Masz pytanie?

ANKIETA szkolenie dla studenta - e-pedagogiczna.edu.pl

2 Środki dydaktyczne : • plansze, • przykładowe kwestionariusze ankiet. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie – cele szkolenia; 2. Ankieta – terminologia;e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscedu/ANKIETA-szkolenie_dla_student_363w.pdf

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli... - psnpp.org.pl

[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia - plik *.doc] [Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia - plik *.pdf] Rok 2017. XXIV ZJAZD PSNPP W OPOLUpsnpp.org.pl/

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: organizowanie imprez szkolnych, uroczystści szkolne. Program autorski "Chodźmy …www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=organizacja

Zespół Szkół w Niechlowie - Sprawozdanie z realizacji...

Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych przez zespół nauczycieli klas I-III w I półroczu 2015/2016www.zsniechlow.szkolnastrona.pl/a,1482,sprawozdanie-z-realizacji-zadan-podjectych-przez-zespol-...

Przedszkole nr 13 - Koncepcja pracy Miejskiego …

Mocne strony Słabe strony. nauczyciele preferują indywidualne podejście do dziecka. niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego i oprzyrządowania do pracy...www.przedszkolenr13.pl/index.php?page=koncepcja-pracy-miejskiego-przedszkola-nr13

1. CZYM JEST EWALUACJA

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – doradca metodyczny Barbara Okleja Puławy 2012r. 3 nauczania), o tyle ewaluacja pozwala na prowadzenie...www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Granty/ewaluacja.pdf

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - ORPEG

Ankieta potrzeb służy przygotowaniu przez ORPEG PCN oferty edukacyjnej, skierowanej do nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotówwww.orpeg.pl/

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania - NSZZ Solidarność

80. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę odbyła się w dniach 1-2 lipca 2017 r. i przebiegała pod hasłem ,,Wdzięczność i misja".www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Migam - obsługa Klienta w języku migowym dla firm i …

Migam - profesjonalna obsługa Głuchego Klienta w Polskim Języku Migowym. Budujemy porozumienie między światami. Tłumaczenie tekstów, filmów Języku Migowymmigam.org/

Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski

Wywiad. Dzielenie biedy. W tym roku w Rybniku pracę straciło 26 nauczycieli, a w następnych latach będzie jeszcze gorzej – mówi Wojciech Świerkosz...www.glos.pl/