Masz pytanie?

Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem. Europejski...

Praca semestralna z ekonomii, pokazująca wykorzystanie środków z EFS, jako formę walki z bezrobociem, na przykładzie Małopolskiego Centrum Edukacji.www.malopolska.edu.pl/artykuly/aktywne_i_pasywne_formy_walki_z_bezrobociem_europejski_fundusz_s...

Bezrobocie - rodzaje bezrobocia. Pojęcie bezrobocia i...

Bezrobocie - rodzaje i charakter bezrobocia. Pojęcie bezrobocia oraz zatrudnienia. Zagrożenia związane z bezrobociem oraz skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne...www.wos.net.pl/bezrobocie.html

Krok w przedsiębiorczość | nowe_serie - Wydawnictwo Nowa Era

Seria Krok w przedsiębiorczość. PRAKTYCZNA Dzięki przykładom z życia codziennego pomaga odnaleźć się uczniowi w roli członka zespołu, konsumenta, w...www.nowaera.pl/nowe-serie/krok-w-przedsiebiorczosc.html

Bezrobocie wśród młodzieży w Polsce w latach 2000-2006...

Kompleksowy poradnik który krok po kroku poprowadzi Cię przez wszystkie etapy pisania pracy. Poradnik Nr 2. "10 rzeczy, na które musisz uważać, szukając pomocy...www.pracedyplomowe.edu.pl/1778-praca-bezrobocie-wsrod-mlodziezy-w-polsce-w-latach-2000-2006.htm...

Wybierz temat pracy magisterskiej - Napisanie pracy

Poniżej zamieściliśmy listę przykładowych tematów pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej. Na tej podstawie możesz samodzielnie przygotować temat oraz...napisaniepracy.pl/temat-pracy-magisterskiej