Masz pytanie?

Rozdział 3. Działalność gospodarcza w zakresie...

1. W przypadku prowadzenia przez podmioty, o których mowa w art. 57 zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, ust. 1 pkt 2, w ramach działalności...www.arslege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/k101/s1637/

Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. 2013 nr 0 poz. 182

2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w placówkach, o których mowa w ust. 1, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000182&type=1

Ustawa o pomocy społecznej z tekstem jednolitym...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej zostało ogłoszone w Dzienniku...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-pomocy-spolecznej-z-tekstem-jednolitym

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/81 2014-08-08 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 . USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

Ustawa o pomocy społecznej - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 13.09.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 182 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej 22-105 Okszówwww.dpswnowinach.pl/

Składki i świadczenia - Serwis informacyjny ZUS - strona...

Składki i świadczenia, Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

WZÓR NR 124 – WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY SPOŁECZNEJ...

Rozdział 7 Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej Art. 100. 1. W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przedeobronapraw.pl/pisma/w_124.pdf

Strona główna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...

OD SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O ALIMENTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie informuje, że od sierpnia przyjmuje wnioski w sprawie …www.mopssopot.pl/

NSZZ "Solidarność" Sekcja Pomocy Społecznej

Manifestacja w Częstochowie . Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecznej zwraca się do wszystkich...www.kspps.republika.pl/