Masz pytanie?

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i...

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa reguluje sprawy: 1) krajowego systemu informacji o terenie; 2) organizacji i zadań Służby...www.infor.pl/akt-prawny/196089,ustawa-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne.html