Masz pytanie?

Spółka cywilna - Formy działalności - VAT.pl

Spółka cywilna: Umowa spółki cywilnej powinna zostać sporządzona na piśmie. Fakt jej zawarcia należy zgłosić w urzędzie skarbowym celem rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (do 14 dni od daty zawarcia umowy).www.vat.pl/spolka_cywilna_formy_dzialalnosci_1723.php