Masz pytanie?

Potop - klp.pl

Potop Henryka Sienkiewicza jest drugą częścią jego Trylogii.Sienkiewicz skończył pisać powieść w 1886 roku.Potop w zamierzeniu autora powstał jako utwór „ku pokrzepieniu serc” Polaków, którzy starali się zachować tożsamość narodową mimo …potop.klp.pl/

Postacie fantastyczne i ich funkcja w utworach literackich...

Pojawienie się postaci fantastycznych w utworach pełniło różnorodne funkcje. Przede wszystkim ich obecność widoczna była już w mitologii.wypracowania.pl/wypracowania/postacie-fantastyczne-i-ich-funkcja-w-utworach-literackich-roznych...