Masz pytanie?

Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach - Internet dla...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc...idn.org.pl/sonnszz/kp_pytania.htm

c.d. KODEKS PRACY cz. II (tekst ujednolicony) --[Problemy...

Art. 128. [Definicja czasu pracy] § 1 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu...idn.org.pl/sonnszz/KPracy_DII.htm

KODEKS PRACY DZIAŁ VIII

Art. 176. [Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe] Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada...kodekspracy.republika.pl/dzia%B308.htm

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Najczęściej używane; Kadry w oświacie. Stosunek pracy nauczycieli; Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych; Dokumentacja kadrowa w oświaciewww.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-czerwca-1974-r---kodeks-pracy-tekst-jedn-dzu-z-2...

Kodeks cywilny

Kodeks pracy Artykuły 1-100 Artykuły 101-200 Artykuły 201-300 Artykuły 301-400 Artykuły 401-500 Artykuły 501-600 Artykuły 601-700 Artykuły 701-800www.kodeks-cywilny.pl/

KK - Kodeks karny - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks karny. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 26.05.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 z dnia 06.06.1997.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy Prawo pracy nie reguluje wyraźnie kwestii zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zwolnienie;z;obowiazku;swiadczenia;pracy,188,...

Świadectwo pracy - Jak napisać? - wskazówki, wzory i...

Świadectwo pracy. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika świadectwo pracy w dniu, …www.jaknapisac.com/jak-napisac-swiadectwo-pracy/

Uchwała siedmiu sędziów SN > I PZP 2/09 > Izba Pracy...

Uchwała siedmiu sędziów SN, I PZP 2/09, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Orzecznictwo Sądu Najwyższegoprawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;siedmiu;sedziow;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spo...