Masz pytanie?

Akt administracyjny - Sciaga.pl

1. Akty Wojewody i organów administracji niezespolonej Na podstawie art. 39 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie wojewoda oraz...www.sciaga.pl/tekst/69983-70-akt_administracyjny

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Prawo administracyjne - Sciaga.pl

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.sciaga.pl/tekst/41514-42-prawo_administracyjne

Dz.U.2011.14.67 - Akt - samorzad.lex.pl

6. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi...www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2011-14-67-u

Dz.U.2002.167.1375 - Akt prawny - abc.com.pl

w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2002-167-1375

Oficjalny serwis Polskiego Związku Łowieckiego

"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę, Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie!www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www

Dz.U.1964.43.296 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 2. §1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-64-43-296-u

Kancelaria Explicite

Z inicjatywy i przy czynnym zaangażowaniu członków zespołu Kancelarii Explicite dnia 30 marca 2012r., przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł ostateczny...kancelaria-explicite.pl/

wykładnia i stosowanie prawa - AdministracjaSzczecinSUM

WYKŁADNIA I STOSOWANIE PRAWA (opracowanie) DR ROBERT PISZKO POJĘCIE PRAWA. Prawo to ogół norm ustanowionych lub uznanych przez państwo w celu …www.administracjaszczecin.pun.pl/viewtopic.php?pid=4

Ujednolicone akty prawne - Prawo w serwisie Money.pl

§ 2b. (uchylono). § 3. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom.prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeksy/kodeks;postepowania;cywilnego;z;dni...