Masz pytanie?

Malarstwo renesansu w Polsce | wypracowanie.net

Wyjątkowo silny w Polsce system cechowy tamował długo rozwój indywidualnej twórczości. Sprzyjał też przywiązaniu do tematycznych i ikonograficznych...wypracowanie.net/historia-sztuki/malarstwo-renesansu-w-polsce/

Architektura Renesansu - Sciaga.pl

Architektura renesansu Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym.sciaga.pl/tekst/62560-63-architektura_renesansu

Malarstwo i rzeźba renesansu w Polsce - przykłady, opis i...

Głównym ośrodkiem rozwoju kultury renesansowej w Polsce był Kraków. Tu przybywali wybitni artyści z Europy Zachodniej i tu kształciły się najwybitniejsze...eszkola.pl/jezyk-polski/malarstwo-i-rzezba-463.html

Architektura i urbanistyka Lublina ? style i epoki:

W Polsce w stylu romańskim budowano od połowy XI do połowy XIII wieku, początkowo rotundy (rotunda św. Prokopa w Strzelnie), później budowle jednonawowe...teatrnn.pl/leksykon/node/93/architektura_i_urbanistyka_lublina_%E2%80%93_style_i_epoki

Rzeźba klasycystyczna - cechy, przykłady dzieł...

Rzeźba klasycystyczna rozwijała się pod wpływem antycznych ideałów piękna. Odkrycia archeologiczne dostarczały kolejnych dowodów na doskonałość...eszkola.pl/jezyk-polski/rzezba-klasycystyczna-842.html

Przykłady recenzji filmu i książki | wypracowanie.net

Przykłady recenzji filmowej Kariera Nikosia Dyzmy oraz recenzja książki Władca pierścieni.wypracowanie.net/jezyk-polski/przyklady-recenzji/

SHS » Aktualności

Warszawa, 13 V 2016. Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zainteresowanych sztuką współczesną. Drogie Koleżanki i Koledzy, w połowie lat...www.shs.pl/?page_id=3266

Powtórzenie epoki renesansu - Renesans - Język polski...

Daty, które warto zapamiętać, powtarzając zagadnienia odrodzeniowe: - 1517 - Marcin Luter ogłasza swoje tezy w Wirtenberdze; - 1531 - ślub Henryka VIII z Anną...www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/renesans/1282-powt%C3%B3rzenie_epoki_renesansu.html

Barok w architekturze i sztuce - Historia na 6-tke

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...historia.na6.pl/barok_w_architekturze_i_sztuce

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN - Instytut...

"Odrodzenie i Reformacja w Polsce" - call for articles. 09 czerwca 2016. Czasopismo „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” przygotowuje na 2017 rok tom poświęcony...www.ihpan.edu.pl/