Masz pytanie?

Agencja Pracy Tymczasowej PRACOWNIK | Akty prawne

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608. U S T A W A z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników...www.pracownik.net/akty-prawne/

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze

Pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar uzależniony jest od dotychczasowego stażu pracy. Kodeks określa takwww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-vii-urlopy-wypoczynkowe-82

Solidarność Tesco

29 marca 2017 r., NSZZ "Solidarność" skierowała pismo do Zarządu Tesco Polska dot. pracowników skarbca, oto jego treść: Szanowni Państwo,www.solidarnosc-tesco.pl/

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca po ustaniu stosunku pracy ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

Komentarz do KP: Urlopy wypoczynkowe art. 152-173 k.p...

• Pozycję urlopu wypoczynkowego jako szczególnego okresu ochronnego dla pracownika ustanawia art. 41 k.p. Zakazuje on wypowiadania przez pracodawcę angaży...www.rp.pl/artykul/694505-Komentarz-do-KP--Urlopy-wypoczynkowe-art--152-173-k-p-.html

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH...

DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Spis treści Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy...www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym...

1. Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone …www.infor.pl/akt-prawny/94419,ustawa-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html

:: Zobacz temat - prawo-pracy.pl

W wielu firmach stosowana jest taka praktyka. Zgodnie z Kodeksem pracy cały Urlop pracownika musi być zaplanowany (oprócz 4 dni). Art. 163. § 1.www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=18727

Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury - 2017 - Tekst...

Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o dyrektorze sądu, w przypadku sądów wojskowych należy przez to rozumieć prezesa wojskowego sądu okręgowego albo prezesa...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-grudnia-1998-r-o-pracownikach-sadow-i-prokuratury/