Masz pytanie?

PYREK.PL - policyjny serwis edukacyjny!

Pyrek.pl - to pierwszy w Polsce, innowacyjny policyjny serwis edukacyjny. Pyrkowa kraina - Najnowsze narzdzie w ramach Policyjnego Programu Edukacyjnego - Z …www.pyrek.pl/panel_nauczycielski_184.html

Relacje ucznia z nauczycielem - ankieta z Ankietka.pl

poprawiasz ją jak tylko się nauczysz : nie poprawiasz, bo boisz się rozmawiać o tym z nauczycielem : nie poprawiasz, bo nie potrafisz nauczyć się tej partii...www.ankietka.pl/ankieta/15176/relacje-ucznia-z-nauczycielem.html

„Jestem Polakiem, chc ę zna ć swój kraj” Konkurs dla...

4 INSTRUKCJA DLA UCZNIA Temat: Jestem Polakiem, chc ę zna ć swój kraj. W szystkie ćwiczenia wykonuj uwa Ŝnie, gdy Ŝ informacje zawarte w nich b ędą po-www.sp1.zgora.pl/lekcja.pdf

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ - gimnazjum43.pl

Ankieta ewaluacyjna wśród uczniów (na koniec każdego roku szkolnego) Ankieta ewaluacyjna wśród nauczycieli uczących te klasę i wśród rodziców.gimnazjum43.pl/matematyka.doc

Wędrując ku dorosłości - wdz.edu.pl

Program aaia Wędrując ku dorosłości Teresa Król Program nauczania dla klas I–III szkół ponadgimnazjalnych Wychowanie do życia w rodziniewww.wdz.edu.pl/pliki/730971945.pdf

Filmy dla dzieci - Owce w sieci - Fundacja Dzieci Niczyje

Celem kreskówek "Owce w Sieci" jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych...fdn.pl/owce-w-sieci

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI . 1. Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystuje Pan/i systematycznie?www.plywaczek.gd.pl/sp39/_kwestionariusz_ankiety_dla_%20n_li.htm

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogikawww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=nauczspec