Masz pytanie?

Kodeks pracy, art 128-204 - Headhunter Jobland.pl

Kodeks pracy, art 128-204. KODEKS PRACY <<< Poprzednia część Następna część >>> DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACYwww.jobland.pl/aktualnosci/Kodeks-pracy_-art-128_204-a-22.html

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 2) korzystał z urlopu bezpłatnego...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/tresc%20swiadectwa%20pracy.doc

www.kadry.abc.com.pl

(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data) lub miejsce zamieszkania)..... (nr REGON - EKD) ŚWIADECTWO PRACYwww.kadry.abc.com.pl/wzor1/-/akt/download/swiadectwo-pracy-1/9007_1_1.rtf?_3_WAR_wkpactsportlet...

Agencja Pracy Tymczasowej PRACOWNIK | Akty prawne

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608. U S T A W A z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników...www.pracownik.net/akty-prawne/

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca po ustaniu stosunku pracy ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

REGULAMIN PRACY - sp5.elk.edu.pl

REGULAMIN PRACY w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku Na podstawie art.104, § 2, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24www.sp5.elk.edu.pl/dokumenty/regpracySP5.pdf

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Forum OSKKO

gaga121 13-01-2006 12:35:12 [#01] Pracuję w jednostce nieferyjnej i muszę obliczyć urlop wypoczynkowy dla nauczyciela niepełnozatrudnionego.Liczę na to, że...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13902

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę - regiopraca.pl

Przepisy działu drugiego Kodeksu Pracy określają sposób zawierania umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, oraz na czas wykonania określonej pracy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77