Masz pytanie?

KODEKS PRACY

4 DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.www.prawo-pracy.pl/graf/Kodeks_pracy.pdf

Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy (art. 128-151[12...

Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy (art. 128-151[12]) Strona główna » Kodeks pracy - ustawa; Kodeks pracy - Dział VI - Czas pracy (art. 128-151[12])www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,37,Kodeks_pracy___Dzial_VI___Czas_pracy_(art__128_151[12]).html

Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze (art. 152...

Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze (art. 152-175) Strona główna » Kodeks pracy - ustawa; Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze (art. 152-175)www.bibliotekakp.pl/artykul.pack,1,aid,38,Kodeks_pracy___Dzial_VII___Urlopy_pracownicze_(art__1...

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz...

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA - Internetowy System...

©Kancelaria Sejmu s. 1/153 2014-12-30 Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 . USTAWA . z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) poz. 1502, 1662. 1) Niniejsza ustawa dokonuje …isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3

Art. 77. kp - Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za...

Art. 77 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu...prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-trzeci-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/rozdzial-i-u...

Oś o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnie...

(imi ę i nazwisko pracownika)..... (miejscowo ść i data) Oświadczenie pracownika – rodzica / opiekuna dzieckawww.an-elec.pl/pliki/rodzic.pdf

Art. 92. kp - Rozdział III Świadczenia przysługujące w...

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w...prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-trzeci-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/rozdzial-iii...

Prawo - orzeczenia, legislacja, prawo w praktyce...

Co do zasady to sprzedawca powinien wypłacić artyście wynagrodzenie z tytułu odsprzedaży jego pracy. Ale jeśli kupującym jest profesjonalny pośrednik w handlu...www.prawnik.pl/prawo