Masz pytanie?

Wynalezienie druku i jego skutki dla rozwoju kultury

Bez przesady można uznać, że największym odkryciem epoki renesansu był... dorobek starożytności. Wiedza i kultura antyku przez stulecia pozostawały zapomniane...eszkola.pl/jezyk-polski/wynalezienie-druku-456.html

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce - culture.pl

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce - Sztuka międzywojnia ukierunkowana była w przyszłość. W postawach twórców młodopolskich …culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce

Renesans - Polski na 5-tke

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...www.polskina5.pl/renesans

Wynalezienie druku i jego skutki dla rozwoju kultury...

po pewnym czasie popadł w długi i zmarł jako człowiek ubogi. Znaczenie wynalazku Gutenberga. Tymczasem znaczenia jego wynalazku dla rozwoju kultury nie sposób...eszkola.pl/jezyk-polski/wynalezienie-druku-456.html?strona=2

HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - …

UKŁAD MATERIAŁU : Przykłady ilustrujące rozwój i cechy stylu renesansowego przedstawione są w kilku grupach: 1. Elementy wprowadzone do architektury przez...www.historiasztuki.com.pl/strony/002-00-11-STYLE-RENESANS.html

SHS » Aktualności

Warszawa, 13 V 2016. Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zainteresowanych sztuką współczesną. Drogie Koleżanki i Koledzy, w połowie lat...www.shs.pl/?page_id=3266

Opis kolegi z klasy | wypracowanie.net

Opis kolegi - charakterystyka. Tomek jest moim kolegą z klasy. Codziennie razem dojeżdżamy autobusem do naszej szkoły. Często spędzamy również wspólnie czas...wypracowanie.net/jezyk-polski/opis-kolegi-z-klasy/

Barok w architekturze i sztuce - Historia na 6-tke

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...historia.na6.pl/barok_w_architekturze_i_sztuce

Test gimnazjalny - historia i wos kwiecień 2015.

Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki...www.egzamin-gimnazjalny.pl/93-test-gimnazjalny-historia-i-wos-kwiecien-2015.html

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: sztuka, plastyka, muzyka. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanegowww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=sztuka