Masz pytanie?

Rozdział 3. Działalność gospodarcza w zakresie...

1. W przypadku prowadzenia przez podmioty, o których mowa w art. 57 zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, ust. 1 pkt 2, w ramach działalności...www.arslege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/k101/s1637/

Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. 2013 nr 0 poz. 182

2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w placówkach, o których mowa w ust. 1, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000182&type=1

Ustawa o pomocy społecznej - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.09.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 182 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/81 2014-08-08 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 . USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

Numer sprawy: AG. 1220.1. 2014. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej. 22-105 Okszów. Nowiny 31. NIP 563-10-44-185, REGON 110200350. Tel. (082) 569-07-89, …www.dpswnowinach.pl/

Składki i świadczenia - Serwis informacyjny ZUS - strona...

Składki i świadczenia, Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Szkolenia administracji publicznej, Fora, Projekty na Mazowszu

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji jubileuszowej FRDL, która odbyła się 18 września br. w Senacie RP. Relacja z jubileuszu znajduje się na...www.frdl.mazowsze.pl/

Strona główna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...

OD SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O ALIMENTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie informuje, że od sierpnia przyjmuje wnioski w sprawie …www.mopssopot.pl/

NSZZ "Solidarność" Sekcja Pomocy Społecznej

Manifestacja w Częstochowie . Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecznej zwraca się do wszystkich...www.kspps.republika.pl/

Pomoc Społeczna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Obowiązujące prawo - pomoc społeczna. Zobacz również: Obowiązujące prawo - świadczenia rodzinne . Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie...www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/pomoc-spoleczna/