Masz pytanie?

(Pieczêæ) STR Uniwersalny - 52 pozycje

Arkusz spisu z natury Uniwersalny - 52 pozycje (Druk œcis³ego zrachowania nr.....) Lp. KTM -Symbol indeksu Nazwa(okreœlenie) J.m. Przedmiotu spisywanegorachuba.org.pl/doc/arkusz_spisu_z_natury.pdf

Szczegółowy opis | Faktura-NT

Magazyn. Ewidencja ilościowa towaru (z możliwości wyłączenia ewidencji) – program prowadzi ewidencję stanu ilościowych towarów na magazynie.www.faktura-nt.pl/szczegolowy-opis/