Masz pytanie?

Równoważny system czasu pracy w przykładach | Kadry i...

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeśli nie...www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-nadgodzi...

WNIOSEK PRACOWNIKA O UDZIELENIE ZWOLNIENIA OD PRACY …

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z...www.prawnik-online.eu/wniosek-pracownika-o-udzielenie-zwolnienia-od-pracy-na-opieke-nad-dziecki...

Jak zmienić pracownikowi miejsce świadczenia pracy...

Re: Jak zmienić pracownikowi miejsce świadczenia pracy [0] Witam, Jak się ma do tego instytucja delegowania pracownika? Na jak długo jest możliweolgierd.bblog.pl/wpis,jak;zmienic;pracownikowi;miejsce;swiadczenia;pracy,45848.html

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY - Tekst...

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA. Tytuł I. PRZEPISY WSTĘPNE. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1964.016.0000093,ustawa-kodeks-cywilny.html

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r...

Przepisy ogólne . Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba...www.pip.gov.pl/pl/f/v/99101/kodeks%20pracy%202013%202.pdf

Informacje jakie należy zamieścić w świadectwie pracy

W świadectwie pracy powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo...www.portalfk.pl/nowosci/4-pytania-na-temat-informacji-ktore-nalezy-zamiescic-w-swiadectwie-prac...

wypadek przy pracy - Portal BHP: BHP przepisy, ryzyko...

wypadek przy pracy - Portal BHP to pierwszy i największy serwis o tematyce BHP. Znajdziesz tu przepisy bhp, oceny ryzyka zawodowego, dowiesz się jakie są …www.portalbhp.pl/keywords/wypadek-przy-pracy.html

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/kodeks-pracy

Kodeks karny [KK] - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.1997.88.553 Kodeks karny, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/

Poradnik zwalnianego pracownika - Praca

Rozwiązując umowę o pracę, pracodawca ma wobec zwalnianego pracownika różne obowiązki w zakresie prawa pracy. Na tym tle często dochodzi do konfliktów...praca.wm.pl/2798,Poradnik-zwalnianego-pracownika.html