Masz pytanie?

Nauczyciel.pl

Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym...nauczyciel.pl/

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: organizowanie imprez szkolnych, uroczystści szkolnewww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=organizacja

„Budowa kwestionariusza ankiety – przygotowanie do...

2 Środki dydaktyczne : • plansze, • przykładowe kwestionariusze ankiet. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie – cele szkolenia; 2. Ankieta – terminologia;e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscedu/ANKIETA-szkolenie_dla_student_363w.pdf

studia podyplomowe dla nauczycieli - WSTiE

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH. Studia kwalifikacyjne: Reklama i public relations dla nauczycieli - więcej; Doradztwo zawodowe - więcej ; Studia doskonalące:www.wste.edu.pl/studia

Numery dopuszczeń MEN - Rozkłady, plany wynikowe...

Zapewniamy rozwiązania edukacyjne, takie jak podręczniki do języka angielskiego i niemieckiego, publikacje akademickie, platformy, repozytoria treści dydaktyczno...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/rozklady-plany-wynikowe-dopuszczenia-men/numery-dopusz...

Serwis Samorządowy PAP

retronick: To jest karygodne, to jest żenada! W Polsce nauczycieli traktuje się gorzej niż sprzątaczki. Kwoty podane w tabeli to oczywiście brutto.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136563/Komentarz-do-depeszy-Stawki-minimum--Publik...

Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa we...

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiugim1.wroclaw.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje - dzieckowsieci.fdn.pl

Podręcznik „Sieciaki” stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w realizacji zajęć na temat bezpiecznego korzystania z sieci wśród uczniów klas I-III...dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-sieciaki

Zmiana Zarządzenia ws. doskonalenia zawodowego nauczycieli...

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Informuję, że zostało zmienione Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia regulaminów...portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/206812,1812,komunikat,zmiana_zarzadzenia_ws__doskonaleni...

Kuratorium Oświaty w Kielcach - Strona internetowa urzędu...

Sza­now­ni Pań­stwo, Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch do udzia­łu w Ogól­no­pol­ski...kuratorium.kielce.pl/