Masz pytanie?

Architektura renesansu w Polsce

Architektura renesansu w Polsce. Na dwór Jagiellonów pierwsze idee renesansu przeniknęły pod koniec XV wieku. Już w 1470 r. osiedlił się w Krakowie włoski...architektura.epoki-literackie.cba.pl/p_renesans.html

Architektura średnowiecza w Polsce

Architektura średniowecza w Polsce Polska. W okresie wczesnego średniowiecza (VI-X w.) rozwinęło się na ziemiach przyszłego państwa pol. kilka rodzajów...architektura.epoki-literackie.cba.pl/p_sredniowiecze.html

Renesans - Strona główna - Polski na 5-tke

Informacje wstępne Ramy czasowe. Renesans trwał we Włoszech od XIV w. do XVI w., a w krajach północnej Europy od końca XV w. do końca XVI w.www.polskina5.pl/renesans

Renesans

Renesans jest epoką otwierającą czasy nowożytne. Przepaść między „starą” a „nową” kulturą europejską jest wielka, ponieważ na przełomie XV/XVI...renesans.klp.pl/

Renesans w architekturze i sztuce - Strona główna...

Renesans od francuskiego renaissance , czyli powtórne narodziny terminem tym nazywany jest okres w historii idei, sztuki i literatury, trwający od xivhistoria.na6.pl/renesans_w_architekturze_i_sztuce

HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW - …

UKŁAD MATERIAŁU : Przykłady ilustrujące rozwój i cechy stylu renesansowego przedstawione są w kilku grupach: 1. Elementy wprowadzone do architektury przez...www.historiasztuki.com.pl/strony/002-00-11-STYLE-RENESANS.html

Architektura-murator - polski krajobraz

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Szukamy najlepszych i...architektura.muratorplus.pl/polski-krajobraz/

Renesans epoka literacka | Opracowania i streszczenia lektur

Epoki literackie w tabeli Geneza epoki. Renesans rozpoczął się we Włoszech i trwał na południu Europy od XIV w. do początku w. XVI. Do XV w. renesans był...mlektury.pl/renesans/

Barok w Polsce - Sciaga.pl

Barok w Polsce Barok pojawił się jako styl w sztuce po renesansie na początku we Włoszech w II połowie XVI wieku W XVII stuleciu rozpowszechnił się w niemalsciaga.pl/tekst/100616-101-barok_w_polsce/strona/pokaz_wszystkie

Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Polsce

Po naszkicowaniu głównych kontekstów, w jakich przyszło działać w Baku architektom - Polakom, czas przystąpić do omówienia ich twórczości i zostawionej...azembassy.pl/pl/index.php?section=29