Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 2) korzystał z urlopu bezpłatnego...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/tresc%20swiadectwa%20pracy.doc

Agencja Pracy Tymczasowej PRACOWNIK | Akty prawne

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608. U S T A W A z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników...www.pracownik.net/akty-prawne/

www.kadry.abc.com.pl

(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data) lub miejsce zamieszkania)..... (nr REGON - EKD) ŚWIADECTWO PRACYwww.kadry.abc.com.pl/wzor1/-/akt/download/swiadectwo-pracy-1/9007_1_1.rtf?_3_WAR_wkpactsportlet...

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują …www.bhp.org.pl/Article518.html

Nowy tekst jednolity Kodeksu pracy – Dz.U. 2014, poz. 1502...

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nowy tekst jednolity Kodeksu pracy zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2014 r., które...aktyprawne.poznajpodatki.pl/aktualnosci/nowy-tekst-jednolity-kodeksu-pracy-dz-u-22014-poz-1502/

Uchwała siedmiu sędziów SN > I PZP 2/09 > Izba Pracy...

Uchwała siedmiu sędziów SN, I PZP 2/09, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Orzecznictwo Sądu Najwyższegoprawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;siedmiu;sedziow;sn;,ia,i,pzp,2,09,8733,orzecz...

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca po ustaniu stosunku pracy ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę - regiopraca.pl

Przepisy działu drugiego Kodeksu Pracy określają sposób zawierania umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, oraz na czas wykonania określonej pracy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - weblog...

Otrzymałeś świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z pracodawcą? Dobrze je przeczytaj – masz 7 dni na to, by zgłosić pracodawcy błędy i domagać się...weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/