Masz pytanie?

Art 36 Kodeksu Pracy | Praca.fm

Kodeks Pracy art 36... W lutym tego roku na mocy ustawy dnia 25 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę zawartych na...www.praca.fm/art-36-kodeksu-pracy/

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 3/162 2017-06-13 DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracownikówisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 2) korzystał z urlopu bezpłatnego...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/tresc%20swiadectwa%20pracy.doc

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 12 lipca 2017 r., w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, zapadł prawomocny wyrok ws. Magdaleny Zydler, z-cy Przewodniczącej NSZZ...www.solidarnosc-tesco.pl/

Świadectwo pracy 2017 r. - wzór, jak wypełnić - Prawa i...

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nowy wzór świadectwa pracy uzupełniony m.in. o uprawnienia rodzicielskie pracowników. Jak zatem wypełnić nowe...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/749917,Swiadec...

Forum OSKKO

gaga121 13-01-2006 14:12:10 [#03] Dzwoniłam dzisiaj do Kuratorium Oświaty i powiedziano mi, że oni nie zabiorą stanowiska w tej sprawie, ponieważ jest duża luka...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13902

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca po ustaniu stosunku pracy ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

Urlop na żądanie (art. 167 (2) i (3)) - Urlopy pracownicze...

Urlop na żądanie (art. 167 (2) i (3)) Każdemu pracownikowi przysługuje w ciągu roku 4 dni urlopu na żądanie.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/urlopy-pracownicze/684161,Urlop-na-zadanie-art-167-2-i-3.html

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - …

Zlikwidowano moje stanowisko pracy.Do konca września 2014r. jestem juz na wypowiedzeniu. W świadectwie pracy wpisano mi “wypowiedzenie pracodawcy art.30 …weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/