Masz pytanie?

Proszę o treść i interpretację art.286 par.1 kk...

Odpowiedź: Art. 286 kk penalizuje dokonanie oszustwa lub wymuszenia okupu, jest to przestępstwo przeciwko mieniu, umieszczone w rozdziale XXXV kodeksu karnego.www.poradaprawna.pl/porady/prosze-o-tresc-i-interpretacje-art286-par1-kk,112982.html

Oskarzenie z art. 286, par. 1 kk, prosze o pomoc - Forum...

Witam Panią, Przestępstwo oszustwa z art. 286 KK jest dosyć poważnym przestępstwem, gdyż grozi za nie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. …porady.legeo.pl/pytania/24463/oskarzenie-z-art-286-par-1-kk-prosze-o-pomoc

Art. 12 K.K - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst ogłoszony: D19970553.pdf: Tekst ujednolicony: D19970553Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

Art. 248 § 1 K.K.W - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19970557.pdf: Tekst ujednolicony: D19970557Lj.pdf: Status aktu prawnego: obowiązujący: Data ogłoszenia: 97-08-05: Data wydania: 97-06-06isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970900557

art.233 Kodeksu karnego - RETRO

Temat: Skandal z Oświadczeniami !!!! art. 24h ustawy o samorządzie gminnym 9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim...metysowka.republika.pl/art_233_kodeksu_karnego.shtml

Po jakim okresie ulega przedawnieniu oszustwo, a...

Odpowiedź: Wyłudzenie jest przestępstwem oszustwa (art. 286 kk). Często te nazwy stosowane są zamiennie. Ustawodawca wyodrębnił w osobnych przepisach...www.poradaprawna.pl/porady/po-jakim-okresie-ulega-przedawnieniu-oszustwo-a-po-jakim-wyludzenie,...

Kazusy - Kodeks karny - ArsLege

Artur D. popełnił przestępstwo z art. 137 § 1 Kodeksu Karnego, czyli publicznie znieważył, zniszczył, szkodził oraz usunął flagę państwową.www.arslege.pl/kazusy/kodeks-karny/1/

Najprostsza odpowiedź na wezwanie Straży Miejskiej...

Wszystkim zagubionym czytelnikom, którzy są skonfudowani zbyt dużą liczbą porad prawnych na temat mandatów z fotoradarów, podczas gdy sami mają prostą...3obieg.pl/najprostsza-odpowiedz-wezwanie-strazy-miejskiej

Formy popełnienia wykroczenia - Prawo karne

Formy zjawiskowe i formy stadialne. Formy zjawiskowe: najczęstsze: sprawstwo indywidualne (czyn sprawcy poprzez działanie lub zaniechanie)www.prawo-karne.wyklady.org/wyklad/877_formy-popelnienia-wykroczenia.html

Kodeks karny 2014 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Art. 18.§ 2. k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za...kodeks-karny.org/