Masz pytanie?

Pasywa – Encyklopedia Zarządzania

C. Pasywa razem [[[Ustawa o rachunkowości]], stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.] Kapitały własne. A. Kapitały własne są jednym z podstawowych źródeł...mfiles.pl/pl/index.php/Pasywa

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Statystyka i sprawozdawczość. Statystyka bilansu płatniczego. Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w...www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy.html

Bilans | Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - rifp.pl

Bilans jest podstawowym elementem całego sprawozdania finansowego sporządzonego przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą.rifp.pl/analiza-finansowa-przedsiebiorstwa/charakterystyka-sprawozdan-finansowych/bilans/

POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - erwin.org.pl

Próg rentownoci w dziaś łalności gospodarczej to punkt, w którym koszty są równe przychodom z działalności. Znaczy to, że powyżej tego punktu firma osiąga...www.erwin.org.pl/etat/e-learning/11.OBLICZENIA%20KALKULACJE.pdf

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Statystyka i sprawozdawczość. Bilans Narodowego Banku Polskiego (ujęcie monetarne) Zestawienie prezentuje podstawowe kategorie należności i zobowiązań NBP w...www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/bilans_nbp_mon.html

Istota i znaczenie rozrachunków - * Ekonomia wkuwanko.pl

materiały dla studentów: Istota i znaczenie rozrachunków: Istota i znaczenie rozrachunków Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków Rozrachunki to stosunki prawne...www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-istota-i-znaczenie-rozrachunkow_3_2211.html

Jak bankrutuje bank | Prologos

Uwagi porządkowe: Istnieją dwa rodzaje banków: detaliczne i inwestycyjne - najpierw o tych pierwszych. Warto najpierw przeczytać wpis „jak się drukujewww.adamduda.pl/2009/02/06/jak-bankrutuje-bank/

JĘZYK ANGIELSKI W RACHUNKOWOŚCI - SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zaprasza na kurs: JĘZYK ANGIELSKI W RACHUNKOWOŚCI Prowadząca: Pani Anna Krzysik - …www.szczecin.skwp.pl/JEZYK,ANGIELSKI,W,RACHUNKOWOSCI,4262.html

Kreacja pieniądza przez kredyt – kradzież doskonała...

Ilość komentarzy: 207 dla artykułu "Kreacja pieniądza przez kredyt – kradzież doskonała…"3obieg.pl/kreacja-pieniadza-przez-kredyt-kradziez-doskonala

Amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych

Amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych - jak to działa i czemu służy? Istotną wartością, o którą wielkość wyniku wykazanego w rachunku zysków i...www.analizafinansowa.org/rachunek-cash-flow/analiza-rachunku-cash-flow/66-amortyzacja-w-rachunk...