Masz pytanie?

Strona 2 - Spis z natury - wzór z szerokim omówieniem...

Spis z natury na początek roku podatkowego. Jest zwykle tym samym spisem, co sporządzony na dzień 31 grudnia. Jednak w dokumentacji powinien się znaleźć jako oddzielny arkusz.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-spis-z-natury-wzor-z-omowieniem/2

Spis z natury - wzór z szerokim omówieniem - Poradnik...

Spisowi z natury podlegają towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. W remanencie nie uwzględnia się zatem ani środków trwałych, ani wyposażenia firmy.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-spis-z-natury-wzor-z-omowieniem

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - oddział w …

Cel kursu: 1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2. Nabycie umiejętności praktycznego wystawiania faktur VAT, rachunków i innych dokumentów, wpisywania dokumentów do księgi podatkowej i ewidencji dodatkowych, pozwalających na jej samodzielne prowadzenie,www.tarnow.skwp.pl/index.php?p=opis&id=134

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów …

Książka jest praktycznym poradnikiem, który pozwoli zorganizować i poprawnie przeprowadzić inwentaryzację. Zawiera liczne przykłady i rozwiązania praktycznych problemów z jakimi można spotkać się podczas przeprowadzania inwentaryzacji.sklep.infor.pl/320216,inwentaryzacja-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych.html

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Formularze: Arkusz spisu z natury - uniwersalny; Dowód Dostawy; Dowód przekazania towaru; Dowód przyjęcia towaru; Ewidencja arkuszy spisów z naturywww.pit.pl/pitpl1.php?module=kategoria&id=53

Księgowość - SIMP

Księgowość - dokumenty do pobrania (rozliczenie za 2015r.). Wszystkie pliki do pobrania w postaci skompresowanego archiwum: Druki bilansowe za 2015.zipwww.simp.pl/ksiegowosc/ksiegowosc_dokumenty.htm

Likwidacja środka trwałego - Druk LT / LN - Procedura w …

Likwidacja środka trwałego - Druk LT / LN. Druk likwidacja środka trwałego to dokument księgowy umożliwiający wycofanie środka z eksploatacji i pozwal...https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/Likwidacja-srodka-trwalego-Druk-LT-LN

Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu …

Lista obecności pracowników stanowi gotowy druk dziennej i miesięcznej ewidencji czasu poświęcanego aktywności zawodowej. Kierownik firmy, który zatrudnia więcej niż 20 osób, zgodnie z obowiązującym prawem, jest zobligowany do dokumentowania pobytu personelu, w trakcie wypełniania obowiązków na danych stanowiskach.https://www.procedurawfirmie.pl/wzory/lista-obecnosci-pracownikow-druk

OFERTA WYDAWNICZA - Rachunkowość- skrypty, …

W publikacji „Rachunkowość handlowa. Część II"przedstawiono pojęcie i klasyfikację środków trwałych oraz sposób ich wyceny. Omówiono także metodę liniowa, degresywna,i jednorazowa amortyzację dla składników o niskiej jednostkowej wartości poczatkowej oraz ewidencję podstawowych zmian w stanie i wartości aktywów …www.padurek.pl/oferta-wydawnicza

Aktywne formularze - excel, word, adobe - Signform

Dostępne na SMS formularze podatkowe, które możesz wypełnić i wydrukować korzystając z Excela, Worda i Acrobata. Wybierz potrzeby Ci druk deklaracji i …www.pit.pl/pitpl1.php?module=product&id=2718