest jeszcze małoletni, a więc nie może sam złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. Aby dokonać takiej czynności w imieniu...www.spadkowepostepowanie.pl/blog/2012/11/27/spadkobierca-maloletni-co-zrobic-gdy-dziedziczy-nie...

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.054.0000654,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html