Masz pytanie?

Alkohol etylowy roztwór 96% - Firma CHEMPUR

Karta charakterystyki substancji chemicznej – etanol_96 przypadku utrzymywaniu si niepokoj cych objawów skonsultowa si z lekarzem okulist .chempur.pl/karty_charakterystyk/etanol_96.pdf

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i...

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego Data utworzenia / data aktualizacji: 26.08.2003 / 03.12.2007 Linegal Chemicals Sp. z o.o...www.linegal.com.pl/pdf/med.pdf

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* - Medi-Sept

5. Postêpowanie w przypadku po¿aru Odpowiednie œrodki gaœnicze: proszki gaœnicze, dwutlenek wêgla, piany odporne na alkohol, woda – pr¹dy rozproszone.www.medi-sept.com.pl/dokumenty/HS-S&M-9455.pdf

Medi-Sept: profesjonalne środki czystości przemysłowe...

Producent chemii profesjonalnej firma Medi-Sept oferuje środki czystości przeznaczone do powierzchni zmywalnych. sanitariatów, higieny kuchennej, a także...www.mediclean.pl/

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* - Medi-Sept

13. Postêpowanie z odpadami Produkt zu¿yty Nie usuwaæ do kanalizacji. Nie dopuszczaæ do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.www.medi-sept.com.pl/dokumenty/HS-S&M-MIL10.pdf

Produkcja farmaceutyczna leków, podłoży maściowych...

Jeśli opakowanie zostanie zamknięte prawidłowo, to spirytus nie zmieni swoich właściwości do końca podanego terminu ważności, podobnie jak jego moc, która...www.coel.krakow.pl/product/index/prod-63

Medi-Sept: środki, preparaty i płyny do dezynfekcji...

Firma Medi-Sept oferuje środki, preparaty i płyny do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i rąk, płyny biobójcze i akcesoria: dozowniki, pompki i pianownice.www.medi-line.pl/

LOTOS Dynamic 98 - Grupa LOTOS S.A.

Benzyna bezołowiowa Lotos Dynamic 98 składa się z mieszaniny węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej oraz komponentów …www.lotos.pl/321/p,223,c,90/dla_biznesu/paliwa_i_dodatki/benzyny/lotos_dynamic_98

Dr OK płyn do czyszczenia kuchenek mikrofalowych, Produkt...

Płyn do czyszczenia wnętrz kuchni mikrofalowych. Szybko i skutecznie usuwa tłuste osady oraz zanieczyszczenia. Pojemność: 600 ml. Karta Charakterystykiwww.oleole.pl/produkty-czyszczace/dr-ok-plyn-do-czyszczenia-kuchenek-mikrofalowych.bhtml

INFORMACJE NT - puls.edu.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI... dwusiarczek węgla, terpentyna, toluen, ksylen, octan amylu, lekkie frakcje nafty, alkohol. b... (np. eter etylowy...puls.edu.pl/sites/default/files/Informacje%20%20nt.%20%20Post%C4%99powania%20z%20materia%C5%82a...