Masz pytanie?

art. 23 kodeksu pracy - Tematy w eGospodarka.pl

Tutaj znajdziesz ciekawe wiadomości, porady i opracowania dotyczące tematu art. 23 kodeksu pracy.www.egospodarka.pl/tematy/art-23-kodeksu-pracy

art. 53 kodeksu pracy - Tematy w eGospodarka.pl

Tutaj znajdziesz ciekawe wiadomości, porady i opracowania dotyczące tematu art. 53 kodeksu pracy.www.egospodarka.pl/tematy/art-53-kodeksu-pracy

art 30 pkt 1 kodeksu pracy – Gorące tematy – Praca i...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 pkt 1 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 pkt 1 kodeksu pracy.serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/tematy/a/art-30-pkt-1-kodeksu-pracy

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA

©Kancelaria Sejmu s. 1/153 2014-12-30 Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 . USTAWA . z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) poz. 1502, 1662. 1) Niniejsza ustawa dokonuje …isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3

Prawo - orzeczenia, legislacja, prawo w praktyce – Prawnik...

Prawo na Prawnik.pl. Tematyczny serwis informacyjny dla prawników, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, aplikantów i studentów prawa. Prawnik.pl to...www.prawnik.pl/prawo

Art 211 Kodeksu pracy p.1 Znać przepisy i zasady...

Art. 211 Kodeksu pracy .p.1 mówi że, W szczególności pracownik jest zobowiazany : Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.www.bhp.org.pl/Article1351.html

Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania...

PYTANIE: Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania stosunku pracy ? I czy zasadne jest powołanie się pracodawcy na ten artykuł przy...www.poradaprawna.pl/porada/17618/czy-art--33--kodeksu-pracy--moze-byc-podstawa-rozwiazania-stos...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110) ogłasza się w...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Przepisy wykonawcze do kodeksu pracy z komentarzem …

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania...www.rp.pl/artykul/693431.html?print=tak&p=0