Masz pytanie?

Akt prawny a akt normatywny - porównanie (różnice...

Akty normatywne i akty prawne to pojęcia związane z przepisami prawa i systemem prawnym. Są one pojęciami bardzo zbieżnymi, nieraz stosowanymi.wypracowania24.pl/wos/1701/akt-prawny-a-akt

Akt administracyjny - Sciaga.pl

1 Pojęcie Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych indywidualnie oznaczonych skutkówsciaga.pl/tekst/69983-70-akt_administracyjny

Pojęcie i rodzaje aktów administracyjnych; problematyka...

spis treści pojĘcie aktu administracyjnego 3 rodzaje aktÓw administracyjnych 3 akty deklaratoryjne i konstytutywne 3 akty administracyjne zewnĘtrzne i aktysciaga.pl/tekst/57782-58-pojecie_i_rodzaje_aktow_administracyjnych_problematyka_wadliwosci_aktu

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Przy pomocy tego kalkulatora z łatwością można "zamknąć" podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wystarczy tylko na oddzielnej stronie księgi przepisać...www.taxall.pl/

Dz.U.2013.330 - Akt prawny - www.lex.pl

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Rachunkowość.... 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-330

Dz.U.1999.112.1319 - Akt prawny - abc.com.pl

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-99-112-1319

Akt - www.lex.pl

Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny, obecnie różnic konstrukcyjnych należy poszukiwać w odmiennych funkcjach spełnianych przez obie formy represji.www.lex.pl/akt/-/akt/charakter-prawny-administracyjnych-kar-pienieznych-na-tle-prawa-ochrony-sr...

Trybunał Konstytucyjny: Regulamin Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnegotrybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/regulamin-trybunalu-konstytucyjnego/

Oficjalny serwis Polskiego Związku Łowieckiego

W posiadaniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego jest 17 ośrodków hodowli zwierzyny, w tym specjalistyczna Stacja Badawcza w Czempiniu.www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www

Dz.U.2011.14.67 - Akt - samorzad.lex.pl

6. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi...www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2011-14-67-u