Masz pytanie?

Ustawa o pomocy społecznej • Portal OPS.PL

Na gruncie Ustawy o pomocy społecznej ustawodawca definiuje rodzinę jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie...ops.pl/tag/ustawa-o-pomocy-spolecznej/

Struktura organizacyjna pomocy społecznej - Ustawa o...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 05.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 930 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-iii_rozdzial-1_str...

Świadczenia z pomocy społecznej - Ustawa o pomocy...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 05.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 930 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-ii_swiadczenia-z-p...

Ustawa o pomocy społecznej z tekstem jednolitym...

Pod pozycją 163 opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zobacz pełną treść tekstu jednolitego ustawy o pomocy...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-pomocy-spolecznej-z-tekstem-jednolitym-1

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20040593.pdf: Tekst ujednolicony: D20040593Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 2004-04-15isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

DPS.PL - Serwis informacyjny Domów Pomocy Społecznej

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykupieniem pakietu danych w katalogu Domów Pomocy Społecznej lub macie Państwo dodatkowe pytania związane z katalogiem...www.dps.pl/domy/

Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej... - …

Dz.U. 2013 poz. 182: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000182

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w...

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.032.0000195,ustawa-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci.html

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku …

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html

Kiedy i na jaką pomoc możemy liczyć?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym polskie obywatelstwo zamieszkującym i przebywającym na terytorium kraju.obywatelskieinfo.ngo.pl/x/916062