Masz pytanie?

Ustawa o pomocy społecznej [pomoc społ.] – Aktualny...

Dz.U.2013.0.182 t.j. Ustawa o pomocy społecznej, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/k101/

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej to wyjątkowo długi tekst. Podejrzewam, że niezbyt wygodnie jest go czytać na monitorze. Zdając sobie z...www.dps.pl/prawo/krajowe/ustawapo.php

©Kancelaria Sejmu s. 1/71 - Internetowy System Aktów...

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20091751362&type=3

Ustawa o pomocy społecznej - 2013 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 31.12.2013. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 182 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA Opracowano na z dnia 12...

©Kancelaria Sejmu s. 1/79 2013-12-19 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 . USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

O nas » GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalinowo

1. Podczas przebywania i korzystania ze stron Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie znajdującej się pod adresem www.gops.org.pl w komputerze użytkownika...www.gops.org.pl/category/o-nas

WZÓR NR 124 – WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY SPOŁECZNEJ...

Rozdział 7 Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej Art. 100. 1. W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przedeobronapraw.pl/pisma/w_124.pdf

MPiPS-Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm)www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867685&pT=details&sP=CONTENT,objectI...

DPS.PL - Serwis informacyjny Domów Pomocy Społecznej

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku ( tekst ujednolicony przed 06.2001) - (art. 34 - 60) [2000-11-29] - Pomoc społecznadps.pl/domy/index.php?rob=prawo&dzial=pomoc&id=188

Składki i świadczenia - Serwis informacyjny ZUS - strona...

I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35