Masz pytanie?

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …www.sciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tyc...

różnice kursowe

Pytanie podatnika: W którym miesiącu spółka powinna rozpoznać przychód dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wykonaniem usługi...www.podatki.biz/i112/roznice-kursowe/roznice-kursowe.htm

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (I FPS 8/13), na mocy której w przypadku, gdy organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie...www.taxall.pl/

Prawo Administracyjne - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.sciaga.pl/tekst/27909-28-prawo_administracyjne

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w...

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem...www.ksiegarnia.beck.pl/akademicka-aplikacje-prawnicze/id10785,Aplikacja-od-ogolu-do-szczegolu.-...

Różnice kursowe powstające przy transakcjach na...

Zgodnie z treścią art. 9b ust. 1 updop lub art. 14b updof, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: a) art. 15a updop lub 24c updof (tzw. metoda...www.gofin.pl/17,1,85,163666,roznice-kursowe-powstajace-przy-transakcjach-na-rachunku.html

Wyrok NSA z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 481/09...

1. Obowiązek organu administracji oceny operatu szacunkowego stanowiącego dowód w postępowaniu, w którym ma być wydana decyzja administracyjna, w oparciu o...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wyrok-nsa-z-dnia-3-marca-2010-r-sygn-akt-ii-osk-481-09

Czym jest postanowienie organu administracyjnego? - Prawo...

Ogłoszenie postanowienia 3. Art. 125 KPA formułuje wymóg dostarczenia postanowienia w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej. Postanowienie można...lexplay.pl/artykul/prawo_administracyjne/czym_jest_postanowienie_organu_administracyjnego

AKT NOTARIALNY -Porady i Aktualności z rynku nieruchomości

Podpisanie aktu notarialnego. Znalazłeś już mieszkanie, podpisałeś umowę przedwstępną, po wielu trudach udało ci się załatwić też kredyt.info.porady.domiporta.pl/temat/porady/akt+notarialny

Dz.U.1964.43.296 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 2. §1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-64-43-296-u