Masz pytanie?

Pasywa - Encyklopedia Zarządzania

C. Pasywa razem [[[Ustawa o rachunkowości]], stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.] Kapitały własne. A. Kapitały własne są jednym z podstawowych źródeł...mfiles.pl/pl/index.php/Pasywa

PASYWA

PASYWA. PASYWA –KAPITAŁY WŁASNE. Kapitały własne. Kapitał własny stanowi równowartość pieniężną bezterminowego wkładu właściciela (jedno- lub...zasoby.open.agh.edu.pl/~09srgiza/pasywa.htm

Pasywa - Bilans - Kurs księgowości w Akademii FinDict...

Pasywa w bilansie - źródła finansowania przedsiębiorstwa. Kurs księgowości w Akademii FinDict. Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pozycji w bilansie.www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/bilans/pasywa.php

OsobyPrawne.pl - 150 Krótkoterminowe aktywa finansowe...

Konto 150 Krótkoterminowe aktywa finansowe służy do ewidencji księgowej pozostalych aktywów finansowych o charakterze krótkoterminowych.www.osobyprawne.pl/rachunkowosc/plan_kont/150_krotkoterminowe_aktywa_finansowe/

* Rachunkowość * Ekonomia wkuwanko.pl * materiały dla...

materiały dla studentów: Serwis prezentuje darmowe materiały dla studentów i uczniów szkół. * Ekonomia wkuwanko.plwww.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia.php?kat=3

Audyt, rachunkowość, podatki - świat finansów

Audyt - świat księgowości i biegłych rewidentów. Dodatkowo podatki oraz fianse firm.www.audyt-podatki-rachunkowosc.pl/

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych | Audyt podatki...

Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzi się oddzielnie dla każdego roku obrotowego. Za rok obrotowy rozumie się 12 następujących po sobie...www.audyt-podatki-rachunkowosc.pl/2012/08/22/otwieranie-i-zamykanie-ksiag-rachunkowych/

Tworzenie lub zmienianie odwołania do komórki - Excel

Formuła: Odwołanie do: Zwracana wartość: =C2: Komórka C2: Wartość w komórce C2 =Aktywa-Pasywa: Komórki o nazwach Pasywa i Aktywa: Wartość komórki o …office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/tworzenie-lub-zmienianie-odwoania-do-komorki-HP010102343....

Księgowość spółki z o.o. »

Debet a Kredyt, Winien a Ma w rachunkowości. W poprzednim wpisie wyjaśniliśmy już czym jest konto księgowe, pasywa i aktywa. Każde konto jak powiedzieliśmy ma...www.ksiegowoscspolki.pl/

JĘZYK ANGIELSKI W RACHUNKOWOŚCI - Szczecin - SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zaprasza na kurs: JĘZYK ANGIELSKI W RACHUNKOWOŚCI Prowadząca: Pani Anna Krzysik - …www.szczecin.skwp.pl/JEZYK,ANGIELSKI,W,RACHUNKOWOSCI,4262.html