Masz pytanie?

Akt administracyjny - Sciaga.pl

prawo administracyjne, prawo celne, prawo europejskie, prawo konstytucyjne, prawo rzymskie, prawo kawww.sciaga.pl/tekst/69983-70-akt_administracyjny

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy...

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …www.sciaga.pl/tekst/30891-31-akt_administracyjny_decyzja_administracyjna_prawne_formy_tresc_tyc...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (I FPS 8/13), na mocy której w przypadku, gdy organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie...www.taxall.pl/

Dz.U.1999.112.1319 - Akt prawny - abc.com.pl

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-99-112-1319

AKT NOTARIALNY -Porady i Aktualności z rynku nieruchomości

akt notarialny. Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje...info.porady.domiporta.pl/temat/porady/akt+notarialny

Wykładnia systemowa i funkcjonalna - Prawo administracyjne

Poznaj nasz profil na Facebooku. Tylko na naszej stronie na Facebooku informacje z pierwszej ręki i dostęp do organizowanych przez nas konkursów!prawo-administracyjne.wyklady.org/wyklad/882_wykladnia-systemowa-i-funkcjonalna.html

Dz.U.2011.14.67 - Akt - samorzad.lex.pl

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychwww.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2011-14-67-u

Oficjalny serwis Polskiego Związku Łowieckiego

Na stronie znajdziesz informacje o Strukturze PZŁ, Przepisach prawnych, Ubezpieczeniach myśliwych, Hodowli, Gospodarce, Polowaniach, Kynologii, Strzelectwiewww.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www

ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA ZA ŻYCIA SPADKODAWCY - …

Zrzeczenie się dziedziczenia między spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą powinno zostać zawarte u w formie aktu notarialnego.www.prawnik-online.eu/zrzeczenie-sie-dziedziczenia-za-zycia-spadkodawcy---czy-jest-mozliwe,3,44...

Ujednolicone akty prawne - Prawo w serwisie Money.pl

§ 2b. (uchylono). § 3. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom.prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeksy/kodeks;postepowania;cywilnego;z;dni...