Masz pytanie?

Dz.U.1998.21.94 - Akt prawny - www.lex.pl

Dz.U.1998.21.94; 1998-09-01: zm. Dz.U.1998.113.717: art. 5: 1999-01-01: zm. Dz.U.1998.106.668: art. 31: 2000-01-01: zm. Dz.U.1999.99.1152: art. 1: 2000-04-06: …www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-98-21-94-u

Świadectwo pracy według nowych przepisów :: VORTAL BHP...

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

VORTAL BHP :: Nowy portal internetowy BHP

Co to jest ryzyko zawodowe ? Co to jest ocena ryzyka zawodowego? Ocena ryzyka zawodowego nie jest niczym innym jak: 1. uważnym przyjrzeniem się wykonywanej pracy...www.bhp.org.pl/FAQ-id_cat-3.html

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Most Wanted - nasza oferta obejmuje oferty pracy, szkolenia z prawa pracy, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte oraz doradztwo personalne. W naszym serwisie...www.mostwanted.pl/index/?id=9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - weblog...

Otrzymałeś świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z pracodawcą? Dobrze je przeczytaj – masz 7 dni na to, by zgłosić pracodawcy błędy i domagać się...weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Komentarz do KP: Urlopy wypoczynkowe art. 152-173 k.p...

Redakcyjny komentarz "Rzeczpospolitej" do kodeksu pracy stan prawny: maj 2011 r. Art. 152. Definicja, zakaz zrzeczenia § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do...www4.rp.pl/artykul/694505-Komentarz-do-KP--Urlopy-wypoczynkowe-art--152-173-k-p-.html

Zobacz temat - Kiedy postojowe a kiedy urlop? Przymusowe...

W wielu firmach stosowana jest taka praktyka. Zgodnie z Kodeksem pracy cały Urlop pracownika musi być zaplanowany (oprócz 4 dni). Art. 163. § 1.www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=18727

KODEKS PRACY, - Główny Inspektorat Pracy

Przepisy ogólne . Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba...www.pip.gov.pl/pl/f/v/99101/kodeks%20pracy%202013%202.pdf

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/98614,ustawa-kodeks-pracy.html