Masz pytanie?

Akt prawny a akt normatywny - porównanie (różnice...

Akty normatywne i akty prawne to pojęcia związane z przepisami prawa i systemem prawnym. Są one pojęciami bardzo zbieżnymi, nieraz stosowanymi.wypracowania24.pl/wos/1701/akt-prawny-a-akt

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Dz.U.2002.153.1270 - Akt prawny - abc.com.pl

§ 3. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-153-1270

Dz.U.1999.112.1319 - Akt prawny - abc.com.pl

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-99-112-1319

Strona główna - WSA w Warszawie - Wojewódzki Sąd...

Informacje ogólne Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu Czytelnia akt Organizacja WSA w Warszawie Zasady wstępu do budynków WSA w Warszawiebip.warszawa.wsa.gov.pl/

Oficjalny serwis Polskiego Związku Łowieckiego

"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę, Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie!www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www

Strona główna - Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

Komunikaty, struktura, przedmiot działalności i kompetencje.www.bialystok.wsa.gov.pl/

AKT NOTARIALNY -Porady i Aktualności z rynku nieruchomości

Podpisanie aktu notarialnego. Znalazłeś już mieszkanie, podpisałeś umowę przedwstępną, po wielu trudach udało ci się załatwić też kredyt.info.porady.domiporta.pl/temat/porady/akt+notarialny

Jaki zastosować kurs walut do rozliczania transakcji...

Jaki zastosować kurs walut do rozliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych, gdy nie dochodzi do przewalutowania na złotówki?www.portalfk.pl/nowosci/jaki-zastosowac-kurs-walut-do-rozliczania-transakcji-wyrazonych-w-walut...

Dz.U.1964.43.296 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 2. §1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-64-43-296-u