Masz pytanie?

Pasywa - Słownik Finansowy FinDict, Pasywa - definicja

Pasywa są to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pojęcie pasywów jest ściśle związane z bilansem przedsiębiorstwa, który przedstawia aktywa...www.findict.pl/slownik/pasywa

Aktywa trwałe i obrotowe - Sciaga.pl

1 Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują wsciaga.pl/tekst/121190-122-aktywa-trwale-i-obrotowe

Tłumaczenie bilansu - aktywa, aktywów przetłumaczone...

Bilans - AKTYWA; Bilans - PASYWA; Rachunek Zysków i Strat - wariant kalkulacyjny; Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy; Cash Flow - metoda pośredniawww.findict.pl/resources/fs_translated/fs_bilans_aktywa.php

Bilans przedsiębiorstwa - WIEM, darmowa encyklopedia

Bilans przedsiębiorstwa, jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych charakteryzujące stan i …portalwiedzy.onet.pl/26843,,,,bilans_przedsiebiorstwa,haslo.html

Pomoc w bilansie pozycja Pasywa Rozliczenia międzyokresowe...

Temat: Pomoc w bilansie pozycja Pasywa Rozliczenia międzyokresowe Konta zespołu 8 to - kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy.www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/ksiegowosc-nudna-a-moze-jednak-nie/pomoc-w-bi...

Analiza i prognoza finansowa - Kapitał obrotowy netto

Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) jest to ta część kapitału stałego, która służy do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwaanalizy-prognozy.pl/kapital-obrotowy-netto.html

Kreacja pieniądza przez kredyt – kradzież doskonała...

Ilość komentarzy: 207 dla artykułu "Kreacja pieniądza przez kredyt – kradzież doskonała…"3obieg.pl/kreacja-pieniadza-przez-kredyt-kradziez-doskonala

e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: Doradca...

W aktualnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2002 r.) zarówno rezerwy, jak i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy – zgodnie z art. 37 ust. 7...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/2252/Biezacy_i_odroczony_podatek_dochodowy_w_rachun...

7 reguł sprawdzenia poprawności wykonania sprawozdania...

Przyjmujesz kontrolujących bez stresu. Pamiętasz o terminach i dotrzymujesz ich. Organizujesz swoją pracę tak, by jeździć na wymarzone prawdziwe, długie urlopy.skarbnikgminy.pl/7-regul-sprawdzenia-poprawnosci-wykonania-sprawozdania-finansowego-w-2011-roku...

Wartość aktywów netto jako miara wartości... - e-PODATNIK

Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3744/Wartosc_aktywow_netto_jako_miara_wartosci_prze...