Masz pytanie?

Statut Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do...

Cele i zadania szkoły specjalnej. Cele edukacyjne. 1. Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z...ckziu-szydlowiec.edu.pl/dokumenty/statut-przysposabiajacej-do-pracy/

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

2016-08-29 | Podziękowanie. W związku z odejściem na zasłużoną emeryturę naszego wieloletniego pracownika Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych - Pani...www.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Szkoła ponadgimnazjalna - Publikacje nauczycieli

Publikacje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych... Program "Siatka" przedstawiający w ujęciu jakościowym działanie siatki dyfrakcyjnej.www.edukacja.edux.pl/ponadgimnazjalna.php

Zespół Szkół w Januszkowicach

EDUKACJA POPRZEZ ROZRYWKĘ 25 czerwca uczniowie kl. IV- VI wraz z opiekunami: panem Stefanem Kokoczką, panią Celiną Węgrzyn, panią Iwoną...zsjanuszkowice.pl/04_z_zycia_szkoly/02_starsze_rozmaitosci_szkolne.html