Masz pytanie?

art 23 kodeksu pracy – Gorące tematy – Praca i kariera...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 23 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 23 kodeksu pracy.serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/tematy/a/art-23-kodeksu-pracy

PLUSC • Zobacz temat - art.52 ust. 1 pkt 3 Kodeksu pracy

Nasza praca... "To jest po prostu skandal aby Mazowiecki Urząd Wojewódzki w swej niekompetencji i..." · "Od samego początku, jak tylko zobaczyłam ten zapis...www.usc.pl/forum/viewtopic.php?t=3171

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA W TRYBIE ART. 178 PAR. 2 KODEKSU PRACY

Na podstawie art. 178 par. 2 Kodeksu pracy, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia pracodawca nie może bez jego pisemnej...www.prawnik-online.eu/oswiadczenie-pracownika-w-trybie-art-178-par-2-kodeksu-pracy---wzor,3,408...

Rozwiązanie umowy z art. 53 kodeksu pracy > Prawo pracy

Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, to pracodawca może rozwiązać umowę, jeżeli niezdolność pracownika do...www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/6332-Rozwiazanie-umowy-z-art-53-kodeksu-pracy.html

Czego dotyczy art. 33 kodeksu pracy pkt. 1? > Prawo pracy

Proszę mi odpowiedzieć na pytanie czego dotyczy art. 33 kodeksu pracy pkt. 1?www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/8404-Czego-dotyczy-art-33-kodeksu-pracy-pkt-1.html

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Polskie Centrum Kadrowo Płacowe - Wiadomości, Czy...

Czy odszkodowanie z art. 55 § 1 1 Kodeksu pracy podlega ochronie przed potrąceniem na zasadach określonych w Kodeksie pracy?www.pckp.pl/iczy-odszkodowanie-z-art-55-1sup1sup-kodeksu-pracy-podlega-ochronie-przed-potraceni...

Oś o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnie ń...

(imi ę i nazwisko pracownika)..... (miejscowo ść i data) Oświadczenie pracownika – rodzica / opiekuna dzieckawww.an-elec.pl/pliki/rodzic.pdf

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA

©Kancelaria Sejmu s. 1/153 2014-12-30 Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 . USTAWA . z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) poz. 1502, 1662. 1) Niniejsza ustawa dokonuje …isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3

W art. 52 par.2 kodeksu pracy jest zapis ze rozwiazanie...

PYTANIE: W art. 52 par.2 kodeksu pracy jest zapis ze rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika nie moze nastapic po uplywie 1 miesiaca od...www.poradaprawna.pl/porada/17406/w-art--52-par-2-kodeksu-pracy-jest-zapis-ze-rozwiazanie-umowy-...