Masz pytanie?

Wiadomosci z Domu Glownego Chrystusowcow w Poznaniu

Kalendarium Domu Glownego Chrystusowcow w Poznaniu. 25.01.2000 W Chociwlu Przełożony Generalny święci odbudowaną plebanię. Dzięki ofiarności Współbraci...www.chrystusowcy.pl/schr/1999.htm

Dz.U.2012.361 - Akt prawny - www.lex.pl

6) przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 …www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-361

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o...

PL_1_190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, 1768-1888 (1905-1912) Inwentarz zespołu PL, 190 Opracowała M. Kośka 2012 Archiwum Główne Akt …www.agad.gov.pl/inwentarze/cww190x.xml

Dz.U.2011.74.397 - Akt prawny - www.lex.pl

Dz.U.2014.851; 1992-05-23: sprost. Dz.U.1992.40.174: pkt 1: 1992-12-11: zm. Dz.U.1992.68.341: art. 54: 1993-01-01: zm. Dz.U.1993.28.127: art. 2: 1993-01-28: zm. …www.lex.pl/up-akt/-/akt/dz-u-2011-74-397-u

Kto dziedziczy? - Spadek, zachowek, testament

Którzy członkowie rodziny zmarłego są uprawnieni do dziedziczenia majątku po nim, jeśli nie sporządził testamentu? Czy można coś zrobić, aby wykluczyć...www.spadek.info/kto_dziedziczy,55,p.html

Czynności cywilne PCC podatek w praktyce - PIT.pl

Zgodnie z pismem z 12 marca 2003 r. sygn. akt LK-2255/LM/BG/02 podatnik powinien składać deklarację nawet w przypadku czynności zwolnionych z podatku od...www.pit.pl/pcc-podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych/

Okres zasiedzenia | ZASIEDZENIE - poradnik prawny napisany...

Panie Adwokacie, czy mozna uzyskać prawo własności do domu z działką w sytuacji gdy: * ktos zamieszkał pusty (w złym stanie) dom po nieżyjących dziadkach (za...zasiedzenie.net/okres-zasiedzenia/

Notariusz cennik - CENY USŁUG NOTARIALNYCH Taksa

Notariusz Cennik 2012 -- Ranking Notariuszy -- Opłaty i Koszty Notariusz Notariusz cennik usług w Polsce. Notariusz cennik darowizna u notariusza opłaty. Cennik...www.notariusz-cennik.pl/notariusz-cennik.html

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o...

Przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych akta parafialne (sygn. 1-273, 284) są to zarówno tzw. generalia (zachowane w niewielkiej liczbie) jak i specjalia.www.agad.gov.pl/pomoce/ALeo303.xml