Masz pytanie?

VAT w orzecznictwie NSA - e-podatnik.pl

Czy rozliczenia z bankiem i wynikające stąd różnice kursowe mają wpływ na rozliczenie podatku od towarów i usług?www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/1221/VAT_w_orzecznictwie_NSA.html

Źródła prawa powszechnie obowiązującego - Sciaga.pl

„Źródło prawa” jest pojęciem wieloznacznym. Z jednej strony można je rozumieć bowiem jako czynniki wpływające na treść prawa, a więc np. wolę narodu...sciaga.pl/tekst/29955-30-zrodla_prawa_powszechnie_obowiazujacego

Opinia z 5 grudnia 2016 r. o projekcie ustawy – Kodeks...

Rada Legislacyjna...radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-5-grudnia-2016-r-o-projekcie-ustawy-kodeks-urbanisty...