Masz pytanie?

Świadczenia z pomocy społecznej - Ustawa o pomocy...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 182 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-ii_swiadczenia-z-p...

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej to wyjątkowo długi tekst. Podejrzewam, że niezbyt wygodnie jest go czytać na monitorze. Zdając sobie z...www.dps.pl/prawo/krajowe/ustawapo.php

Dz.U. 2013 poz. 182 OBWIESZCZENIE MARSZA ŁKA SEJMU...

2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w placówkach, o których mowa w ust. 1, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000182&type=1

©Kancelaria Sejmu s. 1/105 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/105 2014-11-12 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 . USTAWA . z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. DZIAŁ I. Przepisy ogólne . Rozdział 1isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Interwencja...

30.10.2007. Interwencja kryzysowa w ustawie o pomocy społecznej . Interwencja kryzysowa według ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej stanowi …www.wcpr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=95

Ustawa o pomocy społecznej - 2015 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 182 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

Na niniejszych stronach znajdziecie Państwo informacje dotyczące: pomocy społecznej, wykaz instytucji udzielających pomocy psychologicznej i prowadzących...www.ops.nisko.pl/aktualnosci.htm

ZUS 2011: Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne...

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

powiatowe centrum pomocy rodzinie w krakowie. al. sŁowackiego 20 tel. 12 634−42−70 tel./fax. 12 423−47−84 czynne: poniedziałki 9.00−17.00,www.pcpr.powiat.krakow.pl/

Pomoc Społeczna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Obowiązujące prawo - pomoc społeczna. Zobacz również: Obowiązujące prawo - świadczenia rodzinne . Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie...www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/pomoc-spoleczna/