Masz pytanie?

Oszustwo - art. 286 kk - wyjaśnia adwokat Iwo Klisz

Oszustwo - często zwane wyłudzeniem - czyli przestępstwo z art. 286 par. 1. Garść wyjaśnień i wskazówek dla sprawcy i pokrzywdzonych od adwokata z Wrocławiasprawy-karne.biz.pl/oszustwo-art-286-kk/

Art. 286 § 1 K.K - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst ogłoszony: D19970553.pdf: Tekst ujednolicony: D19970553Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

Art. 10 § 2 K.K. Z 1969R - Internetowy System Aktów …

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94: Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. Tekst ogłoszony: D19690094.pdf: Tekst ujednolicony: D19690094Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19690130094

http://poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,Poszukiwani.html?page=4

Rozbój jako przestępstwo z art. 280 kodeksu karnego. Rozbój (280 kk) to jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Zagrożenie karą w przypadku...poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,Poszukiwani.html?page=4

Art. 286. KK - Oszustwo - Kodeks karny - arslege.pl

Art. 286 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym...www.arslege.pl/oszustwo/k1/a326/

Kodeks karny - pełny tekst ustawy. (stan prawny na …

Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę...karne.pl/karny.html

Art. 190. KK - Groźba karalna - Kodeks karny - arslege.pl

Art. 190 Kodeks karny (KK) . § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w...www.arslege.pl/grozba-karalna/k1/a223/

Art. 297. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo …

Art. 297. (107) § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalnoć gospodarczą na...fors.pl/pliki/tekst_20080314.pdf

Przywłaszczenie (art. 284) - Przestępstwa przeciwko …

Art. 284 § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto przywłaszcza sobie...statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63974,Przywlaszczenie-art-284.h...

Oszustwo kredytowe (art. 297) - Przestępstwa przeciwko...

Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie...statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-17/63921,Oszustwo-kredytowe-art-29...