Masz pytanie?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że od września 2016r przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020...www.gops-strzelin.pl/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

FRDL Centrum Mazowsze jest kompetentnym i profesjonalnym partnerem w zakresie realizacji usług szkoleniowych... Ministerstwo Sprawiedliwościfrdl.mazowsze.pl/

MOPS Mielec

„W poszukiwaniu (po)mocy” Program psychoedukacyjny dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Na przełomie stycznia i lutego 2011 r. MOPS w Mielcu …www.mops.mielec.pl/

Ustawa o opłacie skarbowej 2016 (Dz.U. 2015, poz. 783...

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U.: 2015, poz. 783 Data aktu: 16 listopada 2006 r. Data ogłoszenia: 21 listopada 2014 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-oplacie-skarbowej-dz-u-2012-poz-1282/

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - BZ WBK

Dz.U.09.84.712 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 73 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity)jessica.bzwbk.pl/_items/jessica.bzwbk.pl/ustawa-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju.pdf

Start - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o...

Pozew o rozwód bez orzekania o winie Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Wniosek o podział majątku wspólnego małżonkówwww.pozew.pl/

Wady wzroku - orzeczenia o... - jednooczni.org

Wady wzroku - orzeczenia o niepełnosprawności. W Polsce obowiązuje podwójny system orzekania o niepełnosprawności: do celów ubezpieczeń społecznych,jednooczni.org/news/18.html

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Orzeczenie do celów pozarentowych - niepelnosprawni.pl

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych. W tej części naszego poradnika przybliżymy orzecznictwo o …www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204914

System akredytacji i standardów działania instytucji...

Informacja o przyznaniu kolejnych akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej. W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki...www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spole...