Masz pytanie?

Architektura renesansu w Polsce - przykłady zabytków...

Głównym ośrodkiem rozwoju kultury renesansowej w Polsce był Kraków. Tu przybywali wybitni artyści z Europy Zachodniej i tu kształciły się najwybitniejsze...eszkola.pl/jezyk-polski/architektura-462.html

Architektura renesansu w Polsce

Architektura renesansu w Polsce. Na dwór Jagiellonów pierwsze idee renesansu przeniknęły pod koniec XV wieku. Już w 1470 r. osiedlił się w Krakowie włoski...architektura.epoki-literackie.cba.pl/p_renesans.html

Malarstwo i rzeźba renesansu w Polsce - przykłady, opis...

Głównym ośrodkiem rozwoju kultury renesansowej w Polsce był Kraków. Tu przybywali wybitni artyści z Europy Zachodniej i tu kształciły się najwybitniejsze...eszkola.pl/jezyk-polski/malarstwo-i-rzezba-463.html

Renesans - Strona główna - Polski na 5-tke

Informacje wstępne Ramy czasowe. Renesans trwał we Włoszech od XIV w. do XVI w., a w krajach północnej Europy od końca XV w. do końca XVI w.www.polskina5.pl/renesans

Architektura średnowiecza w Polsce

Architektura średniowecza w Polsce Polska. W okresie wczesnego średniowiecza (VI-X w.) rozwinęło się na ziemiach przyszłego państwa pol. kilka rodzajów...architektura.epoki-literackie.cba.pl/p_sredniowiecze.html

Renesans

Renesans jest epoką otwierającą czasy nowożytne. Przepaść między „starą” a „nową” kulturą europejską jest wielka, ponieważ na przełomie XV/XVI...renesans.klp.pl/

Renesans w architekturze i sztuce - Strona główna...

Renesans od francuskiego renaissance , czyli powtórne narodziny terminem tym nazywany jest okres w historii idei, sztuki i literatury, trwający od xivhistoria.na6.pl/renesans_w_architekturze_i_sztuce

Barok w Europie i w Polsce - WIEM, darmowa encyklopedia

W Polsce barok stanowił podobną wartość jak w innych krajach europejskich. Wiek XVII zdominowany był przez wspaniałą architekturę kościelną, miejską i...portalwiedzy.onet.pl/142068,,,,barok_w_europie_i_w_polsce,haslo.html

Architektura-murator - polski krajobraz - Witaj w świecie...

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Szukaliśmy najlepszych...architektura.muratorplus.pl/polski-krajobraz/

Renesans epoka literacka | Opracowania i streszczenia lektur

Epoki literackie w tabeli Geneza epoki. Renesans rozpoczął się we Włoszech i trwał na południu Europy od XIV w. do początku w. XVI. Do XV w. renesans był...mlektury.pl/renesans/