Masz pytanie?

Proszę o treść i interpretację art.286 par.1 kk...

Art. 286 kk penalizuje dokonanie oszustwa lub wymuszenia okupu, jest to przestępstwo przeciwko mieniu, umieszczone w rozdziale XXXV kodeksu karnego.www.poradaprawna.pl/porada/14309/prosze-o-tresc-i-interpretacje-art-286-par-1-kk

Art. 12 K.K - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst ogłoszony: D19970553.pdf: Tekst ujednolicony: D19970553Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

Oskarzenie z art. 286, par. 1 kk, prosze o pomoc - Forum...

Witam Panią, Przestępstwo oszustwa z art. 286 KK jest dosyć poważnym przestępstwem, gdyż grozi za nie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat...porady.legeo.pl/pytania/24463/oskarzenie-z-art-286-par-1-kk-prosze-o-pomoc

Artykuł 286 kodeksu karnego - Art. 286. kk

Artykuł 286 kodeksu karnego - Art. 286. kk Aktualny kodeks karny zawierający wszystkie definicje artykułów i paragrafów kodeksu karnego. Zbiór przepisów...www.eporady24.pl/artykul_286_kodeksu_karnego_art_286_kk-c-1070.html

Paragraf 1 artykuł 71 kodeksu karnego - Art. 71. § 1. kk

Paragraf 1 artykuł 71 kodeksu karnego - Art. 71. § 1. kk Aktualny kodeks karny zawierający wszystkie definicje artykułów i paragrafów kodeksu karnego. Zbiór...www.eporady24.pl/paragraf_1_artykul_71_kodeksu_karnego_art_71_kk-c-338.html

©Kancelaria Sejmu s. 1/120 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/120 2014-12-11. USTAWA poz. 840, z 1999 . z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny . CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnejisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&type=3

Czy downiesienia oskarżenia z art. 266 par.1 KK...

PYTANIE: Czy downiesienia oskarżenia z art. 266 par.1 KK niezbędny jest wniosek osoby poszkodowanej, czy też prokuratura może je wnieść z urzędu?www.poradaprawna.pl/porada/11292/czy-downiesienia-oskarzenia-z-art--266-par-1-kk-niezbedny-jest...

Art. 231 par. 1 kk - Uchwała Sądu Najwyższego z 24...

Art. 231 par. 1 kk - Uchwała Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 24/12.www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&id=2877:art-231-par-1-kk-uchwaa-sdu-na...

Art. 216. KK - Znieważanie osoby - Kodeks karny

Art. 216 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do...www.arslege.pl/zniewazanie-osoby/k1/a11656/

Art. 270. KK - Fałszerstwo dokumentu - Kodeks karny

Art. 270 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega...www.arslege.pl/falszerstwo-dokumentu/k1/a310/