Masz pytanie?

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Pierwsze spotkanie na temat „Kulturalnie = legalnie, czyli o...pbw.gda.pl/

Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski

Odbiorą dodatki, utrudnią awans – MEN szuka pieniędzy. Przyszłoroczne podwyżki dla nauczycieli będą pochodziły w dużej mierze z odebranych im wcześniej...www.glos.pl/

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - ORPEG

Ankieta potrzeb służy przygotowaniu przez ORPEG PCN oferty edukacyjnej, skierowanej do nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotówwww.orpeg.pl/

Program zajęć - nowemiasto.edu.pl

I. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświatywww.nowemiasto.edu.pl/pliki/doradcadok2.pdf

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania - NSZZ Solidarność

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii V edycja. Od 15 września rusza rejestracja szkół do V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego – Olimpiada...www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

scenariusze zajęć - "ABC EMOCJI..."

1. zatrzymaj siĘ, uspokÓj i pomyŚl, zanim coŚ zrobisz. 2. powiedz, na czym polega problem i co czujesz. 3. wyznacz sobie pozytywny cel. 4. pomyŚl o rÓŻnych...www.sp1rawa.pl/sp1/index.php/struktura-szkoly/pedagog/dla-nauczycieli/96-scenariusze-zajec-qabc...

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w …

Strona Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckimwww.sp6grodzisk.pl/

Tablica ogłoszeń - sp6.lublin.pl

Szanowni Państwo Rodzice! Uprzejmie informujemy, że w uliczkach w najbliższym sąsiedztwie...www.sp6.lublin.pl/ogloszenia.htm

LO im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku ]::..

Źródło: Dane statystyczne w archiwum Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku Zwiększała się także liczba nauczycieli zatrudnionych na stałe.www.lootwock.pl/historia.html