Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 2) korzystał z urlopu bezpłatnego...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/tresc%20swiadectwa%20pracy.doc

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

c) tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (podstawa prawna), w tym również okres, za który przysługuje pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem przez pracodawcę okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 kodeksu pracywww.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub …idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze

Pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar uzależniony jest od dotychczasowego stażu pracy. Kodeks określa takwww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-vii-urlopy-wypoczynkowe-82

Świadectwo pracy 2017 r. - wzór, jak wypełnić - Prawa i...

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nowy wzór świadectwa pracy uzupełniony m.in. o uprawnienia rodzicielskie pracowników. Jak zatem wypełnić nowe świadectwo pracy?kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/749917,Swiadec...

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - …

Zlikwidowano moje stanowisko pracy.Do konca września 2014r. jestem juz na wypowiedzeniu. W świadectwie pracy wpisano mi „wypowiedzenie pracodawcy art.30 par.1 …weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! Z informacji jakie docierają do naszej Organizacji wynika, że nie wszyscy pracownicy Tesco Polska zgadzają się na wprowadzane nowe stanowiska pracy w Dziale Zgodności, które opierać się …www.solidarnosc-tesco.pl/

Świadectwo pracy – wzór - Zatrudnianie i zwalnianie...

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jego elementy oraz zasady wystawiania zostały szczegółowo unormowane w kodeksie pracy oraz rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 maja 1996 roku.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673397,Swiadectwo-pracy...

Ustawa o świadczeniach rodzinnych --[Problemy Osób...

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Art. 23. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego] 1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego...idn.org.pl/sonnszz/sw_rodz.htm

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach …

DZIAŁ l. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych. Art. 1. [Zakres regulacji]www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.210.0002135,ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowa...