Masz pytanie?

PASYWA

PASYWA. PASYWA –KAPITAŁY WŁASNE. Kapitały własne. Kapitał własny stanowi równowartość pieniężną bezterminowego wkładu właściciela (jedno- lub...zasoby.open.agh.edu.pl/~09srgiza/pasywa.htm

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku …

Jakie jednostki ustalają odroczony podatek dochodowy? Kiedy tworzy się aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego? - Portal Podatkowo-Księgowywww.bilans.gofin.pl/17,1,339,167168,aktywa-i-rezerwa-z-tytulu-odroczonego-podatku-dochodowego.h...

Podatki, w tym aktywa i zobowiązania z tytułu podatku...

aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego, Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość, wytyczne MSR 12,www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/podatki-i-rachunkowosc/BDO-Podatki-i-Rachunkowosc/Rachunkowosc-w-p...

Pasywa w bilansie 2011 r. - Portal Finansowo-Księgowy...

Pasywa to źródła finansowania aktywów w Twojej jednostce. Czy prawidłowo je wyceniasz i prezentujesz, przestrzegając wszystkich zasad rachunkowości?www.portalfk.pl/nowosci/pasywa-w-bilansie-2011-r---sprawdz-jak-prawidlowo-wyceniac-275294

Audyt, rachunkowość, podatki - świat finansów

Audyt - świat księgowości i biegłych rewidentów. Dodatkowo podatki oraz fianse firm.www.audyt-podatki-rachunkowosc.pl/

Tworzenie lub zmienianie odwołania do komórki - Excel

Formuła: Odwołanie do: Zwracana wartość: =C2: Komórka C2: Wartość w komórce C2 =Aktywa-Pasywa: Komórki o nazwach Pasywa i Aktywa: Wartość komórki o …office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/tworzenie-lub-zmienianie-odwoania-do-komorki-HP010102343....

Podstawy rachunkowości - Sciaga.pl

Oświadczam, że ja i mój małżonek jesteśmy / nie jesteśmy** zadłużeni w żadnym banku i innej instytucji finansowej i gwarantujemy spłatę przyznanych...www.sciaga.pl/tekst/32632-33-podstawy_rachunkowosci

GUS RF-01 (2013) (archiwalny) Kwartalne statystyczne...

Aktualnie obowiązujący druk: GUS RF-01 (2014) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych Opis: GUS RF-01 (2013) (archiwalny) Kwartalne...druki-formularze.pl/druk/gus-rf-01-2013-kwartalne-statystyczne-sprawozdanie-o-aktywach-i-pasywa...

Słownik księgowości | Definicje rachunkowości...

Słownik księgowych pojęć Akcja. papier wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału spółki akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej...www.definicje.rachunkowosci.pl/slownik_ksiegowosci.html

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Art. 2 ust. 1 zmieniony z dniem 5 września 2014 r. przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U.14.1100)www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...