Masz pytanie?

Plany nadzoru pedagogicznego 2014/2015 - Nadzór...

Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkolewww.nadzor-pedagogiczny.pl/plany-nadzoru

Efektywność działań profilaktycznych - Sciaga.pl

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.www.sciaga.pl/tekst/56200-57-efektywnosc_dzialan_profilaktycznych

KOWEZiU - Home

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu …new.koweziu.edu.pl/

Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT - Strona Oficjalna

Książka Urszuli Bartnikowskiej zatytułowana "Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców" - jak to podkreśla w recenzji...www.weakapit.pl/ksiazki.html

Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku

Informacje, aktualności, kalendarium, galeria zdjęć.gim4.sanok.biz/

KWP Szczecin - Policja Zachodniopomorska

Informacje o działalności, ogłoszenia i komunikaty, profilaktyka.www.szczecin.kwp.gov.pl/

Pedagogika jako nauka i wychowanie - Sciaga.pl

Warsztaty szkoleniowe dla instruktorów Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych garnizonu łódzkiego. W dniach 27 – 29 listopada br. na terenie Ośrodka...www.sciaga.pl/tekst/69946-70-pedagogika_jako_nauka_i_wychowanie

2.4. Kompetentny nauczyciel w szkole - Digital Library of...

H.Grabowski (2000) zdefiniował nauczycielajako specjalistę w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w...www.wbc.poznan.pl/Content/9794/ch02s04.html

Wydarzenia - Ochotnicze Hufce Pracy - Wojewódzka Komenda

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź, tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98. e-mail lodzka@ohp.pl . Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki...www.lodzka.ohp.pl/ohpl/index.jsp?place=Menu07&news_cat_id=740&layout=1