Masz pytanie?

Wyjaśnij w kilku zdaniach alegoryczne znaczenie...

faryzeusz? 3.Wyjaśnij w kilku zdaniach zlegoryczne znaczenie przeczytanego utworu. o to on . Powiedział też do niektórych, o ufali sobie, że są sprawiedliwi, a...zapytaj.onet.pl/Category/015,006/2,6672323,Wyjasnij_w_kilku_zdaniach_alegoryczne_znaczenie_prze...