Masz pytanie?

Ustawa o opłacie skarbowej 2015 (Dz.U. 2014, poz.1628...

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U.: 2014, poz. 1628 Data aktu: 16 listopada 2006 r. Data ogłoszenia: 21 listopada 2014 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-oplacie-skarbowej-dz-u-2012-poz-1282/

Ustawa o zawodzie Fizjoterapeuty

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty korzyści dla Pacjentów, budżetu Państwa i fizjoterapii w Polsce Kim jest fizjoterapeuta? Fizjoterapia to dziedzina będąca...fizjoterapeuci.org/stowarzyszenie/ds/ustawa

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2015...

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólneaktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ustawa-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administra...

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych - di.com.pl

Ustawa o promocji zatrudnienia i... ubieganie się o pomoc w ośrodku pomocy społecznej.... Jeżeli bezrobotny będzie miał wątpliwości jaka jest aktualna kwota...di.com.pl/files/Profilowanie_pomocy_dla_osb_bezrobotnych.docx

Jednolity tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na...

Aktualna treść ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych praktycznie w niewielu tylko miejscach przypomina pierwotny akt prawny. Potwierdziła to bodaj kilkukrotnie...www.administrator24.info/artykul/id5504,jednolity-tekst-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-...

Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej - Zmiany w...

Urząd pracy niezwłocznie po rejestracji osoby bezrobotnej zobowiązany jest ustalić profil pomocy, który zawierać będzie właściwy, ze względu na potrzeby...zielonalinia.gov.pl/Profilowanie-pomocy-dla-osoby-bezrobotnej-40846

System akredytacji i standardów działania instytucji...

Wyniki procesu akredytacji OWES. Na podstawie rekomendacji Komitetu, dnia 10 listopada 2015 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie...www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spole...

Dane o WTZ | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie prowadzone są przez Miasto Dęblin – działają od grudnia 2004 roku. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu...wtz-deblin.pl/dane/

Wolontariat w Polsce « Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

Wolontariat w Polsce. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzeczwolontariat.org.pl/wiedza/wolontariat-w-polsce/

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawywww.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci