Masz pytanie?

Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach - Internet dla...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc...idn.org.pl/sonnszz/kp_pytania.htm

Dz.U.1998.21.94 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-98-21-94-u

Kodeks cywilny

Kodeks pracy Artykuły 1-100 Artykuły 101-200 Artykuły 201-300 Artykuły 301-400 Artykuły 401-500 Artykuły 501-600 Artykuły 601-700 Artykuły 701-800www.kodeks-cywilny.pl/

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Najczęściej używane; Kadry w oświacie. Stosunek pracy nauczycieli; Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych; Dokumentacja kadrowa w oświaciewww.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-czerwca-1974-r---kodeks-pracy-tekst-jedn-dzu-z-1...

pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy: Rodzicielstwo

Do kiedy mogę wykorzystać 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem z art. 188 k.p.? Dziecko urodziło się 10 lutego 1995 r. Zgodnie z art. 188 k.p...www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07065005.htm

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

Serwis dla pracowników, pracodawców i osób poszukujących pracy. Zakres tematyczny: prawo pracy, rynki pracy, psychologia pracy, kodeks pracy, praca.www.prawopracy.org/content/view/181/16/

PrawoPracy.org - prawo pracy, kodeks pracy, praca, akty...

Serwis dla pracowników, pracodawców i osób poszukujących pracy. Zakres tematyczny: prawo pracy, rynki pracy, psychologia pracy, kodeks pracy, praca.www.prawopracy.org/content/view/145/16/

Art. 148. KK - Zabójstwo - Kodeks karny - ArsLege...

Art. 148 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat...www.arslege.pl/zabojstwo/k1/a178/

Kodeks karny - pełny tekst ustawy. Stan prawny na 6 lipca...

Kodeks karny - Zasady odpowiedzialności karnej. Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kary. Środki karne. Zasady wymiaru kary i...karne.pl/karny.html

Kodeks pracy [KP] – Aktualny stan prawny

Dz.U.1998.21.94 t.j. Kodeks pracy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/