Masz pytanie?

c.d. KODEKS PRACY cz. II (tekst ujednolicony) --[Problemy...

Art. 128. [Definicja czasu pracy] § 1 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu...idn.org.pl/sonnszz/KPracy_DII.htm

KK - Kodeks karny - 2015 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks karny. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 26.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 z dnia 06.06.1997.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/

Świadectwo pracy - oferty pracy, praca za granicą

Obowiązek wydania świadectwa pracy Zgodnie z art. 97.§1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488572,Swiadectwo_pracy.html

Kodeks wyborczy - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

gdzie poszczególne symbole oznaczają: Dp - wysokość przysługującej dotacji podmiotowej, W - sumę wydatków na kampanię wyborczą komitetów wyborczych (do...sejm.gov.pl/prawo/kodeks/kodeks.htm

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z …

Na podstawie art. 173 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, zwanego dalej „urlopem...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1997.002.0000014,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej...

I OSK 249/09 - Wyrok NSA z 2009-12-01

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 188 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U.UE.L 1995 nr 281 poz 31 art. 29...orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11614E9554

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - weblog...

Otrzymałeś świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z pracodawcą? Dobrze je przeczytaj – masz 7 dni na to, by zgłosić pracodawcy błędy i domagać się...weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Równoważny system czasu pracy - przykład rozliczenia czasu...

Wszystko o równoważnym systemie czasu pracy. Sposoby ustalania rozkładu czasu pracy, obliczanie nadgodzin itp.www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-nadgodzi...

Kodeks Postępowania Karnego - stan prawny na 16.09.2015

Kodeks postępowania karnego - Właściwość i skład sądu. Wyłączenie sędziego. STRONY. Oskarżyciel publiczny. Pokrzywdzony. Oskarżyciel posiłkowy.karne.pl/kpk.html

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-czerwca-1974-r---kodeks-pracy-tekst-jedn-dzu-z-2...