Masz pytanie?

Akt administracyjny - Sciaga.pl

Andrzej Matan AKT ADMINISTRACYJNY „OSOBOWO RZECZOWY” ZAGADNIENIE NASTĘPSTWA PRAWNEGO 1. Publiczne prawa i obowiązki ukształtowane w drodze aktu...www.sciaga.pl/tekst/69983-70-akt_administracyjny

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …www.sciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tyc...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (I FPS 8/13), na mocy której w przypadku, gdy organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie...www.taxall.pl/

Dz.U.1999.112.1319 - Akt prawny - abc.com.pl

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-99-112-1319

AKT NOTARIALNY -Porady i Aktualności z rynku nieruchomości

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego. Dokonując zakupu nieruchomości, jej zamiany lub darowizny, odpowiednią umowę należy sporządzić w...info.porady.domiporta.pl/temat/porady/akt+notarialny

Dz.U.2011.14.67 - Akt - samorzad.lex.pl

6. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi...www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2011-14-67-u

Dz.U.2014.119 - Akt prawny - abc.com.pl

2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów z...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2014-119

Dz.U.1964.43.296 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 2. §1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-64-43-296-u

Oficjalny serwis Polskiego Związku Łowieckiego

"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę, Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie!www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www

Dz.U.2011.74.397 - Akt prawny - www.lex.pl

6. Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku...www.lex.pl/up-akt/-/akt/dz-u-2011-74-397-u