Masz pytanie?

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem...

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1502...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/706822,Wniosek-o-dwa-dn...

Urlopy okolicznościowe – dla kogo i na jakich zasadach?

Urlop okolicznościowy jest szczególnym uprawnieniem pracownika, który ze względu na zaistnienie pewnych zdarzeń i okoliczności życiowych, może skorzystać z...www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/urlopy-okolicznosciowe-dla-kogo-i-na-jakich-zasadach_pr-1336...

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...https://www.portaloswiatowy.pl/uprawnienia-rodzicielskie-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-czerwc...

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice

Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty kredytowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość raty i...www.skokkozienice.pl/

PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa...

Pomorskie Szlaki Turystyczne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, krajoznawstwo, turystykawww.pomorskieszlakipttk.pl/

Prawo spółdzielcze - tekst jednolity -- [Problemy Osób...

Art. 1. [Spółdzielnia] § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym...idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm

Kodeks pracy - KP - lexlege.pl

Kodeks pracy,KP,Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,Dz.U.2016.0.1666 t.j.www.lexlege.pl/kodeks-pracy/

PSR Warszawa - aktualności

Państwowa Straż Rybacka, Warszawa - aktualnosci, relacje z dzialan, nowosci, zmiany w prawiewww.psr.waw.pl/

FAQ Klient - Najczęściej Zadawane Pytania

Natomiast od stycznia 2018 roku plik będą musiały składać także mikroprzedsiębiorstwa.faq.klient.comarch.pl/