Masz pytanie?

Dz.U.2007.164.1166 - Akt prawny - abc.com.pl

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2007-164-1166

Strata - ulga - PITy roczne 2014 - PIT.pl - Proste Podatki...

Strata rozliczana jest wyłącznie w ramach źródła przychodów. Oznacza to, że jeśli podatnik posiada kilka alternatywnych dróg zarobkowania, i z jednego z nich...www.pit.pl/strata/

Dz.U.2006.97.674 - Akt - oswiata.abc.com.pl

1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2006-97-674-u

Interpretacje podatkowe, przepisy prawa, Izba Skarbowa

Oficjalne interpretacje podatkowe publikowane przez Izbę Skarbową.... Pytanie: Czy sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie może być...msp.money.pl/akty_prawne/interpretacje-podatkowe/

Dz.U.2004.256.2572 - Akt prawny - abc.com.pl

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św...

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego. Adres szkoły: ul. Ludźmierska 32www.ak2011.republika.pl/