Masz pytanie?

e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: Doradca...

W aktualnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2002 r.) zarówno rezerwy, jak i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy – zgodnie z art. 37 ust. 7...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/2252/Biezacy_i_odroczony_podatek_dochodowy_w_rachun...

Bilans płatniczy Polski w styczniu 2017 r. - nbp.pl

3 / 5 Inwestycje polskich podmiotów za granicą (aktywa) Ujemne saldo inwestycji rezydentów za granicą (spadek aktywów wyniosło 9,0 mld PLN.www.nbp.pl/statystyka/wstepne/bilansplatniczy.pdf

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Kraśniku i zalicza się do spółdzielń o średniej wielkości w skali...www.sm-metalowiec.com.pl/readarticle.php?article_id=1275

Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola...

materiały dla studentów: Dokumentacja księgowa - zasady, przechowywanie, kontrola, konta księgowe: Dokumentacja księgowa. Każda operacja gospodarcza musi być...www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-dokumentacja-ksiegowa---zasady-przechowywanie-kontrola-konta-...

OsobyPrawne.pl - 080 Środki trwałe w budowie: Plan kont...

Konto 080 Środki trwałe w budowie służy do ewidencji księgowej środków trwałych w budowie oraz modernizacji środków trwałych. W wersji rozwiniętej planu...www.osobyprawne.pl/rachunkowosc/plan_kont/080_srodki_trwale_w_budowie/

INTER LANG & TEXT | Najlepsza szkoła w rankingu szkół...

Zagadnienia poruszane na kursie: RACHUNKOWOŚĆ (Zasady rachunkowości; Dokumenty finansowe; Rodzaje aktywów; aktywa vs. pasywa; kapitał; Sprawozdania …ilt.pl/

Polska firma w Niemczech - finanzamt.pl

Aktywa. Pasywa. Składniki majątku. Pochodzenie oraz źródła finansowania. W co inwestować ? Jak zostało sfinansowane ? Jak zostały zaangażowane środki ?finanzamt.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Itemi...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Tekst...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/345250,ustawa-o-rachunkowosci.html

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Statystyka monetarna i finansowa. Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji. Zestawienie to prezentuje wielkość podaży pieniądza M3 i jej komponentów oraz...www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/m3.html

Wniesienie aportem nieruchomości do spółki z o.o...

Potrzeba wniesienia aportem nieruchomości do spółki z o.o. może zaistnieć z różnych powodów. Czasami na przykład musimy rozpocząć rozliczać nasz biznes w...mojbiznesnieruchomosci.pl/wniesienie-aportem-nieruchomosci-do-spolki-z-o-o/