Masz pytanie?

Alfabetyczny wykaz spraw - um.warszawa.pl

"A" Wydawanie pozwoleń na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych...www.um.warszawa.pl/spis-alfabetyczny/sprawy_urzedowe

Państwowa Inspekcja Sanitarna - gazetapodatnika.pl

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, sanepid) jest instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Sprawuje nadzór m.in. nad warunkami...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/panstwowa_inspekcja_sanitarna-a_6537.htm

GiK - pomoc dla studentów - pawslodki.republika.pl

5. Charakterystyka triangulacji w katastrze austriackim. Mamy cztery rzędy triangulacji: I rząd - boki 15-30 km. II rząd - 9-15 kmwww.pawslodki.republika.pl/egz/kat_egz_pyt.shtml

Przemysł spożywczy - przemyslspozywczy.eu

Przemysł Spożywczy – fachowy miesięcznik przeznaczony dla menadżerów i technologów branży spożywczejprzemyslspozywczy.eu/

Instrukcja Techniczna K-1 (wydanie II 1981 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297) Wykaz standardów technicznych - poz. 8 *)www.geobid.katowice.pl/instrukcje/k-1/k1.htm