Masz pytanie?

(Pieczêæ) STR Uniwersalny - 52 pozycje

Arkusz spisu z natury Uniwersalny - 52 pozycje (Druk œcis³ego zrachowania nr.....) Lp. KTM -Symbol indeksu Nazwa(okreœlenie) J.m. Przedmiotu spisywanego Iloœærachuba.org.pl/doc/arkusz_spisu_z_natury.pdf

Spis z natury - Inwentaryzacja - PIT.pl - Proste Podatki

Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.www.pit.pl/spis-z-natury--inwentaryzacja-14058/

Książka przychodów i rozchodów - zamknięcie roku

Dzień 31 grudnia to ostatni dzień roku podatkowego, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Na dzień ten należy dokonać zamknięcia ksiąg podatkowych oraz przeprowadzić spis z natury (spis magazynowy). Do spisu warto przygotować się już wcześniej. U podatników...www.pit.pl/ksiazka-przychodow-i-rozchodow-zamkniecie-roku-w-firmie-10784/