Masz pytanie?

Pasywa - Encyklopedia Zarządzania

C. Pasywa razem [[[Ustawa o rachunkowości]], stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.] Kapitały własne. A. Kapitały własne są jednym z podstawowych źródeł...mfiles.pl/pl/index.php/Pasywa

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku …

Jakie jednostki ustalają odroczony podatek dochodowy? Kiedy tworzy się aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego? - Portal Podatkowo-Księgowywww.bilans.gofin.pl/17,1,339,167168,aktywa-i-rezerwa-z-tytulu-odroczonego-podatku-dochodowego.h...

PASYWA

PASYWA. PASYWA –KAPITAŁY WŁASNE. Kapitały własne. Kapitał własny stanowi równowartość pieniężną bezterminowego wkładu właściciela (jedno- lub...zasoby.open.agh.edu.pl/~09srgiza/pasywa.htm

OsobyPrawne.pl - 150 Krótkoterminowe aktywa finansowe...

Konto 150 Krótkoterminowe aktywa finansowe służy do ewidencji księgowej pozostalych aktywów finansowych o charakterze krótkoterminowych.www.osobyprawne.pl/rachunkowosc/plan_kont/150_krotkoterminowe_aktywa_finansowe/

Audyt, rachunkowość, podatki - świat finansów

Audyt - świat księgowości i biegłych rewidentów. Dodatkowo podatki oraz fianse firm.www.audyt-podatki-rachunkowosc.pl/

Teoria i zasady rachunkowości egzamin | Audyt podatki...

"Teoria i zasady rachunkowości" to pierwszy z egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Kandydaci uważają ten egzamin za najprostszy w całym toku...www.audyt-podatki-rachunkowosc.pl/2012/09/07/teoria-i-zasady-rachunkowosci-przebieg-egzaminu/

Część podsumowująca rachunku przepływów pieniężnych

Część podsumowująca rachunku przepływów pieniężnych . Część podsumowująca rachunku przepływów pieniężnych obejmuje kilka pozycji finansowych które...www.analizafinansowa.org/rachunek-cash-flow/analiza-rachunku-cash-flow/120-podsumowanie-cashflo...

Amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych - jak to...

Amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych - jak to działa i czemu służy? Istotną wartością, o którą wielkość wyniku wykazanego w rachunku zysków i...www.analizafinansowa.org/rachunek-cash-flow/analiza-rachunku-cash-flow/66-amortyzacja-w-rachunk...

Metody wyceny projektów inwestycyjnych - Sciaga.pl

SZUKASZ DODATKOWEGO. STAŁEGO DOCHODU? Bardzo mała inwestycja całkowita (mniej niż 2,500 zł. - 7,000 zł.) Zarobki od 500 zł. miesięcznie (i rosną) już po...www.sciaga.pl/tekst/26590-27-metody_wyceny_projektow_inwestycyjnych

Statut PZHGP - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych" w skrócie PZHGP, a w Statucie niniejszym określane …www.pzhgp.pl/index.php?kat=statut