Masz pytanie?

Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może... Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-vii-urlopy-wypoczynkowe-82

Art. 167. kp - Rozdział I Urlopy wypoczynkowe | Kodeks...

Art. 167 1. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop,...prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-...

Urlop na żądanie - Praca - oferty pracy, praca za granicą

Artykuł 1672 kodeksu pracy określa, że pracownik ma prawo do 4 dni urlopu,... Niemniej jednak nie dotyczy to urlopu na żądanie (art. 1672 k.p),...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488473,Urlop_na_zadanie.html

Urlop na żądanie - pracodawca może odmówić?

Zgodnie z art. 167 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/urlop;na;zadanie;-;pracodawca;moze;odmowic,10...

Urlop na żądanie (art. 167 (2) i (3)) - Urlopy pracownicze...

Urlop na żądanie (art. 167 (2) i (3))... Podstawa prawna: art. 167 (2) i 167 (3) Kodeksu pracy. Przydatne formularze online WOU Wniosek o urlop. Tweet...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/urlopy-pracownicze/684161,Urlop-na-zadanie-art-167-2-i-3.html

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

Na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy, pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Oznacza to,...prawopracy.org/content/view/149/16/

Art. 167 [2]. KP - Pojęcie urlopu na żądanie - Kodeks pracy

Art. 167 [2] Kodeks pracy (KP) . Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w...www.arslege.pl/pojecie-urlopu-na-zadanie/k10/a1371/

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92...

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas świadczonej przez siebie na rzecz pracodawcy pracy.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/684116,Wynagrodzenie-za-czas-niezd...

Preambuła (uchylona). - isap.sejm.gov.pl

Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.... Podstawowe zasady prawa pracy Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu,isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3

B. Lenart - Aktualności

regulacje urlopowe wynikające z Kodeksu pracy (B. Lenart (red.), Kodeks pracy [w:] B.... zawarte w art. 1672 k.p. sformułowanie o obowiązku udzielenia .www.solidarnoscarimr.pl/Dokumenty/urlop_na_zadanie.pdf