Masz pytanie?

Controlling personalny z elementami mierników efektywności...

Kalkulacja kosztów pracy – z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne): koszty zatrudnienia pracownika,szkolenie.progressproject.pl/szczegoly/controlling_personalny_z_elementami_miernikow_efektywnos...

INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

Artur Borkowski. Szef Teleporadni. Podziel się opinią. Ewa Preis. PRAWO PRACY. Radca prawny. Beata Skrobisz-Kaczmarek. PRACA I UBEZPIECZENIA. Radca …kik3.inforlex.pl/hotline-przyklady.html

Statut MOS nr 4 w Łodzi

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi... ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Placówka nosi nazwę: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4...www.mos4lodz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=47

Forum OSKKO

Rozdział 1. Postanowienia wstepne § 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego jest publiczną szkołą podstawową kształcącą na poziomachoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2781

Portal Oświatowy: karta nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/index.php

ZPSPiG w Belęcinie » Statut szkoły - szkolabelecin.pl

STATUT. ZESPOŁU PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM . W BELĘCINIE. PODSTAWA PRAWNA. Na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. …www.szkolabelecin.pl/?page_id=5

Kryzys gospodarczy w Grecji - dr Krzysztof Wach - Notatki...

Kryzys gospodarczy w Grecji - geneza, przebieg, konsekwencje oraz perspektywy na przysz.docx Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):mailgrupowy.pl/shared/resources/1547,polityka-gospodarcza/11110,kryzys-gospodarczy-w-grecji

Forum OSKKO

kiedyś juz taki robilismy:-) zestaw regulaminów (w hołdzie Weteranom Forum:-) 1 Instrukcja archiwizowania czy jakoś jej tam 2 Instrukcja dla ochrony budynku.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47180

Rola i zadania dyrektora w nowej zreformowanej szkole

Dyrektor egzekwuje przestrzeganie ustalonego porządku oraz dbałość o estetykę, czystość szkoły i jej otoczenia i do tego dąży. Nauczycielskie i uczniowskie...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5951