Masz pytanie?

Pasywa – Encyklopedia Zarządzania

Encyklopedia Zarządzania - wszystko o zarządzaniu. Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami...mfiles.pl/pl/index.php/Pasywa

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Przychody i zyski. Definicja ustawowa UoR: uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w …wneiz.umk.pl/file-530,-.pptx

Bilans | Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - rifp.pl

Bilans jest podstawowym elementem całego sprawozdania finansowego sporządzonego przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą.rifp.pl/analiza-finansowa-przedsiebiorstwa/charakterystyka-sprawozdan-finansowych/bilans/

Audyt, rachunkowość, podatki - świat finansów

Audyt - świat księgowości i biegłych rewidentów. Dodatkowo podatki oraz fianse firm.www.audyt-podatki-rachunkowosc.pl/

Zasady rachunkowości - Rachunkowowść społeczna

Zasady rachunkowości określane są również jako założenia, które poświadczają wiarygodność jak i użyteczność dokonywanych rozliczeń rachunkowych.www.ksiegowosconline.com/zasady.php

Tworzenie lub zmienianie odwołania do komórki - Excel

Formuła: Odwołanie do: Zwracana wartość: =C2: Komórka C2: Wartość w komórce C2 =Aktywa-Pasywa: Komórki o nazwach Pasywa i Aktywa: Wartość komórki o …office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/tworzenie-lub-zmienianie-odwoania-do-komorki-HP010102343....

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i...

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 1. Wydawać by się mogło, że sprawozdanie w zupełności odzwierciedlające przebieg całości...www.analizafinansowa.org/rachunek-cash-flow/specyfika-cash-flow/58-cash-rachunek-zyskow1.html

Tworzenie lub usuwanie formuły - Excel

Naciśnij klawisz ENTER. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub zmienianie odwołania do komórki. Początek strony. Tworzenie formuły przy użyciu...office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/tworzenie-lub-usuwanie-formuy-HP010081867.aspx

Słownik księgowości | Definicje rachunkowości...

Słownik księgowych pojęć Akcja. papier wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału spółki akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej...www.definicje.rachunkowosci.pl/slownik_ksiegowosci.html

AutoSpa

Grupa Auto-Spa S.A. Auto-Spa S.A. buduje, zarządza i rozwija sieć samoobsługowych, ręcznych myjni samochodowych na terenie całego kraju oraz Europy Centralno...www.krakow.auto-spa.pl/