Masz pytanie?

KODEKS PRACY DZIAŁ VIII

Art. 176. [Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe] Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada...kodekspracy.republika.pl/dzia%B308.htm

Kodeks cywilny

Kodeks pracy Artykuły 1-100 Artykuły 101-200 Artykuły 201-300 Artykuły 301-400 Artykuły 401-500 Artykuły 501-600 Artykuły 601-700 Artykuły 701-800www.kodeks-cywilny.pl/

Kodeks karny wykonawczy. - Prawo karne - poradnik prawny

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. …karne.pl/wykonawczy.html

Kodeks karny - pełny tekst ustawy. Stan prawny na 6 lipca...

Kodeks karny - Zasady odpowiedzialności karnej. Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kary. Środki karne. Zasady wymiaru kary i...karne.pl/karny.html

KK - Kodeks karny - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks karny. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 26.05.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 z dnia 06.06.1997.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-15-maja...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U.00.98.1071 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 art. 69www.bip.miedzyrzecz.lo.pl/?cid=105

E-GAMMA.PL> Urlop macierzyński wymiar. urlop ojcowski...

Art. 177. § 1. Pracodawca pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego...www.e-gamma.pl/wskazniki/urlop_macierzynski.htm

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy Prawo pracy nie reguluje wyraźnie kwestii zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zwolnienie;z;obowiazku;swiadczenia;pracy,188,...

Świadectwo pracy - Wzory pism - korespondencja handlowa i...

Świadectwo pracy - pracownik był zatrudniony w (nazwa zakładu pracy) w okresie od .. do .. w wymiarze (wymiar czasu pracy).W okresie zatrudnienia pracowniknawzor.pl/swiadectwo-pracy/