Masz pytanie?

Art. 286 § 1 K.K - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19970553.pdf: Tekst ujednolicony: D19970553Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 97-08-02: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

Art. 10 § 2 K.K. Z 1969R - Internetowy System Aktów …

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94: Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. Tekst ogłoszony: D19690094.pdf: Tekst ujednolicony: D19690094Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19690130094

http://poszukiwani.policja.pl/pos/form/p105s1006,katowice.html

Dzień dobry, dostałem wezwanie na policję jako podejrzany z art. 267 par.1 kk, wiem iż wniosek o popełnieniu przestępstwa złożył US z innego paragrafu...poszukiwani.policja.pl/pos/form/p105s1006,katowice.html

Wniosek o naprawienie szkody | Pokrzywdzony …

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jakiej formie można złożyć wniosek o naprawienie szkody oraz jakie są jego wymogi formalne. W pierwszej kolejności...pokrzywdzonyprzestepstwem.info/wniosek-o-naprawienie-szkody/

Mandat za niewskazanie kierującego pojazdem...

@Łukasz, Sąd może mieć rację. Należy wykazać przejście tej wierzytelności z wyroku. Przecież sąd nie będzie czytał aktu oskarżenia żeby ustalić, czy...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8320

Kodeks Wykroczeń 2015 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Art. 125. Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

Przedstawienie fałszywego zaświadczenia o zarobkach …

Przedstawienie pracownikowi banku przerobionego zaświadczenia o zarobkach jest przestępstwem niezależnie od tego, czy kredytobiorca zamierza sumiennie spłacać...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/578629,przedstawienie-falszywego-zaswiadczenia-o-zarobkach-jest-...

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie - Prawo Prosto.pl

Postępowanie dotyczące spraw o ubezwłasnowolnienie uregulowane jest przepisami art.544-560 1 kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy te należą do postępowań...prawoprosto.pl/pracy/648-postepowanie-o-ubezwlasnowolnienie

Pomoc Frankowiczom – Jak zmusić banki do zwrotu …

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 31 maja 2017 r. (II C 920/15) wydał wyrok, w który nakazał Raiffeisen Polbank zwrot kwot pobranych na podstawie abuzywnych...pomocfrankowiczom.pl/

Zarządzenie wykonania czyli odwieszenie kary …

Najczęściej orzekaną przez polskie Sądy karą za przestępstwa jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Instytucja warunkowego...pozbawieniewolnosci.pl/zarzadzenie-wykonania-czyli-odwieszenie-kary-pozbawienia-wolnosci/