Masz pytanie?

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca po ustaniu stosunku pracy ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - weblog...

Otrzymałeś świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z pracodawcą? Dobrze je przeczytaj – masz 7 dni na to, by zgłosić pracodawcy błędy i domagać się...weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Świadectwo pracy – wzór - Zatrudnianie i zwalnianie...

Świadectwo pracy – wzór. Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673397,Swiadectwo-pracy...

Forum OSKKO

Dotychczas sprawa wydawała się jasna: jeśli pracownik choruje ponad 30 dni to - aby po takiej nieobecności w pracy mógł udać się na urlop - musiał najpierw...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33748

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH...

DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Spis treści Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy...www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym...

Art. 1. [Definicje] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) [1] „Rada Dialogu Społecznego” – Rada Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie z dnia 24...www.infor.pl/akt-prawny/94419,ustawa-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html

regulamin prac - mzk-ostrow.com.pl

Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 Kodeksu Pracy. § 42. 1.www.mzk-ostrow.com.pl/Portals/mzk-ostrow/Regulamin%20pracy.DOC

:: Zobacz temat - prawo-pracy.pl

W wielu firmach stosowana jest taka praktyka. Zgodnie z Kodeksem pracy cały Urlop pracownika musi być zaplanowany (oprócz 4 dni). Art. 163. § 1.www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=18727

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym...

Art. 1. [Definicje] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) „Trójstronna Komisja” – Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, o której...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2002.200.0001679,ustawa-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html