Masz pytanie?

Apelacja a kasacja - porównanie (różnice, podobieństwa)

Apelacja i kasacja to dwa pojęcia prawne związane z wyrokiem sądowym. Apelacja (od łacińskiego appellatio – odwołanie) jest procedurą odwoławczą wobec...wypracowania24.pl/wos/1699/apelacja-a-kasacja-porownanie

Typy przywództwa - charakterystyka - Wypracowania

Typy przywództwa wyróżniamy ze względu na rodzaj stanowiska, które dana osoba zajmuje lub organizacji, której przewodzi. Możemy wyróżnić więc 3 główne...wypracowania24.pl/wos/1696/typy-przywodztwa-charakterystyka

Akt wykonawczy - WIEM, darmowa encyklopedia

Akt wykonawczy, akt prawny podstawowej rangi wydany w celu wykonania ustawy z powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte. Najczęściej akty...portalwiedzy.onet.pl/85406,,,,akt_wykonawczy,haslo.html

postanowienie - Encyklopedia Gazety Prawnej

Postanowienie – forma orzeczenia stosowana przez organy państwowe w postępowaniu sądowym (zarówno cywilnym, jak i karnym) oraz administracyjnym. Jest to...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/336518,postanowienie.html

Opinia z 5 grudnia 2016 r. o projekcie ustawy – Kodeks...

Rada Legislacyjna...radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-5-grudnia-2016-r-o-projekcie-ustawy-kodeks-urbanisty...

Aktualności - Biuletyn Informacji Publicznej w...

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie stojąca na straży właściwego wykonywania zawodu lekarza, a zatem bezpieczeństwa pacjentów, deklaruje pomoc w rozwiązaniu...www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/aktual