Masz pytanie?

Akt administracyjny - Sciaga.pl

1) Pojęcie Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych.sciaga.pl/tekst/69983-70-akt_administracyjny

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania drukujsciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tych

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

różnice kursowe - Podatki.biz - podatki PIT, CIT, VAT...

różnice kursowe. 25.09.2014 Moment rozpoznania przychodu w związku z wystawianymi fakturami korygującymi Pytanie podatnika: Czy w przypadku: uznania reklamacji...www.podatki.biz/i112/roznice-kursowe/roznice-kursowe.htm

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (I FPS 8/13), na mocy której w przypadku, gdy organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie...www.taxall.pl/

Dz.U.1999.112.1319 - Akt prawny - abc.com.pl

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-99-112-1319

Odpowiedzialność Państwa za niezgodne z prawem wydanie...

Art. 417 1 kc stanowi o jednym z rodzajów niezgodnego z prawem działania władzy publicznej a mianowicie o wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją...lexplay.pl/artykul/Prawo-Umow/odpowiedzialnosc_panstwa_za_niezgodne_z_prawem_wydanie_lub_niewyd...

Prawo inwestycji - przepisy i normy budowlane, umowy...

Portal Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości skierowany jest do praktyków działających na rynku nieruchomości. Omawiamy tematy z zakresu prawa …www.prawoinwestycji.pl/

Dz.U.2011.14.67 - Akt - samorzad.lex.pl

6. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi...www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2011-14-67-u

Dz.U.2012.361 - Akt prawny - www.lex.pl

6) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr...www.lex.pl/up-akt/-/akt/dz-u-2012-361-u