Masz pytanie?

Ustawa o pomocy społecznej - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 163 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/115 2016-03-09 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA . z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. DZIAŁ I. Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20040593.pdf: Tekst ujednolicony: D20040593Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 2004-04-15isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

DPS.PL - Serwis informacyjny Domów Pomocy Społecznej

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykupieniem pakietu danych w katalogu Domów Pomocy Społecznej lub macie Państwo dodatkowe pytania związane z katalogiem...www.dps.pl/domy/

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz.idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ogłasza rozpoczęcie realizacji działań: GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY …www.gops-strzelin.pl/

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznegowww.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html

lista szkoleń | Ośrodek Twórczej Interwencji - Kreatywne...

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wydrukowanie formularza zgłoszeniowego, CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie...www.oti.org.pl/lista_szkolen

USTAWA o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. stan prawny po 1 stycznia 2003 r. Dz. U. 1994 r.idn.org.pl/sonnszz/ustawa_ZFSS.htm