Masz pytanie?

Prawo Spółdzielcze (tekst jrdnolity - znowelizowany...

Art. 91. [Badanie lustracyjne] § 1. [12] Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji...idn.org.pl/sonnszz/pr_spoldz.html

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z …

Na podstawie art. 173 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, zwanego dalej „urlopem...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1997.002.0000014,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej...

I OSK 249/09 - Wyrok NSA z 2009-12-01

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 188 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U.UE.L 1995 nr 281 poz 31 art. 29...orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11614E9554

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - weblog...

Otrzymałeś świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z pracodawcą? Dobrze je przeczytaj – masz 7 dni na to, by zgłosić pracodawcy błędy i domagać się...weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Równoważny system czasu pracy - przykład rozliczenia czasu...

Wszystko o równoważnym systemie czasu pracy. Sposoby ustalania rozkładu czasu pracy, obliczanie nadgodzin itp.www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-nadgodzi...

WNIOSEK PRACOWNIKA O UDZIELENIE ZWOLNIENIA OD PRACY …

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z...www.prawnik-online.eu/wniosek-pracownika-o-udzielenie-zwolnienia-od-pracy-na-opieke-nad-dziecki...

Jak zmienić pracownikowi miejsce świadczenia pracy | Lege...

Olgierd Rudak,Jak zmienić pracownikowi miejsce świadczenia pracy, Lege Artis, bblog.plolgierd.bblog.pl/wpis,jak;zmienic;pracownikowi;miejsce;swiadczenia;pracy,45848.html

Kodeks Postępowania Karnego - stan prawny na 16.09.2015

Kodeks postępowania karnego - Właściwość i skład sądu. Wyłączenie sędziego. STRONY. Oskarżyciel publiczny. Pokrzywdzony. Oskarżyciel posiłkowy.karne.pl/kpk.html

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-czerwca-1974-r---kodeks-pracy-tekst-jedn-dzu-z-2...

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Świadczenia, Kapitał początkowy, Kapitał początkowy, Kapitał początkowy, Komu ustala się kapitał początkowy? , Jaki jest tryb postępowania o ustalenie...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4