Masz pytanie?

Art. 12 K.K - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst ogłoszony: D19970553.pdf: Tekst ujednolicony: D19970553Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

Proszę o treść i interpretację art.286 par.1 kk...

Odpowiedź: Art. 286 kk penalizuje dokonanie oszustwa lub wymuszenia okupu, jest to przestępstwo przeciwko mieniu, umieszczone w rozdziale XXXV kodeksu karnego.www.poradaprawna.pl/porady/prosze-o-tresc-i-interpretacje-art286-par1-kk,112982.html

Oskarzenie z art. 286, par. 1 kk, prosze o pomoc - Forum...

Witam Panią, Przestępstwo oszustwa z art. 286 KK jest dosyć poważnym przestępstwem, gdyż grozi za nie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat...porady.legeo.pl/pytania/24463/oskarzenie-z-art-286-par-1-kk-prosze-o-pomoc

Co dokladnie oznacza czyn z art.286&1 kk i jakie...

Odpowiedź: Art. 286 §1 k.k. penalizuje tzw. oszustwo „klasyczne”. Przytaczam treść art. 286 §1, z jego treści wynika na czym czyn ów polega i jakie sankcje...www.poradaprawna.pl/porady/co-dokladnie-oznacza-czyn-z-art2861-kk-i-jakie-sankcje-prawne-za-ww-...

Art. 286. KK - Oszustwo - Kodeks karny - ArsLege...

Art. 286 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym...www.arslege.pl/oszustwo/k1/a326/

©Kancelaria Sejmu s. 1/120 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/120 2014-12-11. USTAWA poz. 840, z 1999 . z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny . CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnejisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&type=3

Aspekty mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1 KK...

2558 artykułów, orzeczeń i glos. PIT, CIT, VAT, akcyza, PCC, podatki i opłaty lokalne, OrdPod, postępowanie podatkowe, karne skarbowe i kontrola skarbowa...czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/aspekty-mobbingu-na-tle-przestepstwa-z-art-218-1...

Paragraf 1 artykuł 291 kodeksu karnego - Art. 291. § 1. kk

Paragraf 1 artykuł 291 kodeksu karnego - Art. 291. § 1. kk Aktualny kodeks karny zawierający wszystkie definicje artykułów i paragrafów kodeksu karnego. Zbiór...www.eporady24.pl/paragraf_1_artykul_291_kodeksu_karnego_art_291_kk-c-1094.html

Art. 216. KK - Znieważanie osoby - Kodeks karny

Art. 216 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do...www.arslege.pl/zniewazanie-osoby/k1/a11656/

Paragraf 1 artykuł 212 kodeksu karnego - Art. 212. § 1. kk

Paragraf 1 artykuł 212 kodeksu karnego - Art. 212. § 1. kk Aktualny kodeks karny zawierający wszystkie definicje artykułów i paragrafów kodeksu karnego. Zbiór...www.eporady24.pl/paragraf_1_artykul_212_kodeksu_karnego_art_212_kk-c-834.html