Masz pytanie?

KODEKS PRACY

KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.*) (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, zm. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz.717, z 1999 r.www.prawo-pracy.pl/graf/Kodeks_pracy.pdf

Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy (art. 128-151[12...

Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy (art. 128-151[12]) Strona główna » Kodeks pracy - ustawa; Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy (art. 128-151[12])www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,37,Kodeks_pracy___Dzial_VI___Czas_pracy_(art__128_151[12]).html

Kodeks pracy w prawo.eGospodarka.pl

Kodeks pracy to podstawowy akt określający i regulujący prawa oraz obowiązki osób objętych stosunkiem pracy i pracodawców. Reguluje również relacje na linii...www.prawo.egospodarka.pl/kodeksy/kodeks-pracy

Kodeks pracy - Dział II - Stosunek pracy (art. 22-77...

Rozdział I . Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,33,Kodeks_pracy___Dzial_II___Stosunek_pracy_(art__22_77).html

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r...

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2014-06-17 675 Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA . z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) 1152, z 2000 r. Nr 19, 1) Niniejsza ustawa...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3

Art. 182 [1a]. - Urlop rodzicielski - Kodeks pracy - ArsLege

Art. 182 [1a] Kodeks pracy. § 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze określonym w art. 182idx1 § 1 pracownik ma...www.arslege.pl/urlop-rodzicielski/k10/a69402/

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Rozdział III. (art. 19-21) | Kodeks pracy w Money.pl

Art. 2. kp Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-pierwszy-przepisy-ogolne/rozdzial-iii-art-19-21

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Art. 36. kp - Rozdział II Umowa o pracę | Kodeks pracy w...

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-36