Masz pytanie?

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania drukujsciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tych

Prawo administracyjne - materiały do egzaminu - Sciaga.pl

1 Sposoby definiowania administracji publicznej Administracja publiczna jest sprawowana przez Państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu a więc przez organysciaga.pl/tekst/68897-69-prawo_administracyjne_materialy_do_egzaminu

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Różnice kursowe w podatku VAT w transakcjach krajowych...

Różnice kursowe w podatku VAT w transakcjach krajowych - 2013.02.05 . Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-411/12-2/KJ . Spółka realizuje przychody oraz...www.vat.pl/interpretacje/roznice-kursowe-w-podatku-vat-w-transakcjach-krajowych--20130205-9060/

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (I FPS 8/13), na mocy której w przypadku, gdy organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie...www.taxall.pl/

Akt - www.lex.pl

1. Uznanie administracyjne jest współcześnie rozumiane jako szczególna forma upoważnienia przez ustawę organów administracji państwowej do określonego...www.lex.pl/akt/-/akt/zewnetrzne-granice-uznania-administracyjnego

INNE AKTY NORMATYWNE - Komenda Główna Państwowej...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdamiwww.straz.gov.pl/page/index.php?str=2095

Oficjalny serwis Polskiego Związku Łowieckiego

"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę, Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie!www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www

Prawo inwestycji - przepisy i normy budowlane, umowy...

Portal Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości skierowany jest do praktyków działających na rynku nieruchomości. Omawiamy tematy z zakresu prawa …www.prawoinwestycji.pl/

Odpowiedzialność Państwa za niezgodne z prawem wydanie...

Art. 417 1 kc stanowi o jednym z rodzajów niezgodnego z prawem działania władzy publicznej a mianowicie o wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją...lexplay.pl/artykul/Prawo-Umow/odpowiedzialnosc_panstwa_za_niezgodne_z_prawem_wydanie_lub_niewyd...