Masz pytanie?

Akt normatywny - WIEM, darmowa encyklopedia

Akt normatywny, akt organu państwa lub innego upoważnionego podmiotu (np. organu organizacji społecznej), wydany na podstawie konstytucyjnie lub ustawowo...portalwiedzy.onet.pl/5271,,,,akt_normatywny,haslo.html

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania drukujsciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tych

Pojęcie i rodzaje aktów administracyjnych; problematyka...

spis treści pojĘcie aktu administracyjnego 3 rodzaje aktÓw administracyjnych 3 akty deklaratoryjne i konstytutywne 3 akty administracyjne zewnĘtrzne i aktysciaga.pl/tekst/57782-58-pojecie_i_rodzaje_aktow_administracyjnych_problematyka_wadliwosci_aktu

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt z oznaczonymi zmianami

Symbole klasyfikacyjny Hasła klasyfikacyjne w kom. macierz Uwagi w kom. innych Kat. archiwalna 0146 Akty normatywne organów powiatu B-10 Bc Akty normatywne …iar.pl/PlikiPdf/Opracowania/Jednolity_Rzeczowy_Wykaz_Akt_z_oznaczonymi_zmianami-old.pdf

Dz.U.1999.112.1319 - Akt prawny - abc.com.pl

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-99-112-1319

Odpowiedzialność Państwa za niezgodne z prawem wydanie...

Art. 417 1 kc stanowi o jednym z rodzajów niezgodnego z prawem działania władzy publicznej a mianowicie o wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją...lexplay.pl/artykul/Prawo-Umow/odpowiedzialnosc_panstwa_za_niezgodne_z_prawem_wydanie_lub_niewyd...

Prawo inwestycji - przepisy i normy budowlane, umowy...

Portal Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości skierowany jest do praktyków działających na rynku nieruchomości. Omawiamy tematy z zakresu prawa …www.prawoinwestycji.pl/

Dz.U.2011.14.67 - Akt - samorzad.lex.pl

6. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi...www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2011-14-67-u

AKTU NOTARIALNEGO -Porady i Aktualności z rynku...

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego. Dokonując zakupu nieruchomości, jej zamiany lub darowizny, odpowiednią umowę należy sporządzić w...info.porady.domiporta.pl/temat/porady/aktu+notarialnego